Baumeisterlektüre av Jochen Kublik

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Jochen Kublik

Jochen Kublik

Se kunstnerprofil

Jochen Kublik er født i Westfalen i Tyskland. Han er tegner og grafiker, og regnes som en av Tysklands dyktigste kobbergrafikere. Kublik har sin utdanning fra Fachhochschule für Design i Münster hvor han ble uteksaminert i 1990. Han har i tillegg hatt en rekke studiereiser til Toscana, Oslo og Lofoten. I 1996 startet Kublik opp sitt eget verksted i Münster. Fra 1988 har han hatt et 40-talls separatutstillinger og like mange gruppeutstillinger i Tyskland og andre land i Europa, og han har deltatt i flere internasjonale grafikkbiennaler.