ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
7 วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
9 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
11 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
12 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบความรู้การปฎิบัติงานด้านสถิติ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P017 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
3 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
6 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistica
7 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
8 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
9 แนวข้อสอบความรู้การปฎิบัติงานด้านสถิติ
10 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
12 วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P017 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
3 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
5 ความรู้ทั่วไป สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง 2560
6 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
7 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
8 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
9 แนวข้อสอบความรู้การปฎิบัติงานด้านสถิติ
10 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
12 วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- P017 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
รูปภาพ: ปก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 2560
3 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
5 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
6 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
7 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 การบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- P017 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้