Go Back   ျမန္မာမိသားစုဖိုရမ္
ျမန္မာလက္ကြက္

ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ။
သင္သည္ ယခုလက္ရွိ ဖိုရမ္သို႔ မ၀င္ေရာက္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိုရမ္အက္ဒမင္မွ ကန္႕သတ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤစာမ်က္ႏွာအား ဖတ္ရွဳခြင့္မရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အနက္မွ တခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ -
  1. သင္သည္ ဖိုရမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ေအာက္ဘက္ရွိ ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး ဖိုရမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ပါ။
  2. အကယ္၍ သင္သည္ အျခားအသင္း၀င္ တစ္ဦးဦး၏ ပို႔စ္ကို ျပန္စာေရးသားေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေရးေနစဥ္အတြင္း ဖိုရမ္၌သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမရွိပဲ ၿငိမ္သက္ေနပါက အလိုအေလ်ာက္ ထြက္ေစသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ေခတၱ အျပင္ ျပန္ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္တြင္ရွိေနသည့္ ပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္၍ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ပါ။
  3. အကယ္၍သင္သည္ ပို႔စ္တစ္ခုေရးသားရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ပါက အက္ဒမင္မွ သင္၏ အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္ထားျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ သင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေကာင့္သည္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရးသားမရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
၀င္မယ္
အမည္:
စကား၀ွက္:
ပတ္စ္၀ါ့ဒ္ေမ့သြားရင္ဒါကိုႏွိပ္ပါ
မိတ္ေဆြ , အက္ဒမင္မွ သင့္အား မွတ္ပံုတင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဖိုရမ္ေတြ ေက်ာ္ေရာက္ခ်င္ရင္ !


ဖိုရမ္၏ ပင္မအခ်ိန္သည္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ +6.5 ျဖစ္သည္။ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 05:19 PM
Inactive Reminders By Icora Web Design