Jump to content


Photo
- - - - -

ԳԱՒԱՌԱԿԱՆՆ


 • Please log in to reply
71 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 10 May 2007 - 10:33 AM

As promised in another thread, here it is.

ԳԱՒԱՌԱԿԱՆՆԵՐ
Gawarakanner

You will notice that Ajarian uses the term as opposed to “Gavarbarbar/Գաւառաբառբար to make sure that we understand that many of these are not “dialects” in the true sense, but how certain people pronounced certain words. Note that he cites “Lehahays”, “Hndkahays” and Hungarahays” and “Ghazakhs” to not mean that they had their own “dialects”.
Also note that, this is an unaudited and unproofed version, where I am sure, I know there are a lot of typos. I will correct them as we go on.
Here they are. All 150 of them. See if you see yourselves in them.

Ագուլիս Ազա Աստրախան Ալաշկերտ Ալէքսանդրոպոլ/ Լենինական Ախալցխա Ախալքալաք Ակն Այնթապ Անգորա/Էնկիւրի Անտիոք Աշտարակ Ապարան Ասլանբէգ Աստապատ Ատափազար Ատանա Արաբկիր Արդուին Արճէշ Արտանուշ
Բալու Բաբերդ Բազար Բիւթանիա Բուլանըխ Բաղէշ Բինկեան Բասեն
Գանձակ Գորիս Դաւրիզ/Թաւրիզ Դալարագեղ Եալովա Եդեսիա Երէւան Երզնկա Եւդոկիա
Զէյթուն Զմիւռնիա
Ենկիւրի Էվէրէկ
Թեհրան
Իգդիր Իէլպիշ
Լոռի Լեհահայք
Խոյ Խիզան Խոյթ Խլաթ Խիան Խնուս Խոտրջուր Խրիմ Խարբերդ
Կարս Կեսարիա Կիւրին Կազզուան Կէմլէյիկ Կամախ Կիւմիշխանէ Կէյվի Կարին
Հին Բայազիտ Հազզօ Հազրօ Հաճին Համշէն Հունգարահայք Հնդկահայք Հին Նախիջեւան Հին Ջուղա Հաւարիկ
Ղազախ Ղզլար Ղարաբաղ Ղարադաղ Ղափան Ղարաքիիսա
Մէրտէկէօզ Մուժամբար Մալաթիա Մալկարա Մոկք Մեղրի Մանիսա Մանազկերտ Մունճուսուն Մուշ Մաշկերտ Մարաղա Մարաշ Մարսուան
Նոր Բայազեդ Նուխի Նիկոդիմիա Նոր Նախիչեւան Նոր Ջոաղա Նփրկերտ
Շիրակ Շուլաւեր Շապին Գարահիսար Շամախի Շամշուլդէ Շատախ
Ոզմի Ուրմիա
Չմշկածագ Չէնկիլէր Չարսանճաք
Պօլիս Աղրակ /Պաշգալէ Պուրտուր Պարտիզակ
Ռոտոսթօ Ռումանահայ Ռշտոընիք
Սեբաստիա Աթանոզ Սիփան Սէօլէօզ Սուլթանապատ Սալմաստ Սուչավա Սասուն Սիվրիհիսար Սվեդիա Սուրմալու
Վան
Տարէնտէ Տիգրանակերտ Դէրսիմ Տիատին Տրապիզոն Տփղիս
Ցղնա
Քղի
Օշական Օվաճըք Օրտու
Ֆռնուզ

#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 13 May 2007 - 08:54 AM

ՄոսՋան Թագաւոր,
Սա քեզ համար է:
Յոյսով որ այսօր քո կէրմէր ֆստանն ես հէգուցել. Ոչ ոչ դու քո կէրմէր շապիկը պահիր, թող որ սիրուն Տիկին Մովսէսեանը հագնի նրա կէրմէր ֆստանը:
apricot.gif apricot.gif apricot.gif
The following is from an article by Abp. Nerses Danielian, the then primate of of Yozghat , as published in Hayreni Taretsuyts/Հայրենի Տարեցոյց of 1914.

“… Յետոյ կը մեկնիմ Սուէտիոյ Հայ գիւղերը: Անտիոքէն դէպի հիւսիս արեւմուտք, 4 ժամուայ վերելքէն ետքը, կը հասնինք Պիթիաս հայ գիւղը որ ժեռուտքի մը կողքին վրայ, շէն շող հայնոց մըն է, հոն մէկ լէռան ուսին վըրայ իրարմէ կէս կամ մէկ ժամ հեռաւորութեամբ հայ գիւղեր կէրէւին ու չես գիտեր թէ ուսկից ուր եկեր թխմուեր են այդ լեռներու մէջ, մինչ անկէ վար կը տարածուի կանաչագեղ Սուէտիոյ յուրթի դաշտը որուն սրտին վրայէն կանցնի Որոնդես գետը օձապտոյտ գալարումներով դէպի ծով որ ճիշտ մեր դիմացն է;
Այս բոլոր Հայ գիւղերը, Պիթիաս, Հաճի Հապիպլի, Վագըֆ, Խտըրբէկ, Եօղուն Օլուգ եւ Քեպուսիէ զուտ հայաբնակ ու հայախօս են, Հայերէն մը սակայն զոր միայն ես չեմ հասկնար, չէ մի որ հայ լեզուն ալ բարբարիկ դարերու ընթացքին չարչարուեր ու խոշտանգուեր է հայ ցեղիս կեանքին պէս; Հաւատավորի ջերմերանդութեամբ գիւղացիք կուգան մեր աջը համբուրելու ու կսեն իրենց բարբառով “ Պիւպ չէյվ չենիս էրինդնիս”, Հայր ինչպէս ես աղէկ ես? Միեւնոյն լեզուով ու միեւնոյն կերպով կը խօսին բոլոր այս Հայ գիւղերը իրենց խօսքերուն մէջ երբեմն կը գտնուին գրաբարի հետքեր, օրինակի համար- “փոկ զտուռն” փոխանակ ըսելու փակեա զդուռն:
Մեր տանուտէրը սեղան արդէն պատրաստած ըլլալով գիւղի քահանային կը հանձնարարեմ որ իրէնց լէզուով ըսէ աղօթքը եւ օրհնէ սեղանը, ու անմիջապէս կսկսի Հայր Մերը- (Տէս ստորեվ)

Then, the article goes to compare the vernaculars of Zeitun, Hajin, Marash as to how the O and the E are pronounced , and how the R-s are elided to Y just like the Hamshentsi-s do.

“ Եա մէր տուտը քի էիրկէնք տէնկոս, սէօր, թըղ ըննօ Քը էնէոն թըղ օգու, Քը թըգվէրըտօթէյն թըղ ըննօ Քը կոմք, չոցըր էիրկէնք տըրշան նէ ի գիդենք դւօն զմէր ուց տէօր իյսօր վէ պեղշիշէ մէ զմեր պարտքիէր չոցըր քի մընք մըքլօմիքլէքէօցս ըզպարտքիէր քը պաղշտինք վէ մի օտոըր մէզմի փորձընք իլլա խէլիսմի ի չէրվըրօթէյն զիրա քէյննի թըգէվորութէյն ու գուվօթ վէ սալթանաթ էպէտէն ամին “


Here is a bonus, a folk poem in the Musa Ler vernacular.
Now, MosJan, you owe us a translation.
Even though I can decipher most of it, translation to follow.

Տուտը մարը լիրրը գէցին,
Էշկինը տըղան իտօն մնէցին,
Ուվ գիտէ չըվիտ շինէցին?
Լաքին եազըգ, սունկը չիգիք:

Հաճի Հէբլիւց վուրդ քէղըցայ,
Գըլխէս զխիլքը թըռցըցայ,
Կէճ գըտօ ու շէտ կուրսնէցայ,
Եազըգ! Մէրին ի տօն մընիւց:

Ուզունօլուխը ճամբունքը փէօշ է,
Աս սէվկիւլիս շիւտ էնէօշ է.
Իս գիտիմ զաթը ինք խէօշ է,
Եազըգ! Մէրին ի տօն մընիւց:

Ձէյնը կուգօ քուլլօ, քուլլօ,
Մէրին նստըծ ի տօն կուլօ,
Մէրը կօսէ “ձէգէօք մուլօ”
Աս ուրիրը ու շէտ կասնօ:

Ձէյնը կուշնայ պըզտէք, պըզտէք,
Էշկէնը լըսուից ըսիւց սիւստէք,
Չըվա տրիր զըրէցին մըտէք?
Եազըգ! Մէրին ի տօն մընիւց:


Next. Some gems from other Kilikian vernaculars.
=======
Add: May 14, 07. Here, as promised the translation. It is not mine, it is as translated by the author. I coud probably done a better job. biggrin.gif
Հայրը, մայրը լեռը գացին,
Աղջիկն ու տղան տունը մնացին,,
Ո~վ գիտէ ինչպէս կարգադրեցին
Սակայն, մեղ~ք որ վերջը չեկաւ:

Հաճի Հապիպլիէն վարդ քաղեցի,
Գլխէս խելքըս թռցուցի,
Ուշ գտայ ու շուտ կորցեըցի,
Մե~ղք որ Մարին տունը մնաց:

Եօղուն Օլուգի ճամբաները փուշ է,
Աս սիրելիս շատ անուշ է,
Ես գիտեմ արդէն հաճելի է
Մե~ղք որ Մարինուտանը մնաց:

Ձայնը կուգայ կիւրիւլ, կիւրիւ,լ
Մարին նստած տունը կուլայ,
Մայրը կըսէ ձագուկ մի լար,
Այս օրերը շուտ կ`անցնին:

Ձայնը կ`ուշանայ կամաց, կամաց,
Աղջիկը լսեց ըսաւ լռէ`,
Ինչու խօսքին մտիկ ըրիր?
Մե~ղք որ, Մարին տունը մնաց:


Edited by Arpa, 14 May 2007 - 08:14 AM.


#3 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 May 2007 - 06:39 AM

Մեծ Հայք-Արցախ-Դիզափայտ (Հադրութ) բարբառէն պատառիկ մը:

QUOTE
Խրիմեան Հայրիկի ժամանակը մին տէրակալ թագաւերը հայերին, վրացիներին ասալ ա, վեր խաչդ փոխէ: Վրացիները փոխալ ըն՝ տակաւը մին ծոռ ճեղ ըն իվիլցրալ, բայց թէ հայերը ըրալ չըն: Վեր շատ ստիբալ ա, Խրիմեան Հայրիկը լեաց ա լեալ, իբրեւ, լի, մին ստաքան ըրտասունք թուփ ըրալ, տարալ ածալ Սեւանայ լիճը: Բողոք, լի, բողոք: Թագաւերէն մարը սկացալ ա, տղէն ասալ.-Էն մարդկանց մեղքը հոր մի օնել, թոկաց ուրանց խաչը ուրան տեղը կենայ: Դիւզ կենայ:

Տրա համար է մեր խաչը դիւզ ա:


Նկատել.

- «տակաւ» բառը, որ «վերեւ»ի հականիշն է, իսկ «ներքեւ»ի նոյնանիշը:

- «Ստիբալ» բառը «stibel»ի նման արտասանուելը եւ ոչ «Stipel»ի նման

- «Ուրանց»ը գրաբարեան «իւրանց»ն է, արեւելահայ «իրանց»ը, իսկ արեւմտահայ «իրենց»ը:

- «Տրա» դերանունը TRA արտասանութեամբ է(արձանագրողը արեւելահայ է), որու գրաբարեան ձեւն է՝ «Դորա» (Dora), պոլսահայերէնը՝ «ատոր» եւ Ador արտասանութեամբ, իսկ արեւեալահայերէնը՝ Դրա Dra արտասանութեամբ:Իսկ վերեւի պարբերութեան «արեւմտահայերէն» դարձումը, ըստ թերթին, այսպէս է.

QUOTE
Խրիմեան Հայրիկի ժամանակ, տիրակալ թագաւոր մը հայերուն եւ վրացիներուն ըսեր է՝ խաչդ փոխէ: Վրացիները փոխած են, խաչին տակը ծուռ դրուած ճիւղ աւելցուցած են: Բայց հայերը չեն ըրած: Շատ ստիպած են: Խրիմեան Հայրիկը լացեր է, արտասունքը հաւաքած է, տարած թափած է Սեւանայ Լիճը: Շատ բողոքներ եղած են: Թագաւորին մայրը զգացեր է, եւ որդիին ըսած.-այդ մարդոց մի՛ ստիպեր, ձգէ անոնց խաչը իր տեղը կենայ, տափակ կենայ:

Ատոր համար ալ մեր խաչը հարթ է:
#4 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 08:45 AM

We saw the Lord’s Prayer in the Musaneri Ler vernacular.
Below the same in …other Kilikian dialects.
We will note that both Zeitun and Hajin elide their Rs just like the Hamshentsis(and who knows who else) do, but Marash does pronounce their Rs. Also note the abundance of Turkish and Arabic in Hajin.
Please forgive me for not inserting punctuation marks.
Marash
Միր պոպը քի իրկինքն իս Քինիտ ատունիդ սոըրբ թօննօ Քինիդ թէգէվիւրիւթանդ թող գօ Քինիտ կոմքիդ թօննօ չոց քի իրկինքի ինտէն է կիտենան իվրէն Միր ամէնավիւր հոցը էօսէօր միզ տոըր Մէմ միր պորքտէքը միզ պաղշէ չոց քի մինք է միր պատակոնտոցը կը պաղշիմք Հէմ միզ փորձթան մի տանա հապո չորէն միզ փրկէ Ինչու քի Քինիտ է թէգէվիւրիէթանը զօրութանը փառքը յաւիտեանս յաւիտէնից Ամէն
Zeitun
Ով մեյպօպը ոյ իյկինքն իս Քու անունդ սոյբ փողնա Քու թէգէվիւյիէնդ փուղ գոյ Քու կօմքդ փուղ լա ինչպէս իյկինքը ինտեն էլ իյկեյին վիյօ Միյ ամէն էօյվէն հօցը միզ տույ Եւ նեյէ միձյ պօյտքըչոց որ մինք էլ կը նեյինք միյ պօրտքի տէյեյուն Եւ միզ փորձութան մի տանեյ հապո միզ ազատէ ոեւհետեւ Քիննէ թէգէվիւյիւթիւնը եւ զոյութիւնը ու փառքը Յաւիտեանս յաւիտեբից Ամէն
Hajin
Մեյ իյկինքը կինեղ պոպը Քե անունիդ սոյբ թըննօ Քե թագավույութիւնիդ թըգօ Քո իրատէթիդ իյկինքը ընոծըկիմի գետիննա թըննօՄեյ ամէնավոըյ հոցը էսէյ մի տույ վէ մեյ սոըչեյը մե պաղշլամըշ իյօ ինչոց իյ մենք ա մեյը սուչլու ընէղնուն պաղշլամիշ կինենք Վէ զմեզ թէճրիւպէ մի բիյէ Ամմա զմեզ չաեէն ւըլասէ Չիւնքիւ քինտ է թագավույութիւնը վէ ղուվոթը վէ փառքը Էպէտ իւլ ապատ Ամին

Edited by Arpa, 23 May 2007 - 08:49 AM.


#5 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 09:10 AM

QUOTE(Johannes @ May 23 2007, 12:39 PM) View Post
Մեծ Հայք-Արցախ-Դիզափայտ (Հադրութ) բարբառէն պատառիկ մը:[/size]

And now we will go all the way across to the most eastern…. Artsakh
There are very few that I understand fully.. Here is one that I do.
ԻՐԵՔ ՊԵՆ
Մին ղարաբաղցու հրցրին, հինչն ա էրկան ըպրելիդ պատճառը?
Ասից..
Օթը, թոթը, թիյին կոթը:

Another;
ԱՆՈՒՄԴ ՀԻՆՉ Ա?
Մին մարթ մին մարթու պտահում ա ասում ա
-Անումդ հինչ ա?
Էս մարթը պատառ դժեր ա ընում խուսեիս կմկմամ ա
Մըս …. Մըս…. Մոսես ա :Պա… պա… քունը հինչ ա?
-Ինմ էլ ա Մոսես, ամա էդքան էրկան չի:

Edited by Arpa, 23 May 2007 - 10:55 AM.


#6 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 10:04 AM

And now we go to the middle.You will find the below and its translation under the topic of Hamshentsa http://hyeforum.com/...opic=3459&st=40

SATIRE FROM HAMSHEN
Yiyek hadik enger tsaxutn ive kayığ enuş gerton. Tsaxutin keloxn ive kellin kayığe genin. Şad barak gelli; hemi inçetsnuş kuzin. Andi inçetsnele erguse
uuş compatsove compan işnoğun meg al na satarin kelxan compan inçetsnoğum gasa. Dağin onune Temel gelli. Temele çvone cedin gaba gu. "Yes hemi
asdi inçetsenim" gasa. Andi engerdake compan kiçnun put genin martun vucude go keloxe çgo. "Yahu," gasin, "asu kloxe gar ta çgar ta? İnç enik inç
enik oç?" Yuuts put genin "yahu," gasin, "meg erta gasa genoçe harts enik balki genige kidena gu." Genoçe mode gerton, "yahu," gasin, "ku martun
keloxe vaan er ta vaan çer ta?" Genign a gasa. "As akvan a," gasa, "kahvalti hazırlamiş i," gasa, "bat marte giav ta giav oç ta çkidim," gasa.

Edited by Arpa, 23 May 2007 - 10:11 AM.


#7 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 May 2007 - 10:29 AM

QUOTE
ԻՐԵՔ ՊԵՆ
Մին ղարաբաղցու հրցրին, հինչն ա էրկան ըպրելիդ պատճառը?
Ասից
..
Օթը, թոթը, թիյին կոթը:

Another;
ԱՆՈՒՄԴ ՀԻՆՉ Ա?
Մին մարթ մին մարթու պտահում ա ասում ա

-
Անումդ հինչ ա
?
Ես մարթը պատառ դժեր ա ընում խուսեիս կմկմամ ա

Մըս …. Մըս…. Մոսես ա :Պա պա քունը հինչ ա?
-
Ինմ էլ ա Մոսես, ամա էդքան էրկան չի:


Վեր ածեմ հասկանալի լեզուի,

Երեք բան

Մի Արցախցու հարցրին, ի՞նչն է երկայն ապրելուդ պատճառը:

Ասաց. «օթը (խո՞տը), թութը, թէյին կոթը:

-------------------------------------------------

Անունդ ի՞նչ է

Մի մարդ պատառ ...(չհասկացայ)...անում է խօսելիս, կմկմում է

(Այստեղ իր անունն է յայտնում)

-Մըս...Մըս... Մոսէս է: Հապա քոնն (քո անունն) ի՞նչ է:

-Իմինն էլ է Մոսէս, բայց այդքան երկայն (երկար) չի:#8 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 May 2007 - 10:56 AM

QUOTE
SATIRE FROM HAMSHEN
Yiyek hadik enger tsaxutn ive kayığ enuş gerton. Tsaxutin keloxn ive kellin kayığe genin. Şad barak gelli; hemi inçetsnuş kuzin. Andi inçetsnele erguse
uuş compatsove compan işnoğun meg al na satarin kelxan compan inçetsnoğum gasa. Dağin onune Temel gelli. Temele çvone cedin gaba gu. "Yes hemi
asdi inçetsenim" gasa. Andi engerdake compan kiçnun put genin martun vucude go keloxe çgo. "Yahu," gasin, "asu kloxe gar ta çgar ta? İnç enik inç
enik oç?" Yuuts put genin "yahu," gasin, "meg erta gasa genoçe harts enik balki genige kidena gu." Genoçe mode gerton, "yahu," gasin, "ku martun
keloxe vaan er ta vaan çer ta?" Genign a gasa. "As akvan a," gasa, "kahvalti hazırlamiş i," gasa, "bat marte giav ta giav oç ta çkidim," gasa.


Երեք հատիկ ընկեր ճահճահուտ ի վեր նաւարկելով կ'երթան: Ճահճուտի գլուխն ի վեր կ'ելլեն նաւակը կը դնեն:Բայց բարակ կ'ըլլայ, հիմա իջեցնել կ'ուզեն: Անդի իջեցնելը երկուսով...Տղին առջեւ Տեմելը կ'ելլայ: Տեմել չուանը պինդ կապէ կը: «Ես հիմի աստի իջեցնեմ» կ'ըսէ : Անդի ընկերտաքը (ընկերները) ճամբան կ'իջնեն կը փնտռեն մարդուն մարմինը կայ, գլուխը չկայ: «Յահու» կ'ըսեն, «ասոր գլուխը կա՞ր, թէ՞՝ չկար»: Ի՞նչ ընենք:

Ոչ ինչ ընենք: ...Կ'ըսեն. «մէկն երթայ կնոջը հարց ընէ, թերեւս կնիկը գիտենայ կու (կը գիտնայ): Կնոջը մօտը կ'երթան, «Յահու» կ'ըսեն, «քու մարդուն գլուխը վրա՞ն էր, թէ՞՝ վրան չէր»: Կնիկը կ'ըսէ. «...» կ'ըսէ. «նախաճաշ պատրաստեցի» կ'ըսէ, «բայց մարդը կերա՞ւ, թէ կերաւ ոչ (թէ՝ չկերաւ) չգիտեմ» կ'ըսէ:

Թարգմանութիւնս խառնակ եղաւ. քիչ մը համշէնահայերէն (պահեցի նոյնը), արեւմտահայերէն եւ գրաբար:#9 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 11:00 AM

QUOTE(Johannes @ May 23 2007, 04:29 PM) View Post
Մի մարդ պատառ ...(չհասկացայ)...անում է խօսելիս, կմկմում է

Երեվի մարդը կակազ է եւ պատառ պատառ է լինում, եւ դժեր =դժուար է խոսում

#10 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 11:10 AM

QUOTE(Johannes @ May 23 2007, 04:56 PM) View Post
[b][/font]

Երեք հատիկ ընկեր ճահճահուտ ի վեր նաւարկելով կ'երթան: Ճահճուտի գլուխն ի վեր կ'ելլեն նաւակը կը դնեն:Բայց բարակ կ'ըլլայ, հիմա իջեցնել կ'ուզեն: Անդի իջեցնելը երկուսով...Տղին առջեւ Տեմելը կ'ելլայ: Տեմել չուանը պինդ կապէ կը: «Ես հիմի աստի իջեցնեմ» կ'ըսէ : Անդի ընկերտաքը (ընկերները) ճամբան կ'իջնեն կը փնտռեն մարդուն մարմինը կայ, գլուխը չկայ: «Յահու» կ'ըսեն, «ասոր գլուխը կա՞ր, թէ՞՝ չկար»: Ի՞նչ ընենք:

Ոչ ինչ ընենք: ...Կ'ըսեն. «մէկն երթայ կնոջը հարց ընէ, թերեւս կնիկը գիտենայ կու (կը գիտնայ): Կնոջը մօտը կ'երթան, «Յահու» կ'ըսեն, «քու մարդուն գլուխը վրա՞ն էր, թէ՞՝ վրան չէր»: Կնիկը կ'ըսէ. «...» կ'ըսէ. «նախաճաշ պատրաստեցի» կ'ըսէ, «բայց մարդը կերա՞ւ, թէ կերաւ ոչ (թէ՝ չկերաւ) չգիտեմ» կ'ըսէ:

Թարգմանութիւնս խառնակ եղաւ. քիչ մը համշէնահայերէն (պահեցի նոյնը), արեւմտահայերէն եւ գրաբար:

Շատ լաւ թարգմանեցիր. Սա նշանակի թէ որոնք լաւ եւ լրիվ Հայերէն գիտեն կարող են ճանաչել գաւառականները.
Նկատեցիր թէ ինչպէս "կը"-ն բայի վերջին է, որ դարձավ "կոր" ի Պոլիս?

Edited by Arpa, 23 May 2007 - 11:14 AM.


#11 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 May 2007 - 11:15 AM

Կարգ մը տառեր անընթեռնելի էին: Օրինակ՝ «Կայըղ» (նաւակ) բառը ճի՞շտ կարդացել եմ, թէ՞ սխալ:#12 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 11:23 AM

QUOTE(Johannes @ May 23 2007, 05:15 PM) View Post
Կարգ մը տառեր անընթեռնելի էին: Օրինակ՝ «Կայըղ» (նաւակ) բառը ճի՞շտ կարդացել եմ, թէ՞ սխալ:


Այո շատ ճիշ ես կարդացէլ : Չի մոռանալ նաեւ որ բնիկ Ամերիկացիները ունին "kayak" բառը.
You'll find the Armenian text and the English translation here; http://hyeforum.com/...opic=7573&st=0

Edited by Arpa, 23 May 2007 - 11:28 AM.


#13 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 May 2007 - 11:34 AM

QUOTE(Arpa @ May 23 2007, 05:45 PM) View Post
We will note that both Zeitun and Hajin elide their Rs just like the Hamshentsis(and who knows who else) do, but Marash does pronounce their Rs. Also note the abundance of Turkish and Arabic in Hajin.

Որքա՜ն որ օտար բառեր կը պարունակեն, դարձեալ բարբառները կը մնան հայերէնի իմացութեան, զարգացման եւ հարստացման համար անգին գանձեր:

#14 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 May 2007 - 11:54 AM

QUOTE(Johannes @ May 23 2007, 05:34 PM) View Post
Որքա՜ն որ օտար բառեր կը պարունակեն, դարձեալ բարբառները կը մնան հայերէնի իմացութեան, զարգացման եւ հարստացման համար անգին գանձեր:

Ինչ մեծ եւ ցավալի կորուստ որ մեր բոլոր բարբառները, մեր լեզուական գանձարանները յաւիտեան կորէլ են: Հազար փառք եւ պարտք Գրիգոր Գալուստեանին որ վէրէվի Կիլիկեան նշխարները յաւերժացուցեր է իր հսկայ աշխատանք-ՄԱՐԱՇ- գրքի մէջ:


#15 Էլիա

Էլիա

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male
 • Location:California
 • Interests:Հայ Լեզուն:

Posted 27 May 2007 - 10:18 AM

QUOTE(Arpa @ May 10 2007, 09:33 AM) View Post
As promised in another thread, here it is.

ԳԱՒԱՌԱԿԱՆՆԵՐ
Gawarakanner

You will notice that Ajarian uses the term as opposed to “Gavarbarbar/Գաւառաբառբար to make sure that we understand that many of these are not “dialects” in the true sense, but how certain people pronounced certain words. Note that he cites “Lehahays”, “Hndkahays” and Hungarahays” and “Ghazakhs” to not mean that they had their own “dialects”.
Also note that, this is an unaudited and unproofed version, where I am sure, I know there are a lot of typos. I will correct them as we go on.
Here they are. All 150 of them. See if you see yourselves in them.

Ագուլիս Ազա Աստրախան Ալաշկերտ Ալէքսանդրոպոլ/ Լենինական Ախալցխա Ախալքալաք Ակն Այնթապ Անգորա/Էնկիւրի Անտիոք Աշտարակ Ապարան Ասլանբէգ Աստապատ Ատափազար Ատանա Արաբկիր Արդուին Արճէշ Արտանուշ
Բալու Բաբերդ Բազար Բիւթանիա Բուլանըխ Բաղէշ Բինկեան Բասեն
Գանձակ Գորիս Դաւրիզ/Թաւրիզ Դալարագեղ Եալովա Եդեսիա Երէւան Երզնկա Եւդոկիա
Զէյթուն Զմիւռնիա
Ենկիւրի Էվէրէկ
Թեհրան
Իգդիր Իէլպիշ
Լոռի Լեհահայք
Խոյ Խիզան Խոյթ Խլաթ Խիան Խնուս Խոտրջուր Խրիմ Խարբերդ
Կարս Կեսարիա Կիւրին Կազզուան Կէմլէյիկ Կամախ Կիւմիշխանէ Կէյվի Կարին
Հին Բայազիտ Հազզօ Հազրօ Հաճին Համշէն Հունգարահայք Հնդկահայք Հին Նախիջեւան Հին Ջուղա Հաւարիկ
Ղազախ Ղզլար Ղարաբաղ Ղարադաղ Ղափան Ղարաքիիսա
Մէրտէկէօզ Մուժամբար Մալաթիա Մալկարա Մոկք Մեղրի Մանիսա Մանազկերտ Մունճուսուն Մուշ Մաշկերտ Մարաղա Մարաշ Մարսուան
Նոր Բայազեդ Նուխի Նիկոդիմիա Նոր Նախիչեւան Նոր Ջոաղա Նփրկերտ
Շիրակ Շուլաւեր Շապին Գարահիսար Շամախի Շամշուլդէ Շատախ
Ոզմի Ուրմիա
Չմշկածագ Չէնկիլէր Չարսանճաք
Պօլիս Աղրակ /Պաշգալէ Պուրտուր Պարտիզակ
Ռոտոսթօ Ռումանահայ Ռշտոընիք
Սեբաստիա Աթանոզ Սիփան Սէօլէօզ Սուլթանապատ Սալմաստ Սուչավա Սասուն Սիվրիհիսար Սվեդիա Սուրմալու
Վան
Տարէնտէ Տիգրանակերտ Դէրսիմ Տիատին Տրապիզոն Տփղիս
Ցղնա
Քղի
Օշական Օվաճըք Օրտու
Ֆռնուզ

Ներողութիւն կը խնդրեմ չպատասխանելու համար՝ այս թելին մէջ, բայց շատ ուղութիւն չտուի: Ուրեմն, կրնա՞ս հաճիս ըսել թէ ո՞ր ժամանակին մասին կը խօսիս՝ ցեղասպանութենէն առաջ կամ վերջ: Շնորհակալ եմ այս հաճելի թելին համար: smile.gif

Edited by Էլիա, 27 May 2007 - 10:19 AM.


#16 SAS

SAS

  -= Nobility =-

 • Members
 • PipPipPip
 • 656 posts
 • Gender:Male
 • Location:Moscow

Posted 28 May 2007 - 07:09 AM

Օթը, թոթը, թիյին կոթը = Օդը, թութը, թիակի կոթը:


#17 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 28 May 2007 - 07:18 AM

QUOTE(SAS @ May 28 2007, 01:09 PM) View Post
Օթը, թոթը, թիյին կոթը = Օդը, թութը, թիակի կոթը:

Այո ճիշտ է
Սիրելե ՍԱՍ, ես տէսած եմ որ դու այլ տեղեր մղած ես Մշո եւ այլ գաւառների բառբարները: Կարող ես անոնցմէ ոմաք այստեղ բերել կամ մեզ ցոյց տալ ուրիշ նմոյշներ?

Edited by Arpa, 28 May 2007 - 07:35 AM.


#18 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 28 May 2007 - 07:21 AM

QUOTE(Էլիա @ May 27 2007, 04:18 PM) View Post
Ներողութիւն կը խնդրեմ չպատասխանելու համար՝ այս թելին մէջ, բայց շատ ուղութիւն չտուի: Ուրեմն, կրնա՞ս հաճիս ըսել թէ ո՞ր ժամանակին մասին կը խօսիս՝ ցեղասպանութենէն առաջ կամ վերջ: Շնորհակալ եմ այս հաճելի թելին համար: smile.gif

Բնական է որ այսպէս կոչուած արեմտեան բառբարները պիտի նախ քան էղեռնը ըլլան բայց արեվելեաններեն շատերը տակաւին ողջ են

#19 SAS

SAS

  -= Nobility =-

 • Members
 • PipPipPip
 • 656 posts
 • Gender:Male
 • Location:Moscow

Posted 28 May 2007 - 09:15 AM

Սիրելի Արփա,

եթե այս կայքին դեռ ծանոթ չես, ապա ծանոթացիր

http://javakhk.net/f...p?showtopic=484

Ահա մի քանի կտոր

Անվանափոխություն

Մէ մարթում անունը Էշ կը ըլլի: Շատ կընեղվի, օր բիրատին(=բոլորը) իրեն Էշ կը ըսեն: Որոշե կը, օր անունը փոխե: Թըտըռիք կենե, մեծ ծախս կենե, գեղացոնց կկանչե ու խնդրե կը, օր գեղացիք իրեն անունը փոխեն:Գեղացիք հավաքվին կը, կուտեն, խմեն, քեֆ կենեն: Շատ ղալմաղալե(= աղմկալի վեճ) ետքը, վերչը էս մարթուն թըզը(=նոր) անուն կը թնեն՝ Քուռակ: Իրիկունը էս մարդը ուրախ-ուրախ կնկանը ըշկիլուս(= աչքի լուս) կենե, օր հին անունեն անջաղ(=հազիվ) պրծել է: Կնիկը հարցնե կը, թե ի՞նչ անուն թրին: Կսե կը, թրին՝ Քուռակ: Կնիկը խնդա կը, կսե՝ իզուր ա ուրախութուն կենես: Մեծընաս էլի Էշ պիտի դառնաս:
______________________________________________________________________
Ջինս

Պապա ջան, իցցուն մանեթ տու: Դրկից գեղը լավ ջինս կա, երթամ առնեմ:
- Իցցուն չէ հարուր կուտամ, օղուլ, մեննակ թե աշե լավ ջինս ըլլի, մորդ ջինսեն չըլլի: *)
______
Այստեղ՝ բառախաղ է՝ Ջինս = ցեղ,ազգ և Jeans

=============================================================
Մուշի բարբառով

Ստալինին օռեն հանեց

Մէ գեղիմ մէչ էրգու լաչառ կընիգ իրար հեդ գը կռվին:Կնգդոցներեն մեգն կոմունիստ կէղնի:Կռվի ըմմէնա թեժ վախտ, իդունցնե մեգն Լենինին գը քըրվը(հայհոյել):Մեգել օրն իդ(այդ) կոմունիստըն կէրտա շրջան, գհ գանգդի վիրն(ում) օր պետք ը, թե իդմըլ ու իդմըլ(այսպես ու այսպես), Լենինին քըրվեցին:Դադ ու դադաստանի վախտ(ժամանակ), դադավորն գը հարցու, թե ի՞նչ ը էղի, իմա՞լ ը էղի: Կոմունիստ լը կըսը, թե իդ(այս) կնիգն Լենինին, Ստալիին ու Մարկսին քըրվեց:

-Սուդ կըսը, հընգեր դադավոր,-կըսը մեգել կընիգն,- ճըժերուս արեվն, գեդին մըդնամ, թե սուդ կըսիմ, վերեվն՝ Աստված, ներկեվն՝ դու, ես մենագ Լենինին իմ քըրվի, իդ լիրբն Ստալինին ու Մարկսին ուր օռեն հանեց: smile.gif
__________
ուր օռեն հանեց = ինքը հնարեց

Ըշտը իդմըլ բաներ կպադմին: Հըմի չըմ գինա՝ սուդ ը, թէ ճիշտ:

#20 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 28 May 2007 - 09:36 AM

Excellent SAS,
Ինչ քաղցր!!!
More, more please!
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users