Ajalooline traditsioon: Koeru.

Arhiivid - Liigvalla vallaarhiiv


Liigvalla valla arhiiv on revolutsiooni ajal kannatanud tublisti. Muist raamatuid on täiesti hävitatud, paljudest raamatutest on käristatud välja osa lehti. Arhiivinimestik on samuti hävinend ja uus nimekiri on praegu koostamisel. Arhiivi kuulub materjali 140 n[umb]ri all. Arhiivmaterjal asub ühes tühjas toas põrandal.
Kuna Liigvalla vallaga on ühendatud ka Piibe vald, leidub osa Piibe arhiivmaterjali Liigavalla valla arhiivis, kuna teine osa Piibe arhiivist on Väinjärve vallamajas, sest Piibe kogukond oli enne Liigvallaga ühendamist liidetud Väinjärve vallaga. Liigvalla vallaarhiivis leiduvast materjalist oleks nimetada:
1) Liigvalla koggokonna täiskoggu protokolli ja volikogu mõistmise protokolli ramat 1866–90; 1890–92; 93–96; 1911–1914. [a.]
2) Pibe koggukonna protokoll kohto makso ja teede ülle mis kohhapiddajad täitvad 1867. a.
3) Πpomoкoльнaя кнuгa Лeвeнвoльдemкoгo вoлocmнaгo npaвлeню 1897–1906.
4) Piebe koggoduse perrekonna kirri 1874. [a.]
5) Liigvalla valla täis- ja volikogu protokollid 1906–1911.
6) Liigvalla valla perekonnakirjad 1874. [a.]
7) Liigvalla kogguduste Perrekonna kirri 1874.
8) Revisions- Liste des Gutes Lövenwolde X Rev. 1858.
9) Piibe kogukonna volimeeste protokollid 1888–1892.
EKLA, f 199, m 40, 32/3 (II-3) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!