SHARE  

 
 
     
             
   

 

90. ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਣ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸਨਉਸੀ ਰਾਸਤੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੁਪ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੂੱਧ ਗੁਰਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੋਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੇੜਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਭੇੜਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਦੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.