Andmeturve ja krüptoloogia ICA0003

 

2018.a. sügissemester, päevased tudengid
 

6 EAP

Ajad

Loengud - teisipäeviti kell 12.00, EIK 314

Praktikumid ja harjutused (alates 5. õppenädadast) -  teisipäeviti kell 16.00 (rühm A), neljapäeviti kell 14.00 (rühm B)

Materjalid

Loengute echo360 salvestused

·         Põhimõisted ja turbemudelid, turvaülesande lahendamine:

·         4. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         Turvaohud, nõrkused ja turvameetmed

·       11. septembri loengu  PPTX-slaidid (turvaohud)

·       18. septembri loengu  PPTX-slaidid (nõrkused ja turvameetmed)

·         Riskianalüüs, selle metoodikad. Seonduvad standardid (ISO, BSI, ISKE)

·       25. septembri loengu  PPTX-slaidid

·         Krüptograafia olemus, mõisted ja mudelid

·         Sümmeetrilised krüptroalgoritmid

·         Asümmeetrilised krüptoalgoritmid

·         Krüptoräsi algoritmid

·         EID-lahendused ja nende rakendus

·         Turvaline autentimine

·         Digiasjaajamine ja andmebaaside turve

·         Turvaaugud ja –paigad. Tarkvara elutsükli turbevaade.

·         Turbehaldus

·         Füüsiline turve

·         Krüptoprotokollid ja võrguturve. Steganograafia teabe peitmise teadusena

·         Turbe õigusaspektid. Isikuandmete kaitse

 

Iseseisev töö ja hindamisskeem

Iseseisev töö: igaühele kindla teema läbitöötamine ja selle ettekandmine ühel harjutusel/seminaril 10-20 minuti jooksul (millele järgneb 10 minutit seminari). Hädakorral asendab seda referaat.

Teemade jagamise korra ja muu korraldusliku osa paneme paika esimesel praktikumil (2. ja 4. oktoobril)

Aine hinde määrab põhifaktide tundmist kontrolliv eksamitest (60 küsimust). Eksamitestile pääsemise eelduseks on tehtud  iseseisev töö.

 

 

Kontakt

Valdo Praust

tel 514 3262
e-post: valdo.praust@gmail.com