Header image
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
Оснивање

Government RM Оснивач на Друштвото, со 100% државен капитал, е Владата на Република Македонија.
На 8.08.2007, согласно определбата на Владата, во Централниот регистар на Република Македонија е регистрирано Друштвото МЖ Транспорт АД – Скопје.

Трансформација
 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
logo MZ
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
logo MZ Infrastruktura logo MZ Transport
  Linkedin - MZ Transport
UIC CER The European Railway Agency CIT

Другите за МЖ
  • Светска Банка: Македонски железници: Продлабочување на реформската агенда
  • Државен завод за ревизија - Конечни ревизорски извештаи за извршени ревизии
  •  
    Владимир © 2008