Stephan Joachim

Artykuły w czasopismach:

Schich Winfried (afiliacja? - tak), Stephan Joachim (afiliacja? - tak)
Strukturalne przemiany na Śląsku wywołane akcją kolonizacyjną na przykładzie biskupiego księstwa nyskiego
Studia Geohistorica
ISSN/eISSN: 2300-2875
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 3
numery stron: 177-190
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stephan Joachim (afiliacja? - tak)
Die Handfesten des ostpreußischen Kammeramtes Knauten
Blätter für deutsche Landesgeschichte
ISSN/eISSN: 0006-4408
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2014
zeszyt (numer): 150
numery stron: 283-323
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stephan Joachim (afiliacja? - )
Die Handfesten des ostpreußischen Kammeramtes Domnau
Blätter für deutsche Landesgeschichte
ISSN/eISSN: 0006-4408
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 149
numery stron: 211-250
rok wydania: 2014
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Michalski Marcin (afiliacja? - tak), Stephan Joachim (afiliacja? - tak)
Noch einmal zum 34. Kapitel der Goldwiesen al-Mas‘ūdīs über die Slawen
Folia Orientalia
ISSN/eISSN: 0015-5675
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 50
numery stron: 283-299
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji