(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

187. (Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjissanti tassa akusal± dhamm± nirujjhissant²ti?
Yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tesa½ kusal± dhamm± uppajjissanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± nirujjhissanti. Itaresa½ tesa½ kusal± ca dhamm± uppajjissanti akusal± ca dhamm± nirujjhissanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± nirujjhissanti tassa kusal± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjissanti tassa aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa kusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ tesa½ aby±kat± dhamm± nirujjhissanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ tesa½ aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti kusal± ca dhamm± uppajjissanti.
188. (Ka) yassa akusal± dhamm± uppajjissanti tassa aby±kat± dhamm± nirujjhissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhissanti tassa akusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tesa½ aby±kat± dhamm± nirujjhissanti no ca tesa½ akusal± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ tesa½ aby±kat± ca dhamm± nirujjhissanti akusal± ca dhamm± uppajjissanti.