20.9.2018
saat

All Language

At-Tafakkur Fi Al-Kawn Wa Al-Insan Wa Al-Qur’an

    Allah swt menciptakan manusia  dengan tujuan  untuk beribadah kepadanya serta megetahui hakikat zatnya. Zikir dan berfikir merupakan sarana yang menuntun manusia menggapai tujuan tersebut,sedangkan makrifat ia sebagai jalan manusia yang membawanya kepada kebahagiaan dan kemenangan abadi. Tafakur yang dihasilkan oleh renungan hati akan menjadi telaga bagi kedamaian jiwa dan mengantarkan manusia pada ketinggian hikmah, sedangkan puncak hikmah ialah rasa takut pada sang pencipta. Manusia yang selalu berfikir dan merenungkan penciptaan alam semesta ini dia akan mencari hakikat sebab kenapa ia diciptakan dan untuk apa? Tafakkur seperti inilah yang sejatinya nanti membawanya pada kegembiraan abadi. Dalam buku ini kami berusaha menyingkap rahasia tabir yang tersimpan dalam Al-quran al-Karim ,alam semesta, dan manusia. Dan kami juga berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menjadi timbangan amal baik kita kelak di akhirat nanti.


Utsman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9944-83-434-6

  

Masyarakat Dalam Zaman Kebahagiaan

     Zaman kebahagian (asru sa’adah) merupakan zaman yang dirindukan oleh setiap mukmin sejati, zaman itu telah dijamin oleh Rasulullah s.a.w akan ketentraman dan kebaikan masanya , Periode ini mencakup tiga golongan: sahabat, tabi’in dan tabi’ tabiin.  Mereka hidup penuh dengan perjuangan dalam memperkokoh tirani agama ini, membangun hingga menyebar luaskan ke penjuru wilayah. Jaminan atas sebaik-baiknya masa sesuai dengan jeriha payah yang telah mereka korbankan baik jiwa dan raga, kecintaan mereka dalam melaksanakan ajaran-ajaran islam, hingga menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai panutan terdepan hidup mereka.


Utsman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9944-83-492-6

  

Teladan Pribadi Rasulullah

     Nabi Muhammad SAW merupakan rasul sekaligus nabi terakhir yang diutus kepada umat manusia seluruhnya. Kepribadiannya yang selalu mencerminkan kemuliaan, budi pekerti yang luhur serta integritas dirinya menjadikan kisah perjalanan hidupnya banyak terekam di lembaran-lembaran yang selalu di kenang dalam sejarah umat manusia. Kebijaksanaan, pembawa rahmat lil alamin, pemberita kabar akan kebahagiaan abadi di akhirat merupakan diantara sifat-sifat yang tertanam dalam pribadi rasulullah SAW. beliau adalah suri tauladan serta cahaya yang selalu bersinar bagi makhluk yang berada di sekitarnya. Tidak heran apabila pada zaman selanjutnya kepribadiannya menjadi contoh teladan terbaik dalam membina umat manusia yang berakhlak dan beradab Buku ini banyak menceritakan keperibadian luhur Rasulullah SAW. Tidak ketinggalan juga ia  menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari seorang yatim piatu menjadi manusia paling dengan segala sifat-sifat mulianya.


Utsman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9944-83-490-2

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 52    Total number of materials : 1.418    Total number of downloads : 1.011.926      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT