MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

X’għandna nagħmlu fl-interess tal-Partit Laburista

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux fl-interess tal-Partit Laburista li jivvota IVA b’riservi għall-Kostituzzjoni Ewropea li ġġedded il-ftehim ta’ Atene tal-2003.

Illum il-maġġoranza tal-poplu fehmet li l-ftehim tal-2003 huwa żvantaggjuż u ta’ ħsara kbira għal pajjiżna.

 

Fiż-żmien li baqa’ sa l-Elezzjoni Ġenerali li jmiss, din il-maġġoranza tkompli tiżdied hekk kif jinħassu aktar l-effetti ħżiena u l-konsegwenzi ħorox ta’ dan il-ftehim.

Għalhekk il-Partit Laburista m’għandux illum jivvota favur il-ftehim tal-2003 li jagħmel parti mill-Kostituzzjoni Ewropea, meta l-maġġoranza tal-poplu llum mhix favurih u għada, maġġoranza akbar ma tkunx favurih.

Jekk fil-2003 l-Oppożizzjoni tiegħu għall-ftehim ta’ Atene telfet lill-Partit Laburista, il-fatt li llum il-Partit Laburista jastjeni milli jivvota favur il-ftehim tal-2003, għandu jkun fattur li jrebbaħ lill-Partit Laburista fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss.

 

Għaliex fl-Elezzjoni li jmiss ikun importanti li l-maġġoranza tal-poplu jkollha t-tama li l-Partit Laburista fil-gvern se jwettaq il-wegħda li għamel fid-9 ta’ Novembru 2003 li jaħdem bla heda ħalli jxejjen l-aspetti negattivi kollha tal-ftehim tal-2003. 

 

Din it-tama l-poplu jitlifha jekk issa l-Partit Laburista jċedi u jivvota IVA għall-ftehim tal-2003 bl-aspetti negattivi kollha tiegħu li jagħmlu parti mill-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Il-ħames riservi għall-vot IVA favur ir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea bl-ebda mod ma jxejjnu l-aspetti negattivi kollha ta’ dak il-ftehim ta’ Atene tal-2003.

Il-Partit Laburista m’għandux x’jitlef jekk jastjeni milli jivvota ghall-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Issa li l-maġġoranza kbira tal-Franċiżi u ta’ l-Olandiżi vvutaw LE għaliha mhux għax huma kontra l-Unjoni Ewropea, ħadd ma jista’ jixli lill-Partit Laburista li jkun astjena milli jivvota kontra l-Kostituzzjoni Ewropea, li huwa kontra l-Unjoni Ewropea.

Inkunu qegħdin noħolmu jekk naħsbu li fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss ir-relazzjoni ta’ Malta ma’ l-Unjoni Ewropea mhux se tkun fiċ-ċentru tal-kampanja elettorali. 

 

Il-pressjoni akbar fuq il-Partit Laburista biex jaħdem ħalli ma jħallix li l-qagħda mwegħra ħafna ta’ pajjiżna teħżien b’effett u b’konsegwenza tal-ftehim tal-2003 ma’ l-UE ma tħallix lill-Partit jaħrab din il-kwistjoni vitali ħafna għall-ġejjieni ta’ pajjiżna.

 

l-Partit Laburista m’għandux jidher li issa qiegħed jirrinunzja li jaħdem biex ixejjen l-aspetti negattivi kollha, żvantaġġjużi u ta’ ħsara tal-ftehim ma’ l-UE, billi issa jivvota IVA għal dawk l-istess aspetti negattivi tal-ftehim li huma mdaħħla fil-Kostituzzjoni Ewropea.

Minn dak li nkiteb nhar il-Ħadd li għadda fil-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista, nistgħu jkollna ħjiel ta’ xi tkun fl-Elezzjoni li jmiss il-propaganda Nazzjonalista kontra l-Partit Laburista. 

 

Wara li n-Nazzjonalisti ħeġġew kemm felħu lill-Partit Laburista ħalli fil-Konferenza Straordinarja jiddeċiedi li jivvota IVA b’riservi favur ir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea, kitbu hekk: 

 

“L-Ewropa firdet lill-Partit Nazzjonalista u lill-Partit Laburista għal żmien twil. Issa se jsir pass importanti fejn il-Partit Laburista jirrikonoxxi li kien żbalja meta għamel kampanja kontra l-Ewropa u issa, għax għaraf l-iżball, biddel il-politika tiegħu. Fuq l-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista qedjiġi vindikat. Hu f’dan is-sens li din il-ġimgħa hi wkoll ġimgħa importanti għall-Partit Nazzjonalista għax se jkun qiegħed jara lill-Partit Laburista jsegwi l-politika tal-Partit Nazzjonalista. L-aqwa arma fil-politika hi li tikkonvinċi lill-avversarju politiku tiegħek!”

 

Se niġu f’din il-qagħda assurda. 

 

Il-maġġoranza tal-poplu qiegħda tagħti tort lill-Partit Nazzjonalista li żbalja bil-ftehim li għamel fil-2003. 

 

U l-Partit Laburista se jagħti raġun lill-Partit Nazzjonalista għall-ftehim li dan għamel fil-2003 billi issa jivvota IVA għalih! 

 

U ninsabu f’qagħda tassew assurda li jekk il-Laburisti jiftehmu biex jivvutaw man-Nazzjonalisti, ikunu qgħedin isaħħu lill-Partit Laburista u aħna li qed insostnu li l-Partit m’għandux jivvota man-Nazzjonalisti, inkunu meqjusa u mgħajra li qegħdin indgħajjfu lill-Partit Laburista!

Ma naħsibx li Gonzi jixtieq il-ġid lill-Partit Laburista aktar milli nixtiequlu aħna. 

 

U lanqas naħseb li huwa qed iħeġġeġ lill-Partit Laburista biex jivvota IVA, biex jgħin lill-Partit Laburista jirbaħ l-Elezzjoni Ġenerali li jmiss. 

 

Jagħmlu tajjeb id-Delegati Laburisti ta’ rieda tajba jir-riflettu fuq dan kollu.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Lulju, 2005

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ