Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDASYON AT INTEGRASYON NG KULTURANG ESPANYOL AT PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO: Isang Online Treasure Hunt Para sa Unang Taon ng High School (Filipino)

Sinulat nina F. Galia at P. Arinto

Panimula

Ang pananakop ng Espanya, na nagtagal ng mahigit tatlong daang taon, ay nagkaroon ng panandalian at ang matagalang impluwensya sa politika, ekonomiya at kultura ng mga Pilipino. Mahalagang pag-aralan ang mga impluwensiyang ito.

Mahalaga ding sariwain na bagaman nagtagal nang mahabang panahon ang pananakop ng mga Kastila, hindi nawalan ng pagpapahalaga sa kalayaan ang ating mga ninuno. Masasabing ang nasyonalismo o damdaming makabayan ng mga Pilipino ay isa sa mga di-inaasahang bunga ng pananakop ng mga Kastila.

Ito ang ating pag-aaralan ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang sangguniang matatagpuan sa Internet. Ang mga tanong sa ibaba ay nagsisilbing gabay sa ating pagbabasa. Hanapin ang sagot sa bawat tanong sa mga website na nakalista (buksan ang bawat website sa pamamagitan ng pag-click sa URL nito) at isulat ang mga ito sa malinis na papel. Pagkatapos ay sagutin ang Malaking Tanong. Ito ay pangkatang gawain. Mayroong tatlo hanggang apat na miyembro ang bawat pangkat. Magtulungan kayo sa inyong pangkat.


Mga Tanong

  1. Magbigay ng tatlong halimbawa ng impluwensyang Espanyol sa kulturang Pilipino.
  2. Paano nakarating sa Pilipinas ang kaisipang liberal mula sa Europa?
  3. Kailan nangyari ang “Cavite Mutiny” at ilan ang mga Pilipinong nag-alsa?
  4. Bakit nasangkot sa Pag-aalsa sa Cavite ang tatlong paring martir?
  5. Ano ang kinalaman ng Katolisismo sa pagkapukaw ng nasyunalismo ng mga Pilipino?
  6. Ano pa ang ilang salik na tumulong sa paglago ng nasyunalismo ng mga Pilipino?

Mga Sanggunian

Trade with Europe and America
http://www.los-indios-bravos.com/english/eng_hist_05.html

Development of a National Consciousness
http://www.exploitz.com/Philippines-The-Development-Of-A-National-Consciousness-cg.php

Philippine Feasts, Festivals and Holiday Celebrations
http://www.resortsphilippines.com/fiesta.html

The Impact of Spanish Rule in the Philippines
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Homepage99/impacts_of_spanish_rule_in_the_p.htm

Philippine Churches
http://www2.hawaii.edu/~gaspar/churches.html

Cause and Effect of the Execution of Fathers Burgos, Gomez and Zamora (by Apolinario Mabini)
http://www.univie.ac.at/Voelkerkunde/apsis/aufi/history/mabini03.htm

The Spread of Roman Catholicism and Nationalism
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Default_files/
Philippine_Culture/spread_of_roman_catholicism_and_.htm


Ang Malaking Tanong

Gumawa ng isang sampung minutong drama o skit sa Filipino na naglalarawan ng isa sa mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsilang ng damdaming makabansa gaya ng pagpatay sa mga paring Gomez, Burgos at Zamora. Ang drama o skit ay inyong itatanghal sa harap ng mga kaklase sa susunod na pagkikita ng klase. Tiyaking lahat ng miyembro ng pangkat ay tutulong sa paggawa at paghahanda ng drama o skit.

Isabuhay natin ang diwang makabayan na umiral sa puso ng ating mga ninuno.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------