Синеве на зелен фон. Синеве го држи својот брат за прв пат. [ På mormors gulv ]

Синеве раскажува нешто многу важно.

Фотограф: Ерик Тау-Кнудсен, 2002-10-19

Сестра Синеве (3 год. и 1 недела) со брат
си (13 часа) во Централната болница во
Силкеборг, 2 август 2002 год.

Фотограф: Ерик Тау-Кнудсен 2 август 2002 год

Na podot na baba i.

Фотограф: Ерик Тау-Кнудсен, 2007-12-28

Име Synnøve Thau-Moltsen [Синеве Тау-Молтсен]
Родена како Synnøve Thau-Moltsen [Синеве Тау-Молтсен]
Пол Ж
Родена 23. јули 1999 год. во 6:13 часот во Skejby Sygehus, Århus, Danmark [Окружна болница Скајби, Орхус, Данска]
Крштена 23 јули 2000 год. во 10:20 часот во Århus Domkirke, Danmark [Соборот на Орхус, Данска] под назор (ама не како кумица) на Кралица Маргарита 2 на Данска
Кумови вујко Оле Молтсен и чичо
За именувањето

Сакавме нејзиното име да биде

  1. нордиско (Synnøve е норвешко име, со другата, а етимолошки поправилната форма Sunniva од келтско сончев подарок;
  2. ретко (за да не се збрка со други девојчиња. При раѓањето на Синеве имаше 157 женски во Данска со тоа име, напротив Емилие, Каролине -- имињата на нејзините братувчетки);
  3. не толкуз ретко да би создало проблеми (сиреч не Gryde, Hardgrippe [Гриде, Хардгрипе], кои што се споменуваат во Gesta Danorum на Саксо Граматикот, том 1. Во 1999 год. беа извесни писателката Synnøve Søe и избеглишкиот адвокат Synnøve Falk-Rønne);
  4. повеќесложно (за да направиме хипокористични имиња како словените. Во текот на нејзините први 3,5 год. користивме Nøve, Nøvemus, Nøvling).
Образовање детска градина Akacien [Акацијата] 2002-2005.Langsøskolen 2005-
Супруг/дечко Нема.
Татко Erik Thau-Knudsen [Ерик Тау-Кнудсен. Линкот е на вуковица], род. 1 март 1960 год. во Копенхаген, Данска.
Мајка Lone Moltsen [Лоне Молтсен. Линкот е на дански], род. 9 фебруари 1962 год. во село Серитслев, Данска.
Брат Balder Thau-Moltsen [Балдер Тау-Молтсен. Линкот е на руски], род. во четврток 1 август 2002 год. во Silkeborg Centralsygehus, Danmark [Централна болница, Силкеборг, Данска].
Адреса
Synnøve Thau-Moltsen
8600 Silkeborg
Данска
Бивши адреси Rådmand Liisbergsgade 7, Århus (од 23.7.1999 до 10.7.2002).
Што другите велат за Синеве

Од дневникот:
11 март 2003 год. Возраст 3 год., 7 месеца, 2 недели, 2 дена. Во Силкеборг.

ДАЈ МИ ГО СВОЕТО СРЦЕ!

Драга моја Мишка.

Вчера на вечерата ти рече: Никлас е моето дечко. Ќе му го дам своето срце. Ама нема да му го дам срцето во својот стомак. Ќе му дам друго срце. Штом татко се љубопитствува за другото срце, ти слезе од масата и се врати со друго срце -- една блескава кутијка за накит. Беше срцевидна. Ма не, се засмеја татко, ова срце ли да му го подариш? Тоа речиси те навреди. За тебе беше сериозна работа -- Никлас, дечкото од детската градина. Подоцна, кога што заспа, мајка и татко се замислија. Како така? Му текна на татко ти, дека тука дома често пееме песната Три војничета се вратија од војна. Две строфи звучат Горе во дворецот во прозорецот седеше принцесата. Мала принцесо! Дај ми го срцето свое! . Разбирлив извор на тоа прави фактот, дека песната ја пуштиме во ЦД неколкупати секоја недела и тука и во детската градина. Секако нас не изненади, дека веќе свржуваш срца со љубов, и дека покажувањ знање за анатомија. Досега немаш спомнета никакви внатрешни органи. Карактерно е исто, дека срце е нешто, што се подарува; ти немаш други срцести изрази во својот лексикон како му го изгубив своето срце, тој има ладно срце, ти си срце, го држиш моето срце в раце. За тебе е попросто: срце се наоѓа во стомакот или се обликува како на пример кутијка или татко ти нацртува шоколадно срце в еден од дневните капучина.

Продукција Оле Троле, 4 години. Olle-Trolde. Han er fire år og har en rokketand.

3 октомври 2002 год. Возраст: 3 год, 2 мес.
Првиот цртеж, во кој што се препознава лице. Цртежот го претставува Оле-Троле. Тој има 4 години.

Текст проба

Синеве пее Ти си тој, што го сакам!. 20 март 2003 год (85 KB, Audio Interchange File Format -- .aiff)

Најслушана белешка на вечерата во фебруари 2002 год:
Тате! Немој да ја јадеш мојата порција

Повеќе слики Оди до пинакотеката на Synnøve!
Страницава беше напишана на 22. 10. 2003 год.
Уредена 2007-12-31