До народните представители от 39-то Народно събрание на Република България

До Президента на Република България

вх № ПГ-3194-М-181/06.10.2003 /НС/ 63-00-45/07.10.2003 /Президент/

 

Дата: 06.10.2003 г.

 

 

И С К А Н Е

от

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ",

гр. София, ж.к. Х.Димитър, бл.184, ап. 4,

Председател Мариана Кирилова Минова,

тел. 840-17-92, 088/767-43-49

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Конституцията на Европейския съюз, която е в процес на приемане ще бъде утре и наша конституция. От нейното качество зависи бъдещето и на българските граждани утре европейски граждани от България.

Следователно всички граждани на България са заинтересовани това да бъде една демократична конституция, позволяваща им като суверен да имат реален глас в управлението на бъдеща обединена Европа. Това може да се постигне в желаната от тях степен, само ако те участват в изработването и приемането на тази конституция.

За целта ви призоваваме своевременно да СВИКАТЕ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, в който след пълноценно публично обсъждане, гражданите на България да се произнесат за или против предложения проект (или проекти) за Европейска конституция.

Според национално проучване за човешкото развитие в РБ през 2001 г. 77% от гражданите на България искат важни за страната въпроси да се решават с референдум. В НС лежат и две петиции в същия смисъл, подписани от 10 х. души.

97 от членовете на Европейския Конвент, изработил проект за конституция на ЕС, поддържат искането той да се гласува на референдуми във всички страничленки и кандидатстващи за членство в ЕС. Същото се препоръчва и от Европейския парламент. Парламентите на няколко европейски страни са взели вече решения в същия смисъл.

Надяваме се, като искрени представители на избирателите си да им дадете възможността да участват пряко в определяне на бъдещия си статут като европейски граждани, за което, те имат, убедени сме, всички потенциални възможности. Остава държавата да не ги лишава от необходимите условия за това участие.

 

Граждани на България

 

Име и фамилия: ___________________

 

Копирай горното, попълни име и фамилия и го изпрати до НС и медиите оттук: infocenter@parliament.bg,bta@bta.bg,bnr@nationalradio.bg,news@bnt.bg,info@zone168.com,novini7@worldnn.com,politica@novinar.net,sofia.newsroom@reuters.com,freeinfobg@yahoo.co.uk,com,web@darik.net,radionet@radionetbg.com,radio@inforadio.bg