Find by tag

nda buda bhobho

"Touch is a move",  mwana akadeedzera kunababa vake mushure mekunge vabata kanyama kadiki mundiro yavaidya nemwana wavo. 
Mundiro mainge masara nhengo mbiri hombe neduku. Baba vakatora kanyama kaye ndokuisa pamusoro pehombe . 
"Ko baba makuita sei"kamwana kakabvunza kakatyamara.
"Ndabuda bhobho waruza" mudhara vakapindura kumwana

Tsoro yavakutyisa!

Kutamba draft/tsoro is now a criminal offence mushure mekunge masoja eku cranbone anzwikwa achidaidzira kuti "uraya bhobho, ukauraya bhobho tinenge tapinda". 
Vari kurohwa pasi petsoka kutaura kuno, kuti vataure kuti vakatumwa nani kuzouraya mukuru wenyika. Chitotambai henyu chess!