Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти
http://izido.pgasa.dp.ua

Засновано 11 лютого 2002 р.

Центр
Організація навчального процесу


Show details for Листівка-пам'ятка для студентів заочниківЛистівка-пам'ятка для студентів заочників

Hide details for Витяг з наказу № 161Витяг з наказу № 161
Мiнiстерство освiти i науки Украни

Витяг
з наказу № 161 вiд 2 червня 1993 року

Студенти, якi одержали пiд час сесi бiльше двох незадовiльних оцiнок, вiдраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, якi одержали пiд час сесi не бiльше двох незадовiльних оцiнок, дозволяється лiквiдувати академзаборгованiсть до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменiв допускається не бiльше двох разiв з кожно дисциплiни: один раз викладачу, другий — комiсi, яка створюється деканом факультету (завiдуючим вiддiлення).

Студенти, якi не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовiльну оцiнку.

Hide details for Графік освітнього процесуГрафік освітнього процесу
Графік освітнього процесу.doc