Účinky magnetoterapie

Hlavný význam pulznej magnetoterapie možno zhrnúť, na základe vedeckých výskumov i skúseností spoločnosti ZES Brno, a.s. s prístrojmi Renaissance, do nasledujúcich základných liečebných efektov:

 

Magnetizmus, vyvolaný pulzným nízkofrekvenčným magnetickým poľom, vytvára účinnú alternatívu súčasnej nadužívanej farmakologickej liečby. Popri už spomínaných prejavov je magnetoterapia i pri domácom použití mimoriadne účinná pri liečbe opuchu – edému, magnetické pole tiež rozširuje drobné cievy a zlepšuje prekrvenie, čo možno využiť napríklad pri zmiernení následkov cukrovky. Mimoriadne účinná je magnetoterapia pri liečbe migrén alebo ušného šelestu – tinnitu. Uplatní sa aj v liečebnom procese niektorých psychických porúch (napríklad spánkových) alebo degeneratívnych chorôb (Bechterevova choroba, reumatizmus).

Klienti značky Renaissance používajú svoje špeciálne zostavené magnetoterapeutické sety tiež pri paradentóze, artrózach či artritídach, pri pooperačnej rekonvalescencii, v procese hojenia rán, pri ischiase a ďalších ťažkostiach pohybového aparátu. Magnetoterapia je významným pomocníkom tiež v boji proti moderným civilizačným chorobám. Nie je metódou určenou len pre starší alebo chorý organizmus. Športovci poznajú magnetoterapiu Renaissance z rehabilitačných procesov a hojne ju využívajú na relaxáciu po namáhavom výkone.

Pulzná magnetoterapia sa s úspechom používa v oblastiach, akými sú ortopédia, športová medicína, balneológia, rehabilitácia, pediatria, geriatria, dermatológia, neurológia, stomatológia, urológia, interné lekárstvo, ale aj vo veterinárnej medicíne.

Jednou z najväčších predností magnetoterapie je jej prirodzený charakter, pri ktorom nedochádza k vytvoreniu návyku, ako tomu naopak často býva pri farmakologickej liečbe. Podrobný popis možných účinkov a aplikácie prístrojov Renaissance nájdu záujemcovia o túto značku v návodoch na použitie a dôkladné školenie o možnostiach využitia ponúka autorizovaným predajcom aj výrobca – ZES Brno, a.s.