Geološko istraživačko društvo "Jovan Žujović", Beograd

 Datum popunjavanja upitnika: 21/12/2000

I. Identitet organizacije

Adresa

Beograd Poštanski broj  11000 Ulica:  Makedonska 22/2

Tel. +38111 3226-221 Fax +38111 3226-221                                                      e_mail: mib@opennet.org

Zaduzen za kontakte sa javnoscu: 1) Jelena Živanović, 2) Ivan Karić Tel. 1) +38113 42-584, 2) +38111

8721-790 Govori: Engleski , Francuski

Pravni status

Organizacija je udru enje gradana  od 1996

Ciljevi

1. Popularizacija i afirmacija geološke nauke među mladima, 2. Podsticanje, osposobljavanje i usavršavanje mladih

za obavljanje naučno-istraživačkim radom u oblasti geologije, 3. Stvaranje uslova za realizaciju istraživačkih

programa i zalaganje za adekvatnu verifikaciju i vrednovanje ostvarenih rezultata od strane renomiranih i priznatih

Članovi i prijatelji

Sa pravom glasa: 20

Materijalna osnova

Kancelarija: , Radni dani: po potrebi, Radno vreme: po potrebi

Organizacija poseduje personalne racunare i koristi ih uglavnom zar Koristi se za  svakodnevne poslove

Postoje baze podataka u  papirnatoj formi

Activities Hall: salu ustupa rudarsko-geološki fakultet

Prevozna sredstva: ustupa članstvo ili prijatelji organizacije

Administrativno telo

Ivan Karić                                                        predsednik

Jelena Živanović                                               potpredsednik

Dragana Davidović                                            sekretar

II. Akcijes

Glavna oblast: Zaštita celokupne životne sredine

Predmeta rada: Zagađujuće materije u podzemnim vodama (bunari, izvori) na lokalnom i regionalnom nivou

od  prema                                                              Obuhvatnosti predmeta          Prefectural

Akcije-rezultat:

Sakupljanje uzoraka vode na terenu, njihova laboratorijske analiza i ocena kvaliteta sa aspekta mogućnosti za

humanu upotrebu.

U okviru velikog projekta Radan '96 i '97. realizovan je projekat: "Izrada katastra vodnih projekata Radana"

Glavni rezultat ovog podprojekta su veoma zabrinjavajući, jer se došlo do zaključka da više od 50% svih voda na

ovom lokalitetu ne odgovara za ljudsku upotrebu.

III. Izvor informacija

Naziv: Istraživačka stanica Petnica

Opis teme: geologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1996-                                                  po potrebi                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Rudarsko-geološki fakultet

Opis teme: geologija

Period                                                   Učestanost                                            Inicijative         Nivoa zadovoljenja

1/1996-                                                  po potrebi                                                  Mi                      Srednje

IV. Odnosi sa štampom

V. Odnosi sa mas-medijima


naučnih radnikaNaziv: Radio "Index"

Opis teme: akcije

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Radio                 Lokalni            1/1997-                       po potrebi                             Mi                      Nekoliko

Naziv: RTS

Opis teme: dečiji svet

Vrste             Pokrivenosti          Period                        Učestanost                       Inicijative         Nivoa zadovoljenja

Televizija         Nacionalnil         1/1997-                       po potrebi                            Oni                      Srednje

VI. Odnosi sa drugim NVO

Naziv: Mladi istraživači Beograda

Predmeta: geološka i hidrološka istraživanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1996-                                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Mladi istraživači Srbije

Predmeta: geološka i hidrološka istraživanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                          12/1996-                                                              Zajedno                 Dovoljno

Naziv: Istraživačka stanica Petnica

Predmeta: geološka i hidrološka istraživanja

Domaci                                     Period                                                              Iinicijative          Nivoa zadovoljenja

Da                                           1/1997-                                                                   Mi                      Dovoljno

VII. Odnosi sa javnim i privatnim ustanovama i telima

Naziv: Fakultet za rudarstvo i geologiju

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                        Srednje

Naziv: Resorni ministar

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1997-                                                                 Mi                        Nekoliko

Naziv: RTB Bor

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/2000-                                                                 Mi                        Nekoliko


Naziv: Geozavod

                                                  Period                                                           Inicijative         Nivoa zadovoljenja

                                                 1/1998-                                                                 Mi                        Srednje

VIII. Štampani materijali -publikacije NVO

Budući planovi

Izdavanje brošura sa dosadašnjim rezultatima.