Vi skal reinske fjellskjeringa, sprenge den ut, og lage eit nytt platå til boreriggen på 20x25 meter. i tillegg skal vi bygge ein traktorveg frå Holeelva til Tennevatnet med ei stigning på 1:4,5 og ei lengd på ca 1,5km.