O našem domu.....

Dom starejših občanov Kamnik je prve stanovalce sprejel aprila leta 1975. Dom lahko sprejme 223 stanovalcev, ki bivajo v enoposteljnih, dvoposteljnih in več posteljnih sobah. Ima sodobno urejene skupne prostore; ambulanto, avlo s točilnico, jedilnico, večnamensko dvorano, prostore fizioterapije in delovne terapije, čajne kuhinje, dnevne prostore in kapelo.


Sama struktura stanovalcev, tako glede na starost in vrsto oskrbe, ki jo potrebujejo, zahteva celovito obravnavo stanovalcev. Zato znotraj doma uvajamo programske vsebine, ki so usmerjene k uporabnikom in nudimo storitve, ki so prilagojene njihovim potrebam in željam. Poleg socialne oskrbe in zdravstvene nege stanovalcem za ohranjanje, obnavljanje in izboljšanje telesnega in umskega počutja nudimo tudi aktivnosti v okviru delovne terapije in fizioterapije ter organiziramo kulturne in družabne prireditve.


Stanovalcem je na voljo druženje v skupinah za samopomoč, v molitveni skupini ter obiskovanje verskih obredov. Posebna skrb je namenjena med generacijskemu sodelovanju kot je druženje s prostovoljci (sodelujejo učenci, dijaki in študenti) ter druženje z otroci iz otroških vrtcev. Stalno je tudi sodelovanje s svojci tako pri individualnih razgovorih, na skupinskih sestankih in na družabnih srečanjih.


Za organizacijo življenja stanovalcev v domu skrbijo strokovne službe po posameznih delovnih enotah.
Pomoč in storitve nudimo tudi starejšim občanom, ki še živijo v domačem okolju.

 

Vse pravice pridržane 2010 www.dso-kamnik.si
Powered by CDE & PROGMBH