Een dialoog met enkele jongeren die in deze tijd van aantrekkelijke verleidingen het verstand nog niet hebben verloren

By:

May 26, 2013

Enkele jongeren die bloot stonden aan de aantrekkelijke verleidingen van de meiden, vroegen: “Hoe kunnen wij ons hiernamaals redden?”, en wilden hulp van de Risale-i Nur. 

Ik zei namens de gemeenschap van de Risale-i Nur tegen hen: “Het graf bestaat nu eenmaal. Niemand kan dat ontkennen. Iedereen zal, of je nu wilt of niet, daar naar binnen gaan. En om het graf binnen te gaan zijn er drie verschillende wegen:

De eerste weg: dat is de weg van de gelovigen. Voor hen is het graf een deur die open gaat naar een wereld die veel mooier is dan deze wereld. 

De tweede weg: dat is de weg van hen die het hiernamaals erkennen, maar de weg volgen van hun ego en alleen maar achter hun ego aanrennen. Zij willen op een verboden manier van deze wereld “genieten” en volgen daarom de weg van de dwaling. Voor hen zal het een eeuwige gevangenis zijn, een isoleercel die hen scheidt van al hun vrienden. Het is voor hen een kerker die zij in hun eentje binnen zullen gaan. Omdat zij het zo zien en geloven en omdat zij niet gehandeld hebben volgens hun overtuiging zullen zij ook zo’n behandeling krijgen. 

De derde weg: dat is de weg van de ongelovigen en de dwalers die niet in het hiernamaals geloven. Voor deze ongelovigen en dwalers is het graf een deur die naar de eeuwige verdoemenis leidt. Dat wil zeggen dat het voor hen een galg is die hen en al hun vrienden van wie zij houden, zal ophangen. Omdat zij dit zo geloven, zullen zij als straf dit ook zo ervaren. 

Deze twee laatste voorbeelden zijn duidelijk en hoeven niet bewezen te worden. Ze zijn overal duidelijk te zien. 

Het moment van de dood is nu eenmaal verborgen. Elk moment kan de dood komen om je ziel te halen en zij maakt geen onderscheid tussen jong of oud. Daarom moet de arme mens, die steeds voor zijn ogen geconfronteerd wordt met een zodanig groot en hevig probleem, zoeken naar een oplossing die hem kan redden van die eeuwige verdoeming en die bodemloze en eindeloze isolatiecel. Het is voor de mens een erg belangrijke aangelegenheid om de deur van het graf voor zichzelf te veranderen in een deur die opent naar de eeuwige wereld, het eeuwige geluk en de wereld van verlichting. 

Deze onweerlegbare werkelijkheid is te vinden in deze drie wegen en met de bovengenoemde drie werkelijkheden. Honderdvierentwintigduizend profeten, die zichzelf met wonderen hebben bevestigd, verkondigen dit en hetzelfde nieuws wordt nog eens door honderdvierentwintigmiljoen heiligen met hun geestelijke vooruitblik, aanschouwing en waarneming ondertekend en bevestigd. En het nieuws van de profeten en heiligen wordt nog eens met onweerlegbare voorbeelden bewezen door ontelbare geestelijken. Zij verklaren deze werkelijkheid zo goed dat we het met ons verstand op een wetenschappelijke manier[qtip:(1)|Eén ervan is de Risale-i Nur] kunnen begrijpen. Ze zijn het er allemaal voor negenennegentig procent mee eens dat de enige mogelijkheid om jezelf van verdoemenis en eeuwige ondergang te redden het geloof en gehoorzaamheid is. En ze zijn het er tevens over eens dat dit de enige manier is om de weg die leidt naar verdoemenis en eeuwige ondergang te veranderen in een weg die leidt naar het eeuwige geluk. 

Iemand die geen gevaarlijke weg wil inslaan zal luisteren naar de woorden van één enkele raadgever, ook al is de kans om ten gronde te gaan één procent. Iemand die niet luistert naar de woorden van deze man en toch die weg inslaat zal door de angst voor zijn mogelijke ondergang en de geestelijke onrust die hieruit voortkomt, zijn eetlust verliezen. 

Zo ook berichten honderdduizenden vromen en eerlijke verkondigers dat dwaling en verboden genot voor honderd procent de oorzaken zijn voor een eeuwige gevangenschap, isolement en de galg van het graf dat tegenover ons te zien is. Ook berichten ze dat door overtuiging in Allah en aanbidding van Allah met een kans van honderd procent de galg zal verdwijnen de isolementscel gesloten wordt en het graf dat tegenover ons staat zal veranderen in een deur die opent naar het paleis van eeuwig geluk en rijkdom. 

Nu is het zo dat zij hierover berichten en tekenen en aanwijzingen laten zien. Wanneer nu de hopeloze mensen en de moslims niet geloven en Allah niet aanbidden en men zou hun de rijkdom en het plezier van de hele wereld geven, zou dat de angst en de pijn kunnen opheffen die zij als het ware ervaren omdat zij in de rij staan en elk moment geroepen kunnen worden om naar het graf te gaan dat zich tegenover hen bevindt, dit vraag ik jullie. 

Ouderdom, ziektes, rampen en sterfgevallen die overal te zien zijn, herinneren iedereen aan die hevige pijn en waarschuwen ervoor. In de harten van de dwalers en de genieters van het verbodene, ook al hebben ze plezier en genieten ze honderdduizend keer, brandt een geestelijke hel. Maar de vergaande dwaasheid en verwardheid zorgen ervoor dat ze er tijdelijk niets van merken. 

Voor de gelovigen en de gehoorzamers is het graf, dat tegenover hen staat, een deur naar de eeuwige rijkdom en het eindeloze plezier. En met het toegangsbewijs van het geloof zal er in de oereeuwige loterij een lot worden getrokken dat hen voor miljarden aan goud en diamanten laat winnen. Wachten op het moment dat er wordt gezegd: “Kom je lot halen”, is zo’n diep, origineel, zuiver plezier en geestelijk genot dat als dit genot een vorm zou aannemen zou het voor die persoon de vorm van een persoonlijk paradijs aannemen. De jongeren die nu met de drang van hun jeugd dit geweldige genot en plezier links laten liggen en zich vergrijpen aan voorbijgaand, egoïstisch en hartstochtelijk, verboden genot, dat te vergelijken is met giftige honing en vermengd is met eindeloze pijn, verlagen zich honderd keer lager dan een dier. 

Je kunt je dan nog niet eens vergelijken met de atheïsten in andere landen. Want wanneer zij niet in de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) geloven, kunnen ze alsnog in andere profeten geloven. Wanneer ze helemaal niet geloven in andere profeten kunnen ze alsnog in Allah geloven. Wanneer ze Allah niet kennen, bezitten ze altijd nog wel goede eigenschappen die leiden tot hun perfectie. 

Maar een moslim wordt door geloof in de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) verbonden met alle andere profeten, met zijn Schepper en alle perfecties. Wanneer hij nu deze band verbreekt en uit deze gemeenschap treedt, ontkent hij Allah en alle andere profeten. Hij zal helemaal geen fundament meer hebben om de volkomenheid van zijn ziel te beschermen. Want iemand die de grondbeginselen en geloofsovertuiging van de laatste en grootste profeet vergeet, kan zeker op geen enkele wijze meer een lichtpunt of een volkomenheid vinden. 

Want deze profeet is gekomen met een geloof en een uitnodiging voor de hele mensheid. Hij reikt met zijn wonderen en geloof verder dan alle andere profeten. En hij is in alle werkelijkheden leraar voor alle mensen geweest en heeft dit veertien eeuwen op een uitblinkende manier bevestigd. Daardoor is deze verloochenaar zeker veroordeeld tot absolute ondergang. Kijk, O zielige mensen die verslaafd zijn aan de lusten van deze wereld en vanwege de zorgen om de toekomst ploeteren voor hun toekomst en hun leven! Als je op deze wereld plezier wilt beleven, genieten wilt, gelukkig wilt zijn en het gemakkelijk wilt hebben, neem dan genoegen met het toegestane vermaak. Dat vermaak is genoeg voor jullie. Uit de bovengenoemde verklaring heb je zeker wel begrepen dat al het andere vermaak buiten het toegestane duizend leed met zich meebrengt. 

Wanneer de toekomst –bijvoorbeeld over vijftig jaar– net zoals het verleden, in een bioscoop getoond zou kunnen worden, dan zullen degene die nu lachen en achter hun ego aanrennen zichzelf honderdduizenden keren verafschuwen en gaan huilen. 

Degene die het eeuwige en oneindige geluk in deze wereld en in het hiernamaals wil beleven, moet de boodschap en de overtuigingen van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) voor zichzelf als leidraad accepteren. 

 

[Bediuzzaman Said Nursi, Leidraad voor de jongeren, Het tweede hoofdstuk van het dertiende woord, blz 7]