Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 11/7/2018

Đã đăng vào 11 Tháng 7, 2018 lúc 12:49

(kontumtv.vn) – Mời các bạn nghe lại bản tin thời sự Phát thanh tiếng Jeh Triêng ngày 11/7/2018 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét