Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотини таъсис этиш
Конвенцияси
1967 йил 14 июль, Стокгольм
ва 1979 йил 2 октябрда ўзгартирилган
(Ўзбекистон Республикаси учун 1991 йил 25 декабрдан кучга кирди)
Ҳужжат матни рус тилида берилган.
(имзолар)