ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [649]  Avassutā  bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ
sādiyantī  kati  āpattiyo āpajjati . avassutā bhikkhunī avassutassa
purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyantī  tisso  āpattiyo  āpajjati
adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  pārājikassa
ubbhakkhakaṃ  adhojānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  thullaccayassa
kāyapaṭibaddhaṃ  gahaṇaṃ  sādiyati  āpatti  dukkaṭassa  avassutā  bhikkhunī
avassutassa  purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyantī  imā  tisso
āpattiyo āpajjati.
   [650]  Vajjapaṭicchādikā  bhikkhunī  vajjaṃ  paṭicchādentī  kati
āpattiyo   āpajjati   .   vajjapaṭicchādikā  bhikkhunī  vajjaṃ
paṭicchādentī  tisso  āpattiyo  āpajjati  jānaṃ  pārājikaṃ dhammaṃ
paṭicchādeti   āpatti   pārājikassa   vematikā   paṭicchādeti
āpatti   thullaccayassa   ācāravipattiṃ   paṭicchādeti   āpatti
dukkaṭassa  vajjapaṭicchādikā  bhikkhunī  vajjaṃ  paṭicchādentī  imā
tisso āpattiyo āpajjati.
   [651]  Ukkhittānuvattikā  bhikkhunī  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantī  kati  āpattiyo  āpajjati  .  ukkhittānuvattikā
bhikkhunī  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantī  tisso āpattiyo
āpajjati   ñattiyā   dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
Kammavācāpariyosāne   āpatti   pārājikassa   ukkhittānuvattikā
bhikkhunī  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjantī  imā  tisso
āpattiyo āpajjati.
   [652]  Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūrentī kati āpattiyo āpajjati .
Aṭṭhamaṃ  vatthuṃ  paripūrentī  tisso  āpattiyo  āpajjati  purisena
itthannāmaṃ  gabbhaṃ  gacchāti  1-  vuttā  gacchati āpatti dukkaṭassa
purisassa  hatthapāsaṃ  okkantamatte  āpatti  thullaccayassa  aṭṭhamaṃ
vatthuṃ  paripūreti  āpatti  pārājikassa  aṭṭhamaṃ  vatthuṃ  paripūrentī
imā tisso āpattiyo āpajjati.
          Pārājikā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 183-184. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3724              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3724              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=649&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=649              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com