23. Khi nào là ta thật sự? (2-7-87)

02 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 76140)
23. Khi nào là ta thật sự? (2-7-87)

2-7-1987 - 9:50 sáng

Làm thế nào để tâm không bị chao động bởi âm thanh? Tâm không bị chao động bởi cảnh vật? Tâm không bị chao động bởi lời bởi ý? Tâm không bị chao động bởi xúc tác, tức thân?

Như thế nào là Tự Tại?

Tự tại là không động. Tai nghe cứ để nó nghe không chống, không có ý ngăn nó, giữ hơi thở nhẹ nhàng. Chấp nhận âm thanh như một sự hiện diện có cũng như không thì tai sẽ nhận âm thanh qua thính giác nhưng không bị xáo trộn nên không động. Lúc đó tai ta nghe mà lại không nghe vì  lời nói và ý nghĩa của âm thanh không nhập vào tâm nên tâm không xáo trộn. Tâm chỉ bị xáo trộn khi dư âm đó tạo thành ý nghĩa và độ âm thanh cao hay thấp. Ở độ âm thanh càng cao ta càng khó chịu nhiều vì ý nghĩa của âm thanh càng mạnh. Khi tâm ta yên ở thể không tánh ta ở thể siêu thanh, tức ở tần số cao hơn. Các âm thanh thấp hơn dù nhỏ dù lớn cũng không xâm nhập siêu thanh của bộ máy con người ta được.

Sống ở độ siêu thanh, ta có thể bắt được mọi âm thanh dưới thấp. Nếu muốn sống ở độ siêu thanh ta phải ở thể không tánh (tức trung hòa tính - neutral). Khi ở thể không tánh, bộ máy ta ở trình độ hoàn hảo không còn nằm trong sự vận chuyển của Ngũ Hành thì ta bắt đầu là ta THẬT SỰ. Không phải chỉ tai mắt mũi lưỡi thân ý biết, mà các tế bào của ta đều biết. Ta không còn nhận qua lục giác mà thôi, mà các tế bào đều có khả năng đó. Ta không còn rời xa ta nữa, và ta đã gặp ta. Và ta ở trong ta.

Vậy ta là ai?

Ta là ai mà lại có gia đình, có chồng có con? Việc có gia đình có làm trở ngại cho việc ta tu hành không? Có khó làm cho ta tìm lại chính ta không? Ta có xa ta quá không? Việc đời ta phải học hỏi qua mấy mươi năm nay bây giờ ta phải xếp lại để tìm lại ta xem ta từ đâu đến? Tại sao ta đến đây và ta phải làm gì ở thế gian này?

Ta có tiền thân không? Tiền thân ta là ai? Là đàn bà?

Làm sao để biết tiền thân? Có phải có khả năng xem lại tiền kiếp của mình chăng hay tự nhiên ta sẽ biết? Ta sẽ phải học hỏi những gì trên con đường tìm lại tiền thân của mình? Làm sao để tránh mộng ảo, tưởng tượng, tự kỷ ám thị?

Ơn trên đã cho biết ta sẽ được như ý nguyện cứu độ chúng sanh, ta phải có những khả năng gì trong thời mạt pháp này?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,105,198