Në Muajin e Shenjtë të Ramazanit:Prodhimi i gjashtë dokumentarëve në gjuhë të huaja

Publikuar në Qershor 11, 2018, 7:25 p.m.

Gjashtë dokumentarë që mbulonin programet në Xhaminë e Shenjtë të Imam Rizait u prodhuan në gjuhë të ndryshme të huaja, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

Sipas AAgjencisë së Lajmeve Astan News, në të njëjtën kohë me muajin e shenjtë të Ramazanit dhe me programet e ndryshme të tij të gjëra, gjashtë dokumentarë që fokusoheshin në programet e muajit të Ramazanit u prodhuan në gjuhë të huaja dhe u vendosën në faqen e internetit të Astan Kuds Razavi.

Këto dokumentarë  prej pesë deri në shtatë minuta , dokmentarë të prodhuara me përpjekjen e Xhamisë të Shenjtë të Imam Rizait dhe ekipit të prodhimit të zyrës për mediat e Asistencës së Komunikimeve Islame dhe Mbulimit me tema të ndryshme. Këto tema përfshijnë ceremonitë e bujarisë nga Razavi, këndimi Kur'anit, dekorimi i Ramazanit në vende të tjera në dy pjesë dhe intervista me njerëz.

Përveç kësaj, për t'u shfaqur në faqet e internetit në gjuhë të huaja, këta  dokumentarë janë në disa kanale të huaja.

Përkthimi i lajmeve dhe teksteve Islame në lidhje me Ramazanin, përgatitja e raporteve të fotografive nga programet speciale të Xhamisë së Shejtë të Imam Rizait dhënia e informacionit për vizitorët jo iranianë në shërbimet e Xhamisë janë disa aktivitete të tjera të sektorit të gjuhëve të huaja të Xhamisë të Imam Rizait Ndihma e Komunikimeve Islame dhe Çështjeve të Mediave. Burimi : Astan Quds Razavi