wz

Historio de Esperanto en Svitavy

0009 setkání  Svitavy 1966-5.jpg, 207kB

Jam en 1933 okazis la unua kurso de Esperanta en Svitavy kaj ekde tiu tempo datiĝas la aktivado de lokaj esperantistoj. Ĝi estis vere riĉa, laŭ la konservitaj dokumentoj. En la rondeto kunlaboris germanaj esperantistoj kun la ĉeĥaj, ne ekzistis tie la naciaj diferencoj. Svitavy estis tiutempe germanajn. Vivis en ĝi nur ĉeĥa minoritato. La agado de esperantistoj finiĝis en 1938 ankoraŭ antaŭ eksplodo de la 2-a mondmilito, kiam esperantistoj kaj Esperanto komencis esti persekutataj de la faŝismo.

La unuan Esperanto-kurson en la postmilita tempo realigis en 1949 sinjoro Linhart Rýznar kaj ekde tiu dato daŭras la plua ekzistado de Esperanto en Svitavy. En 1962 ni komencis kunlabori kun esperantistoj en Česká Třebová. Komenco estis aranĝataj komunaj renkontiĝoj kun interesa programo. En 1963 la renkontiĝoj disvastiĝis al Litomyšl, en 1965 al Polička kaj en postaj jaroj ankoraŭ al Žamberk kaj Lanškroun. Ĉiu el tiuj rondetoj unufoje en jaro aranĝis renkontiĝon, en kiu kunvenis esperantistoj ne nur el tiuj rondetoj, sed ankaŭ el Šumperk,  Brno  kaj pluaj lokoj. En 1979 s-ro Rýznar transdonis gvidadon de la rondeto al nove elektita s-ino Marie Minářová, kiu daŭrigis la agadon.

0035 výuka -1.jpg, 386kB

Dum la vico da jaroj de esperantista aktivado ni travivis multe da interesaj kaj belaj momentoj ne nur inter niaj espeerantistoj, sed ankaŭ inter la eksterlandaj. Ekde 1905 aranĝas  UEA ĉiujare - kun escepto de la du mondmilitoj - universalajn kongresojn. Tie kunvenas ĉirkaŭ 3.000 partoprenantoj el pli ol 60 landoj de la mondo, kiuj ĉi tie ligas novajn interlandajn amikojn. Niaj reprezentantoj partoprenis kongresojn en Budapeŝto, Varsovio, Vieno, Prago, Montpeliero kaj en Berlino. Nian rondeton vizitis eksterlandaj gastoj el Finlando, Togo, Brazilo kaj plej ofte el Germanio.

Ĉeĥa Esperanto-Asocio aranĝas unufoje en jaro la tutŝtatan konferencon kaj foje post 3 jaroj asocian kongreson. Ankaŭ nia klubo sendas regule sian reprezentanton. Ni ekscias tie novaĵojn el la Esperanto-movado kaj pluajn bezonatajn informojn. En 2002 dum kongreso de ĈEA en Prago estis elektita por la asocia komitato nia klubanino Ing. Libuše Dvořáková.

En 2003 nia klubo festis 70-an datrevenon de Esperanto en Svitavy. Ĉe tiu okazo en la urba parketo estis plantita Esperanto-arbo - fago ruĝfolia. Supervidon de nia agado montris ekspozicio en Blanka domo, kiu tie daŭris 4 monatojn. La loka kablotelevido prilaboris mallongan dokumenton pri ĉi tiu festado kaj pri historio de nia movado. Ni estis suprizitaj pro multaj ĉeestantoj - venis 63 partoprenantoj el la tuta respubliko.

En la jaroj 1996 – 1999  kaj en la jaroj  2004 – 2005 okazis instruado de Esperanto en la VI-a elementa lernejo kaj en V-a elementa lernejo en Svitavy. Dum tiuj kursoj ni organizis 4 infanajn renkontiĝojn. La lasta realiĝis 21. 5. 2005, al kiu kunvenis en Svitavy 40  partoprenantoj.


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz