Guide for the Bulgarian mountains
BULGARIAN

CHALETS IN BULGARIA

CHALETS IN BULGARIA - INTERNET SITES (BG)

TOURIST ASSOCIATIONS (BG)

PIRIN

CHALETS
- Bezbog Chalet
- Banderitsa Chalet
- Vihren Chalet
- Gotse Delchev Chalet
- Demyanitsa Chalet
- Kamenitsa Chalet
- Lagera Chalet
- Malina Chalet
- Moravitsa Chalet
- Pirin Chalet
- Popovi Livadi Chalet
- Predel Chalet
- Sinanitsa Chalet
- Yavorov Chalet
- Yane Sandanski Chalet

SHELTERS
- Kazana Shelter
- Koncheto Shelter
- Spano Pole Shelter
- Tevnoto Ezero Shelter

TOURIST DORMITORIES
- In Gotse Delchev
- Edelvays - Bansko
- In Melnik
- Perun - Razlog

OTHER SITES
- Akademika Hotel
- Golyamata Mochara TB
- Gorski Ray Motel
- Panorama Hotel
- Chetvarti Km Camp