Rozmiar: 15909 bajtów

- 725 -

1348, 7 IV, Praga (Praga)

VII Yd. Aprilis regni nostri anno secundo

Karol IV, król czeski (Karol rex Boemie), potwierdza dokumenty Jana Luksemburskiego (Johannes Boemie rex) dla Mikołaja Longusa, mieszczanina kłodzkiego (Nycolaus Longus ... Glacensis), z 1327, 8 III i 25 IX

Ekscerpt: RBM V, 1, s. 166, nr 326.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów