MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2013

december

19.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dragane Miljković z naslovom: Polavtomatsko zajemanje znanja za modeliranje obrambnega odziva rastlin. Zagovor bo v petek, 10. januarja 2014, ob 12:15 v predavalnici MPŠ.
 
16.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Arsima Bytyqija z naslovom: Karakterizacija in modeliranje mikrostrukture vzmetnih jekel z uporabo genetskega algoritma. Zagovor bo v ponedeljek, 23. decembra 2013, ob 15:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aljaža Selišnika z naslovom: Fotokatalitske lastnosti magnetno izločljivih nanokompozitov železovega oksida in titanovega oksida. Zagovor bo v ponedeljek, 23. decembra 2013, ob 11:00 v Kolarjevi predavalnici K-7.
 
9.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nenada Tomaševa z naslovom: Vloga zvezdiščnosti pri analizi visokodimenzionalnih podatkov. Zagovor bo v sredo, 18. decembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
9.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Biljane Mileve-Boshkoske z naslovom: Od kvalitativnih do kvantitativnih metod vrednotenja v večparametrskih odločitvenih modelih. Zagovor bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
4.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Maruše Hafner Česen z naslovom: Vloga siramezina pri sprožitvi celične smrti in primerjava z drugimi lizosomotropičnimi reagenti. Zagovor bo v petek, 13. decembra 2013, ob 12:30 v predavalnici MPŠ.
 
4.12.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boruta Žužka z naslovom: Vpliv porazdelitve karbidnih izločkov na aktivacijsko energijo deformacije jekla z lezenjem. Zagovor bo v sredo, 11. decembra 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
3.12.2013
Prof. dr. Zdravko Kutnjak, sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi F5 Instituta "Jožef Stefan” in profesor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, je prejel nagrado mentor leta 2013.
Nagrado vsako leto podeljuje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije in je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem mladim raziskovalcem in doktorskim študentom. Prof. Zdravko Kutnjak je bil letos izbran izmed 82 nominiranih mentorjev, slovesna podelitev je potekala 27. novembra 2013 v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
3.12.2013
V Mariboru so v petek, 22. novembra 2013, podelili letošnje državne nagrade in priznanja na področju znanosti, med dobitniki pa sta tudi dve sodelavki Instituta »Jožef Stefan« in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.
Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke pri inteligentni analizi podatkov je prejela prof. dr. Nada Lavrač, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju materialov pa doc. dr. Saša Novak Krmpotič.

november

28.11.2013
 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI ASISTENT

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: Delo s študenti, raziskovalno delo, ostala dela po nalogu dekana in drugih nadrejenih

Izobrazba: doktorat znanost s področja “Nanoznanosti in nanotehnologije”

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas do 31. 3. 2014, skrajšani delovni čas 20 ur tedensko

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: veljavna izvolitev v naziv višji asistent ali asistent z doktoratom, tri leta raziskovalnih izkušenj na področju jedrske magnetne resonance

Kontakt za kandidate: info@mps.si

Rok prijave na to objavo: 3. 12. 2013

24.11.2013
 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROFESOR

Število delavcev: 2

Opis del in nalog: Izvajanje predavanj, delo s študenti, izvajanje mentorstva in somentorstva za študente, priprava poročil, ostala dela po nalogu dekana in drugih nadrejenih

Izobrazba: doktorat znanost

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas do 30. 9. 2014, skrajšani delovni čas do 20%

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: veljavna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja redni ali izredni profesor za področje računalništva

Kontakt za kandidate: info@mps.si

Rok prijave na to objavo: 30. 11. 2013
11.11.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mojce Zupanc z naslovom: Odstranjevanje ostankov zdravilnih učinkovin iz odpadnih vod z biološkimi in naprednimi oksidacijskimi procesi. Zagovor bo v ponedeljek, 25. novembra 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.11.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandre Rashkovske z naslovom: Vodenje skritih sistemskih spremenljivk v realnem času z uporabo v terapevtskem hlajenju kolena. Zagovor bo v ponedeljek, 25. novembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.11.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janeza Zavašnika z naslovom: Raziskave dvojčenja in faznih transformacij v železovih sulfidih. Zagovor bo v sredo, 20. novembra 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.11.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Violete Mirchevske z naslovom: Modeliranje obnašanja s kombiniranjem strojnega učenja in domenskega znanja. Zagovor bo v četrtek, 14. novembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 

oktober

28.10.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Amirja Ligate z naslovom: Radiofrekvenčna popačenja v sodelujočih širokopasovnih brezžičnih komunikacijskih sistemih. Zagovor bo v ponedeljek, 4. novembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
25.10.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Blaža Ivanca z naslovom: Modeliranje informacijskih napadov na kritično infrastrukturo z izboljšanim strukturnim modelom. Zagovor bo v sredo, 30. oktobra 2013, ob 15:30 v predavalnici MPŠ.
 
9.10.2013
 

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, kolegice, kolegi!

Ob Svetovnem dnevu učiteljev vam iskreno čestitam, zavedajoč se, kako pomemben je vaš prispevek h kakovostnemu izobraževanju. Ravno v tem tednu sem se vrnil s srečanja ministrov za izobraževanje držav članic OECD, kjer sem bil vesel, ko so Slovenijo uvrščali v zelo ozek krog držav, ki jih odlikuje visoka kakovost izobraževalnega sistema. Za to ste zagotovo zaslužni predvsem učiteljice in učitelji.

Zavedam se, da so časi, v katerih živimo, tudi vam pogosto neprijazni, zato si po svojih močeh prizadevam za to, da bi položaj učiteljstva v družbi ostal čim trdnejši in da bi bili pripoznani kot nepogrešljivi del le-te, če v resnici želimo postati družba znanja.

Francoski matematik in fizik Blaise Pascal je zapisal: "Lepše je vedeti nekaj od vsega kot vse vedeti o eni stvari. Ta univerzalnost znanja je najlepša." V naši skupni želji, da bi to pripoznali tudi tisti, ki jih poučujete, vam želim, da prijetno preživite in izkoristite jutrišnji 5. oktober, ki je tokrat dela prost dan, in se vam iskreno zahvaljujem za ves trud, ki ga vlagate v to, da z znanjem bogatite vse, ki jih poučujete in posledično našo celotno družbo.

Dr. Jernej Pikalo
Minister

7.10.2013
Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 in 2014. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje-oz-sofinanciranje-raziskovalnega-sodelovanja-doktorskih-studentov-v-tujini-v-letu-2-1/

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno petka, 27. 6. 2014.

Nezaposleni študenti se prijavijo sami, zaposlenega pa prijavi delodajalec. Ker je razpis odprt do porabe sredstev, priporočamo, da se čim prej prijavite.

2.10.2013

Od 2. do 23. oktobra se bodo v okviru akcije "Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu" v Kavarni Union zvrstila štiri poljudnoznanstvena predavanja, ki jih organizira SATENA, slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo, v sodelovanju s sodelavci slovenskih znanstvenih in visokošolskih institucij. Namen akcije je izboljšanje zavedanja pomena in koristnosti znanosti za družbo in gospodarstvo. Predavanja bodo ob sredah ob 19:30. Več na: www.znanostnacesti.si.

http://videolectures.net/znanostnacesti2013_ljubljana/

september

25.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Alberta Sáncheza Ortiza z naslovom: Algoritmi za digitalno obdelavo sunkov. Zagovor bo v četrtek, 3. oktobra 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
19.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Uroša Boleta z naslovom: Metodološki okvir uvajanja podatkovnega rudarjenja v organizacije. Zagovor bo v petek, 27. septembra 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kostje Makaroviča z naslovom: Vpliv pogojev priprave na fazno sestavo, strukturo in lastnosti keramike z nizko temperaturo žganja. Zagovor bo v ponedeljek, 23. septembra 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Barbare Horvat z naslovom: Sinteza, rast, samourejanje in fotokatalitske lastnosti TiO2 nanodelcev pripravljenih s hidrotermalno sintezo. Zagovor bo v ponedeljek, 23. septembra 2013, ob 10:30 v predavalnici MPŠ.
 
16.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mateje Bezek z naslovom: Vloga nano aerosolov v dozimetriji radona. Zagovor bo v petek, 20. septembra 2013, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dalije Jesenek z naslovom: Fazno in strukturno obnašanje efektivno dvodimenzionalnih tekočih kristalov. Zagovor bo v petek, 20. septembra 2013, ob 11:00 v seminarski sobi fizike (IJS, 106).
 
11.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bojana Blažice z naslovom: Inherentna kontekstna ozaveščenost naravnih uporabniških vmesnikov: študija primera večdotičnih zaslonov. Zagovor bo v petek, 20. septembra 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Darka Čerepnalkoskega z naslovom: Predstavljanje in učenje procesnih modelov dinamičnih sistemov. Zagovor bo v petek, 20. septembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mire Polajnar z naslovom: Pridobitev toksičnih in izguba normalnih funkcij EPM1 mutant človeškega stefina B. Zagovor bo v četrtek, 19. septembra 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.9.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Orla z naslovom: Analiza proteomskih map z metodami kemijske teorije grafov. Zagovor bo v četrtek, 19. septembra 2013, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
5.9.2013
Mlada raziskovalka Katarina Maher (B1) je na 15. Svetovnem kongresu imunologije prejela nagrado za najboljši plakat na področju naravne imunosti.
Od 22. do 27. avgusta 2013 je bil v Milanu 15. Svetovni kongres imunologije, katerega se je udeležilo več kot 7000 udeležencev, med njimi tudi več Nobelovih nagrajencev. Mlada raziskovalka Katarina Maher z Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo Instituta »Jožef Stefan« je prejela nagrado za najboljši plakat na področju naravne imunosti. Nagrado podeljuje zelo ugledna revija Trends in Immunology in predstavlja priznanje s strani vrhunskih imunologov doktorskemu delu mlade raziskovalke, njeni mentorici doc.dr. Nataši Kopitar Jerala in odseku.
5.9.2013
Za informacijo o šolnini na MPŠ kliknite tukaj .
 

avgust

30.8.2013
 
29.8.2013
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA – MPŠ vabi na informativni dan v predavalnici MPŠ, Jamova 39, Ljubljana, v torek, 3. septembra 2013, ob 14. uri.

Vpis na doktorski in magistrski študij je odprt do 15. 9. 2013 za študijske programe:

1.    NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2.    INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3.    EKOTEHNOLOGIJA

Obrazci za prijavo, pogoji za vpis, merila in postopek za izbiro kandidatov, informacija o šolnini ter druge informacije o študiju so na voljo na spletni strani www.mps.si.
28.8.2013

Vabljeni na predavanje prof. Suk-Joong L. Kanga (Korea Advanced Institute of Science and Technology). Predavanje z naslovom "Normal and Abnormal Grain Growth in Polycrystals" bo v petek, 30. 8. 2013, ob 11. uri v predavalnici K-9.

Normal and Abnormal Grain Growth in Polycrystals

Suk-Joong L. Kang

Materials Interface Laboratory, Department of Materials Science and Engineering,
Korea Advanced Institute of Science and Technology, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu,
Daejeon, 305-701 Republic of Korea
sjkang@kaist.ac.kr

Grain growth is a common phenomenon occurring during the fabrication of polycrystalline materials. Grain growth has conventionally been categorized into two types: normal and abnormal. Normal grain growth is characterized by a unimodal and invariable relative grain size distribution (relative size distribution of grains with respect to the average sized grain) as a function of the annealing time. The grain growth kinetics can be well described by the classical grain growth laws. On the other hand, abnormal grain growth is characterized by a bimodal size distribution of grains and a variable relative size distribution with the annealing time (nonstationary grain growth).

This presentation provides information about our recent theoretical as well as experimental results pertaining to grain growth behavior and its control in polycrystalline materials. A close correlation has been found between the grain growth behavior and the structure of the interface [1-4]. When the interface is faceted (atomically ordered), nonstationary grain growth occurs. For rounded (rough, atomically disordered) interfaces, normal (in another word, stationary) grain growth occurs. The difference in grain growth behavior for faceted and rough systems, nonstationary and stationary, is attributed to the difference in the dependence of the growth rate on the driving force: that is, linear for rough interface and non-linear for faceted interface [3-5]. According to theoretical as well as experimental results on the growth of faceted crystals, the nonlinear behavior exhibits a critical driving force, below which the rate is inconsiderable while above which the rate is linearly proportional to the driving force [6,7]. Grain growth behavior during annealing of polycrystals is predicted in terms of the maximum driving force Δgmax relative to the critical driving force Δgc: normal for Δgc = 0, pseudo-normal for Δgmax >> Δgc > 0, abnormal for Δgmax ≥ Δgc > 0, and stagnant for Δgmax << Δgc [5,8]. A number of experimental results support the above theoretical prediction of grain growth behavior, showing the generality of our suggested principle of microstructural evolution. Application of the microstructure evolution principle is also demonstrated for fabrication of single crystals.

[1] B. K. Lee et al, Acta Mater. 48 (2000) 1575; [2] S. Y. Chung et al, Acta Mater. 50 (2002) 3361; [3] B. K. Yoon et al, Acta Mater. 53 (2005) 4677; [4] Y. I. Jung et al, Acta Mater. 54 (2006) 2849; [5] S.-J. L. Kang et al, J. Amer. Ceram. Soc. 92 (2009) 1464; [6] S. D. Peteves and R. Abbaschian, Metall. Trans. A, 22 (1991) 1271; [7] S.-M. An et al, Acta Mater. 60 (2012) 4531; [8] Y. I. Jung et al, J. Mater. Res. 24 (2009) 2949.

14.8.2013

Podjetje AVIAT d.o.o. razpisuje kadrovski štipendiji za študijsko leto 2013/2014, in sicer za študente dodiplomskega izobraževanja ali magistrskega študija.

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega izobraževanja od vključno drugega letnika ali magistrskega izobraževanja v Sloveniji, v kolikor izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Študentje pošljejo svoje prijave oziroma kandidaturo skupaj z obveznimi prilogami:
- dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
- dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
- dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih dveh študijskih letih,
- dokazilo o trajanju dodiplomskega oz. podiplomskega študija,
- življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in kariernih ciljev v slovenskem in angleškem jeziku,
- lastnoročno podpisano izjavo vlagatelja.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo pregledane in razvrščene na podlagi meril in presoje kadrovske službe. Štipendiji bosta dodeljeni kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na dosego kriterijev in njihovo osebno predstavitev Štipenditorju.

Vsi kandidati bodo o rezultatih obveščeni najkasneje v enem mesecu od poteka roka za prijavo na razpis.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno poslati najkasneje do 15. 09. 2013 v ovojnici s pripisom: »Prošnja za štipendijo« na naslov:

AVIAT d.o.o.
Kadrovska služba
Motnica 9, 1236 TRZIN

Vlogo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na elektronski naslov hrd-lj@aviatnet.com

5.8.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Miroljuba Jakovljevića z naslovom: Učinek inertnih plinov na občutenje toplotnih dražljajev. Zagovor bo v ponedeljek, 12. avgusta 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 

julij

30.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Amrite Roy Choudhury z naslovom: Razvoj napovednih algoritmov transmembranskih regij in pojasnjevanje strukture bilitranslokaze. Zagovor bo v torek, 6. avgusta 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
23.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vladimirja Baranova z naslovom: Dinamika rezistivnega stanja v neravnovesnih superprevodnikih in relaksacija vročih elektronov v kovinah. Zagovor bo v sredo, 31. julija 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
10.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tine Šetinc z naslovom: Vpliv sinteznih metod Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT), SrTiO3 (ST) ter NBT-ST kompozita na njihove funkcionalne lastnosti. Zagovor bo v sredo, 17. julija 2013, ob 8:30 v predavalnici MPŠ.
 
10.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Arneta Bratkiča z naslovom: Biološke pretvorbe živega srebra v morskem okolju. Zagovor bo v petek, 19. julija 2013, ob 14:30 v predavalnici MPŠ.
 
10.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marka Soderžnika z naslovom: Razvoj optimalne mikrostrukture tipa "jedro-ovoj" za visoko koercitivne magnete Nd-Fe-B z minimalno vsebnostjo težkih redkih zemelj. Zagovor bo v četrtek, 18. julija 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
3.7.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bogdana Pogorelca z naslovom: Zdravstveni nadzor starejših na osnovi podatkovnega rudarjenja z uporabo podatkov sistemov zajema gibanja. Zagovor bo v četrtek, 11. julija 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 

junij

26.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vide Vukašinović z naslovom: Veliki grafi v naprednih aplikacijah. Zagovor bo v četrtek, 4. julija 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
26.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Matjaža Juršiča z naslovom: Rudarjenje besedil za meddomensko odkrivanje znanja. Zagovor bo v sredo, 3. julija 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
21.6.2013

Tajništvo MPŠ bo v ponedeljek, 24. 6. 2013, zaradi kolektivnega dopusta zaprto.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 
17.6.2013

Rok za oddajo vloge za prijavo teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije je podaljšan s 15. junija na 30. september.

Senat MPŠ je na seji dne 11. 6. 2013 sprejel sklep, da kandidati, prvič vpisani v študijskem letu 2011/2012 ali kasneje, ki želijo na MPŠ pridobiti strokovni naslov magister ali znanstveni naslov doktor znanosti, predložijo Senatu MPŠ prijavo teme magistrskega dela oz. doktorske disertacije najkasneje konec 4. semestra, to je do 30. septembra, na predlogi »Vloga za prijavo teme magistrskega dela« oz. na predlogi »Vloga za prijavo teme doktorske disertacije«.

Kandidati, prvič vpisani v študijskem letu 2010/2011 ali prej, ki želijo na MPŠ pridobiti strokovni naslov magister ali znanstveni naslov doktor znanosti, predložijo Senatu MPŠ prijavo teme magistrskega dela najkasneje konec 4. semestra, to je do 30. septembra, na predlogi »Vloga za prijavo teme magistrskega dela« oz. prijavo teme doktorske disertacije najkasneje konec 6. semestra, to je do 30. septembra, na predlogi »Vloga za prijavo teme doktorske disertacije«.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo tudi kratke informacije o napredovanju v visji letnik in dokoncanju studija.

13.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ljupke Stojčevske z naslovom: Femtosekundna relaksacijska dinamika v snoveh s kolektivnimi elektronskimi stanji: kupratni in železo-pniktidni superprevodniki ter sistemi z valom gostote naboja. Zagovor bo v petek, 21. junija 2013, ob 16:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Martina Štefaniča z naslovom: Bioaktivne kalcijeve fosfatne prevleke na keramiki iz cirkonijevega oksida. Zagovor bo v petek, 21. junija 2013, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Leona Bedrača z naslovom: Jodove (I) spojine: Katalizatorji za jodiranje organskih molekul. Zagovor bo v petek, 21. junija 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tine Oblak z naslovom: Okoljski vplivi gradbenih materialov z dodatki jeklarskih odpadkov. Zagovor bo v petek, 21. junija 2013, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.6.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Saše Zavadlav z naslovom: Dinamika CO2 v rečnem sistemu: masna bilanca, hidrološki, geokemijski in biokemijski vplivi. Zagovor bo v četrtek, 20. junija 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 

maj

29.5.2013
Urša Ciuha, doktorska študentka Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, se je udeležila slovesne večerje ministra za obrambo v čast astronavtke Sunite Williams, 22. maja 2013 na Bledu. Več informacij: http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6621/88eb866e2d1ed5bee81c6b297659b853/
 
24.5.2013
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje v študijskem letu 2013/2014

VPIS NA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:
1.    NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2.    INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3.    EKOTEHNOLOGIJA

Informativni dan
Informativni dan bo v torek, 3. septembra 2013, ob 14. uri.

Vpisni roki
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih:
1. vpisni rok: Prvo vpisno obdobje traja od 15. maja do 15. septembra 2013.
2. vpisni rok: Drugo vpisno obdobje traja od 20. septembra do 30. septembra 2013. Število vpisnih mest za drugo vpisno obdobje bo objavljeno do 20. septembra 2013 na spletni strani šole.

Število vpisnih mest
Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je v prvem vpisnem roku prostih 25 vpisnih mest na programu Nanoznanosti in nanotehnologije ter po 15 vpisnih mest na programih Ekotehnologija ter Informacijske in komunikacijske tehnologije.
Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je v prvem vpisnem roku prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Prijave za vpis pošljite na naslov:
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so objavljeni na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.
Obvezne priloge k prijavi:
•    kratek življenjepis (CV)
•    diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N
dodatne informacije so na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/enicnaric_center/
•    utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
•    potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
•    priporočila (neobvezno)
•    dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
•    2 sliki (35 x 42 mm)

Pogoji za vpis na doktorski študij:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
•    študijski program druge stopnje,
•    enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
•    dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za vpis na magistrski študij:

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.
Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.
Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.
V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Podrobnejši opis študijskih programov:
1.    Program Nanoznanosti in nanotehnologije obsega področja:
-  nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramika, nanožice, plastoviti in
   enoplastni nanomateriali
-  lastnosti nanomaterialov: raziskave elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter
   neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo
-  uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v
    biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji
-  molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika,
   celična biologija, ...
2.    Program Informacijske in komunikacijske tehnologije obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih
-  avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije
3.    Program Ekotehnologija obsega področja:
-  trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev
-  sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov
-  zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje 
  ogroženega okolja
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov
 - tehnološki menedžment

Izvedba vpisa mora biti zaključena najkasneje do 15. 10. 2013. Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

14.5.2013
Kandidate za podiplomski študij vabimo na informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), ki bo v četrtek, 23. maja 2013, ob 11. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
V okviru informativnega dne vas vabimo tudi na otvoritev 5. Študentske konference MPŠ, ki bo potekala od 9.30 v galeriji Instituta "Jožef Stefan", ob 12.00 pa ste vabljeni tudi na skromno pogostitev. Več o Študentski konferenci lahko preberete na spletni strani http://ipssc.mps.si.
13.5.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andreje Mirtič z naslovom: Spektroskopsko določevanje konformacij kratkih peptidov alanina, poli-L-lizina in inzulina pri tvorbi amiloidnih fibril. Zagovor bo v četrtek, 30. maja 2013, ob 13:30 v predavalnici MPŠ.
 
13.5.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boštjana Kaluže z naslovom: Odkrivanje nenavadnih in sumljivih vzorcev obnašanja iz prostorsko-časovnih sledi agenta. Zagovor bo v četrtek, 30. maja 2013, ob 9:30 v predavalnici MPŠ.
 
13.5.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marinke Gams Petrišič z naslovom: Organska kemija stratificiranih evtrofnih alpskih jezer (Blejsko jezero). Zagovor bo v sredo, 29. maja 2013, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.5.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aljaža Ivekoviča z naslovom: Priprava kompozitnega materiala na osnovi SiC za uporabo v fuzijskem reaktorju. Zagovor bo v sredo, 22. maja 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.5.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ane Miklavčič z naslovom: Ocena izpostavljenosti slovenske populacije živemu srebru. Zagovor bo v ponedeljek, 20. maja 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 

april

29.4.2013
Predavanje z naslovom "The use of passive samplers in the determination of emerging contaminants in aquatic environment" bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 14. uri v Kolarjevi predavalnici K-7.

Povzetek

The use of passive samplers in the determination of emerging contaminants in aquatic environment

Passive samplers represent an innovative monitoring tool for time-integrated determination of micropollutants in water. The principle of passive sampling is in-situ deployment of a device capable of accumulating contaminants dissolved in water via diffusion and sorption processes. After sampling the contaminants are extracted and analysed, allowing the quantification of their time-weighted average concentrations in water. These data can then be used to complement chemical analysis of priority and emerging contaminants, which are difficult to follow by conventional sampling methods.

We will discuss strategies for sampler design, calibration, in-situ sampling and quality-control issues, and the advantages and challenges associated with passive sampling of emerging contaminants in the aquatic environment. Typical applications and prospects for upgrading passive samplers as a tool for environmental quality assessment will be presented.

25.4.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jurija Koruze z naslovom: Sintranje in fazne premene natrijevega niobata. Zagovor bo v petek, 17. maja 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
19.4.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Petra Frkala z naslovom: Odstranjevanje živega srebra iz dimnih plinov pri mokrem postopku razžvepljevanja. Zagovor bo v četrtek, 25. aprila 2013, ob 8:30 v predavalnici MPŠ.
 
16.4.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Darinke Primc z naslovom: Heterogena nukleacija železovega oksida (γ-Fe2O3) v koloidnih sistemih. Zagovor bo v ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 14:30 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
4.4.2013
Predavanje z naslovom "Electroplated ferromagnetic nanostructures with reduced dimensionality" bo v ponedeljek, 15. aprila 2013, ob 11. uri v Kolarjevi predavalnici K-7.

Povzetek

Electroplated ferromagnetic nanostructures with reduced dimensionality

Kristina Žužek Rožman,
Jozef Stefan Institute, Department for nanostructured materials, Ljubljana, Slovenia

Chemically ordered and disordered equiatomic Fe-Pd nanostructures represent a promising magnetic storage media and potential nano- and micro-magnets which can be used in micro- and nano-systems. In addition the magnetic shape memory alloys like Fe70Pd30, where reversible strains of several percents are achieved in modest magnetic fields, also represent an interesting class of materials to be used as nanoactuators. Fe-Pd-based thin films, nanotubes and nanowires produced via (template-assisted) electroplating will be discussed from the electrochemical synthesis and magnetic properties point of view, with the emphasis on the composition, morphology and the crystal structure influence. Furthermore the magnetic shape memory Fe70Pd30 nanostructures will be assessed as potential smart drug delivery agents.

2.4.2013
Študentje MPŠ predstavnikom podjetij in ostalim obiskovalcem s posterji in osebnim pojasnjevanjem predstavljamo znanstvene pristope in dosežke svojih raziskav ter možnosti uporabe rezultatov v praksi.
Namen konference je vzpostaviti neposredne stike med študenti, raziskovalci in podjetji, pri študentih poglobiti poznavanje razvojnih potreb in pristopov v gospodarstvu, predstavnikom podjetij pa nuditi informacije ter direktni pristop k raziskavam in kadrom, ki bi jih utegnili zanimati. 5. študentska konferenca MPŠ bo 23. maja 2013, v glavni avli Instituta "Jožef Stefan". Več informacij na http://ipssc.mps.si

marec

13.3.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Caroline Fortuna z naslovom: Dinamično sestavljanje komunikacijskih storitev. Zagovor bo v petek, 29. marca 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.3.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andreje Eršte z naslovom: Raziskave in separacija različnih prispevkov k dielektričnemu odzivu naprednih keramičnih in polimernih materialov. Zagovor bo v sredo, 27. marca 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.3.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vida Podpečana z naslovom: Odkrivanje zakonitosti iz podatkov v okolju spletnih servisov. Zagovor bo v ponedeljek, 25. marca 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.3.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nikole Novaka z naslovom: Študija polarnega urejanja v urejenih in delno neurejenih feroelektričnih sistemih. Zagovor bo v sredo, 20. marca 2013, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.3.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aste Gregorič z naslovom: Radon kot orodje v geofizikalnih raziskavah. Zagovor bo v ponedeljek, 18. marca 2013, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 

februar

15.2.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Mateje Obrez z naslovom: Produkti proteoliznih encimov v in vitro kokulturah glioblastomskih in mezenhimskih matičnih celic. Zagovor bo v ponedeljek, 4. marca 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.2.2013
Cosylab d.d. išče kandidata/kandidatko, ki je vpisan/a na podiplomski doktorski študij in se je pripravljen/a zaposliti d.d. za 2,5 leti, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Cosylab se je prijavil na javni razpis KROP in eden od predvidenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za pozicijo MR (podroben opis spodaj v kategoriji A1). Prioritetni profili so predvsem tehniške vede: fizika, elektrotehnika, računalništvo, matematika, ekonomija, ipd.

A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij

Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca[1], vpisanega na
podiplomski študij, za polni delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem za mlade raziskovalce:

  • je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija, se starostna meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije,
  • še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost in Javne agencije RS za tehnološki
    razvoj in ni prejemnik javnih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija. Status mladega raziskovalca v predmetnem razpisu je potrditev
    vpisa v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje.

Mladi raziskovalec mora v okviru operacije izvajati temeljne raziskave.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za polni delovni čas v organizaciji prijavitelja. V primeru vpisa v 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem (ne bolonjskem) študijskem programu se zahteva tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti.

Prijavo (življenjepis z navedbo zadnjega zaključenega študija ter letnika in področja doktorskega študija) kandidati pošljejo na elektronski naslov: david.pahor@cosylab.com.

6.2.2013

Razpisno besedilo, vključno z vsemi prilogami, je objavljeno tudi na spletnih straneh Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana www.mps.si.

6.2.2013
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto znanstvenega sodelavca za področje računalništva. Več informacij lahko dobite na oglasu za delovno mesto.
 

januar

14.1.2013
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jane Mlakar z naslovom: Vpliv sklopitve zunanjih dejavnikov in lastnosti gradbenih materialov na poslabšanje bivalnih pogojev v nizkoenergijskih objektih. Zagovor bo v petek, 25. januarja 2013, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
2.1.2013
Mnogo prezgodaj je za vedno odšla od nas naša profesorica dr. Marija Kosec, vrhunska mentorica našim doktorjem in magistrom znanosti ter podpredsednica MPŠ od njene ustanovitve pred desetletjem.

Njenemu delu in spominu na njeno osebnost se bomo poklonili na žalni seji, ki bo skupna z IJS, v četrtek, 3. januarja 2013, ob 12. uri v Veliki predavalnici Instituta “Jožef Stefan”.