Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1345/2006/QĐ-UBND-QNg phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình:Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi thuộc dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1345/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1345/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI QUẢNG NGÃI THUỘC DỰ ÁN GIẢM NHẸ THIÊN TAI QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/2/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bản qui định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét Tờ trình số 547/TTr-SNN&PTNT ngày 26/4/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi thuộc dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi, Báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công (phần thiết kế cơ sở) số 374/SXD ngày 19/5/2006 của Sở Xây dựng, và Báo cáo kết quả thẩm định số 73/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/5/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi thuộc dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công trình: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT: Công ty tư vấn xây dựng công trình thuộc Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo KT-KT: Kỹ sư Nguyễn Minh Thùy.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng văn phòng làm việc và nơi lắp đặt các trang thiết bị phục vụ công tác của Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

* Qui mô xây dựng:

- Nhà làm việc: Cấp IV, 3 tầng với tổng diện tích sàn nhà làm việc S=559 m2 (gồm 13 phòng làm việc, phòng bảo vệ, kho thiết bị, phòng bếp, phòng ăn, cầu thang, khu vệ sinh), hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; hệ thống chống sét đánh thẳng, hệ thống PCCC.

- Tường rào, cổng ngõ: Tổng chiều dài L=80 m

- Sân bê tông: tổng diện tích S=200 m2; thoát nước ngoài nhà.

- San nền.

* Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Chiều cao tầng 1: H=3,3 m; tầng 2 và tầng 3: 3,6 m, tầng mái H=2,9 m.

7. Địa điểm xây dựng: Đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi.

8. Diện tích sử dụng đất: 805 m2

9. Phương án xây dựng:

- Kết cấu khung BTCT M200 chịu lực;

- Móng cột bằng BTCT M200, móng tường đá chẻ, vữa M50;

- Tường bao che bằng gạch xây vữa M50, dày 100, 150, 200 mm;

- Sàn BTCT M200, dày 80 mm; trát trần vữa M75, dày 15 mm;

- Nền gạch Ceramic 400x400, sân thượng lát gạch chống nóng 300x300;

- Cửa Nhôm-Kính, có hoa sắt bảo vệ;

- Sân Bê tông M150, dày 150 mm.

10. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.

11. Tổng mức đầu tư: 2.030.467.500 đồng

Trong đó: - Xây lắp: 1.243.589.300đồng;

- Thiết bị: 575.000.000 đồng;

- Chi khác: 142.570.300 đồng;

- Dự phòng: 69.307.900 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn của Chính phủ Ôxtrâylia: 1.727.000.000 đồng, sử dụng để chi phí cho xây lắp, thiết bị và chi phí khác;

- Vốn đối ứng của tỉnh: 303.467.500 đồng, trong đó:

+ Chi phí khác và chi phí dự phòng: 191.500.000 đồng. Phần kinh phí này được UBND tỉnh bố trí vào vốn đối ứng cho dự án Giảm nhẹ thiên tai từ nguồn vốn đầu tư XDCB hàng năm.

+ Thuế VAT: 112.000.000 đồng; Ngân sách tỉnh không bố trí vốn đối ứng để trả phần thuế VAT này.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2006.

15. Tổ chức thực hiện: Chỉ định thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư phải thực hiện đầu đủ các quy định về lập và trình duyệt TKKT-TC và TDT, về sử dụng vốn đầu tư và kế hoạch tài chính của dự án, về quyết toán vốn đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Huế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1345/2006/QĐ-UBND-QNg phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình:Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi thuộc dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.71.87