69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Al-Ĥāqqahu

069001.Gerçekleşecek olan kıyamet!

Al-Ĥāqqahu

069002.Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?

Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqahu

069003.Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?1

Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ahi

069004.Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi(Kıyameti) yalanladılar.

Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyahi

069005.Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyahin

069006.Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarlahelak edildi.

Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyahin

069007.Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerinemusallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurmakütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

Fahal Tará Lahum Min Bāqiyahin

069008.Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ahi

069009.Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep osuçu işlediler.

Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan Rābiyahan

069010.Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah daonları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.

'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Al-Jāriyahi

069011,12.Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdıkki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onubellesin.

Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyahun

069012.

Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidahun

069013,14,15.Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirinebir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.

Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidahan

069014.

Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`ahu

069015.

Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wa Ahiyahun

069016.Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

Wa Al-Malaku `Alá 'Arjā'ihā Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyahun

069017.Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların daüstünde sekiz taşıyıcı taşır.

Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyahun

069018.O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizlikalmaz.

Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī

069019.İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin,kitabımı okuyun!”

'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah

069020.“Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.”

Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyahin

069021.Artık o, hoşnut bir hayat içindedir.

Fī Jannatin `Āliyahin

069022.Yüksek bir cennettedir.

Quţūfuhā Dāniyahun

069023.Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir).

Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Al-'Ayyāmi Al-Khāliyahi

069024.(Onlara şöyle denir:) “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık,afiyetle yiyin, için.”

Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh

069025.Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabımbana verilmeseydi.”

Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh

069026.“Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.”

Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyaha

069027.“Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.”

Mā 'Aghná `Annī Mālīh

069028.“Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.”

Halaka `Annī Sulţānīh

069029.“Saltanatım da yok olup gitti.”

Khudhūhu Faghullūhu

069030.(Allah şöyle der:) “Onu yakalayıp bağlayın.”

Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu

069031.“Sonra onu cehenneme atın.”

Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu

069032.“Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu.”

'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Billāhi Al-`Ažīmi

069033.“Çünkü o, azamet sahibi Allah’a iman etmiyordu.”

Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni

069034.“Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.”

Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun

069035.“Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur.”

Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin

069036.“Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.”

Lā Ya'kuluhu 'Illā Al-Khāţi'ūna

069037."Onu günahkârlardan başkası yemez.”

~
Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna

069038,39,40.Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o(Kur’an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’dan alıp tebliğettiği) sözüdür.

Wa Mā Lā Tubşirūna

069039.

'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin

069040.

Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin Qalīlāan Mā Tu'uminūna

069041.O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

Wa Lā Biqawli Kāhinin Qalīlāan Mā Tadhakkarūna

069042.Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!

Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna

069043.O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli

069044,45.Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydımutlaka onu kudretimizle yakalardık.

La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni

069045.

Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna

069046.Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.

Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna

069047.Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.

Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna

069048.Şüphesiz Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna

069049.Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna

069050.Şüphesiz Kur’an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.

Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni

069051.Şüphesiz Kur’an gerçek kesin bilgidir.

Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi

069052.O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.

Sureler Ana Sayfa Sonraki SureAna Sayfa