მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

სოციალური  უზრუნველყოფის პოლიტიკა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურის მიერ 2010 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მინიმალური სოციალური პაკეტი, რომელიც 131.5 ათას ლარს შეადგენს.
 

N

დახმარების სახეები

თანხა ლარებში

1.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა           

45 ათასი

2.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები 

5 ათასი

3.

ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა დახმარების პროგრამა  

30 ათასი

4.

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

5 ათასი

5.

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

5 ათასი

6.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ფინანსური დახმარება

7 ათასი

7.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

15 ათასი

8.

ფიზიოლოგიური მშობიარობის ხარჯები

10 ათასი

9.

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

9 ათასი

 

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია