Radio Afuura Biyyaa: Exclusive Interview with OSA President, Dr. Mosisa Aga

Radio Afuura Biyyaa: Exclusive Interview with OSA President, Dr. Mosisa Aga

Credits/Tags: , ,

One Response to "Radio Afuura Biyyaa: Exclusive Interview with OSA President, Dr. Mosisa Aga"

  1. Obsaa  October 21, 2012 at 1:43 am

    Duraan dursee RAB Dr Mosisaa Aagaa wajjin gaaff fi deebii waan godheef galateeffachuun fedha. Dr Mosisaan sabboonota Oromoo sabboonummaa isaanii hojiitiin mul’isan keessaa isaan tokko. sababa sabboonummaa isaaniif hojiirra arii’atamaniiru. Ergaan isaa RAB irratti dabarsan kun nama jajjabeessa. OSA’n gama isaaniin akka guddatuu fi ABO akka tokkomsu abdii koo fi h=kadhannaa koo ti.

Comments are closed.

Radio Afuura Biyyaa: Exclusive Interview with OSA President, Dr. Mosisa Aga