תמוז - אב ה'תשע"ח   July 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
1
י"ח תמוז
תענית (נדחה)
2
י"ט תמוז

3
כ' תמוז

4
כ"א תמוז

5
כ"ב תמוז

6
כ"ג תמוז

7
כ"ד תמוז

8
כ"ה תמוז

9
כ"ו תמוז

10
כ"ז תמוז

11
כ"ח תמוז

12
כ"ט תמוז

13
א' אב

14
ב' אב

15
ג' אב

16
ד' אב

17
ה' אב

18
ו' אב

19
ז' אב

20
ח' אב

21
ט' אב

22
י' אב
תענית (נדחה)
23
י"א אב

24
י"ב אב

25
י"ג אב

26
י"ד אב

27
ט"ו אב

28
ט"ז אב

29
י"ז אב

30
י"ח אב

31
י"ט אב