Razgovor so vokalistkata na grupata "Mama bend", Marija Dimitrievi}

"DO@DOT PA\A"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Imeto na ovaa grupa doa|a od prviot zbor {to bebeto go izgovara koga }e se rodi. Zborot "mama" ozna~uva i qubov, pa ottuka i muzikata kako qubov go pretstavuva prviot - najva`niot zbor {to go ka`uva muzi~arot
  • Nastapot na Skopskiot festival, so pesnata "Do`dot pa|a" e vtoriot festivalski nastap na ovaa grupa. Na Skopskiot festival grupata "Mama bend" ja osvoi vtorata nagrada, od `iri - komisijata

Skopskata grupa "Mama bend" i pred Skopskiot festival & be{e poznata na publika-ta i na vqubenicite vo do-brata muzika preku nivnite nastapi na televizija "Sitel", a u{te popoznati na onie koi gi slu{nale vo nekoi od skopskite kafuliwa. Grupata e sostavena od tri ~lena, Marija, Pepi i Dekso. Marija Dimitrievi} e muzi~ar. Taa raboti vo orkestarot pri Operata na MNT, sviri na viola. Poradi toa, kako {to veli, ima malku slobodno vreme. Pretpladne sum vo MNT, a nave~er so Bendot nastapuvam po kafuliwata vo gradov, veli Marija.

Za nastapite i uspesite na makedonskata grupa "Mama bend", razgovaravme so nea.

MUZIKATA

Po~nav da peam pred 3 - 4 godini vo kafuliwa, pred da ja po~nam sorabotkata so "Mama bend", bend koj i prethodno postoe{e. Imeto na ovaa grupa doa|a od prviot zbor {to bebeto go izgovara koga }e se rodi. Zborot "mama" ozna~uva i qubov, pa ottuka i muzikata kako qubov go pretstavuva prviot - najva`niot zbor {to go ka`uva muzi~arot.

Na pra{aweto {to pove}e & se dopa|a, muziciraweto na viola ili peeweto, Marija veli:

Koga bi morala da se opredelam koja rabota pove}e ja sakam, ne bi mo`ela da ka`am. Za mene i dvete se podednakvo va`ni, tie ne odat edna bez druga. Violata mi e prva qubov, jas toa i go zavr{iv na Muzi~kata akademija, dodeka pak peeweto isto taka mi e golema qubov. Ne mo`am da ka`am deka ednoto mi e podrago od drugoto.

"Mama bend" prvpat ima nastapuvano na Makfest. Toga{ Bendot ne osvoi nagrada, no kako debitanti postignaa golem uspeh so samoto toa {to se plasiraa vo finaleto. Nastapot na Skopskiot festival, so pesnata "Do`dot pa|a" e vtoriot festivalski nastap na ovaa grupa. Na Skopskiot festival grupata ja osvoi vtorata nagrada, od `iri - komisijata.

Ovaa nagrada voop{to ne ja o~ekuvav, veli Marija Dimitrievi}. Bev mnogu vozbudena koga slu{nav deka tokmu nam ni e dodelena. Ovaa nagrada mnogu mi zna~i.

ZA SKOPJE FEST

Koe e Va{eto mislewe vo vrska so organizacijata na makedonskiot evrosong?

Skopskiot festival be{e dobro organiziran. Mi se dopa|a{e toa {to izveduva~ite pred nastapot imaa mnogu probi. Organizacijata funkcionira{e i vo pogled na scenskiot nastap. Organizatorite imaa anga`irano modni kreatori, frizeri, stilisti. Edinstveno vo {to jas ne se soglasuvav, vo pogled na organizacijata na Festivalot, be{e toa {to nema{e orkestar. Spored mene, kako muzi~ar, so orkestar samiot Festival poubavo }e izgleda{e i podobro }e zvu~e{e, smetam deka podobro }e be{e ako s# be{e vo `ivo.

Za pobedni~kata pesna, mo`e da ka`am deka devoj~iwata od grupata XXL se slatki, deka imaa odli~na koreografija. Im posakuvam golem uspeh vo Stokholm, na Evrovizija 2000. Posakuvam da ja pretstavat Makedonija najdobro {to mo`e. No, li~no mislam deka treba{e da pobedi nekoj poiskusen i podobar peja~.

Jas pak, navivav za Tawa Angelova koja iako ne e popularno peja~ko ime, po vtorpat e na makedonskata festivalska scena, ima prekrasen glas i odli~no ja ispea "Slu{ni me". Na Festivalot ima{e pove}e debitanti, no nekoi od niv ve}e bea videni, slu{nati, imaat nastapuvano po televiziite, napraveno spotovi. Isto taka, debitantite se poka`aa kako peja~i so odli~ni glasovni sposobnosti. Festivalskite pesni bea so moderen ritam, dobar zvuk {to mi se dopadna.