I keiserens tjeneste

Keiserens rike strakte seg over store deler av Balkan og Lilleasia. Det var stadig uroligheter i og omkring riket og keiseren hadde stadig behov for gode soldater. Det ble vanlig for nordboere dra til Konstantinopel for g i tjeneste som leiesoldater. De som overlevde kunne reise hjem med lommene fulle av gull, ble det sagt.

- 14. august 2004 -