AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Moel y Gaer Llantysiliso

Saif Moel y Gaer Llandysilio ar gopa isel rhwng cribau Moel Gamelin a Moel Morfydd ar Fynyddoedd Llandysilio.

Moel y Gaer Llantysilio visualisation

Hon ydy’r lleiaf a’r symlaf o’n bryngaerau gydag un rhagfur yn amgylchynu arwynebedd o ddim ond un hectar a gydag un fynedfa fewndro.

Efallai fod y fryngaer hon yn fechan ond mae’r lloc yn meddu ar olygfeydd ardderchog dros Afon Dyfrdwy, Afon Alun a’r dyffrynnoedd oddi amgylch.

Ni fu dim cloddio ar y safle yn y gorffennol ond yn 2007 gwnaeth Engineering Archaeology Services (EAS) arolwg topograffig a ddaeth o hyd i 11 o lwyfannau cytiau posibl y tu mewn i’r fryngaer.

Sut i gyrraedd yno

Gellwch adael eich car gyferbyn â Chapel Hebron yn Rhewl ar y B5103 rhwng Pentrefelin (ar ffordd A542 Yr Oernant, ger Llangollen) a Glyndyfrdwy yn Nyffryn Dyfrdwy.

Map OS: Explorer 256

Cyfeirnod Grid: SJ167464.

Footer

Gwnaed gan Splinter