Astro esoterická společnost a Zdravý styl
  4-1. Kreativní projev a veselí
 4-1.Tvůrčí sebevyjádření, radost                    Tvořivost   

A B C D E F G H I J K L       Q R S U T V W X Y Z t       ! E # ( '  $ &      AS, IC, DS, MC


.takové značce říkáme symbol

HO je dobrým vodítkem a nabídne několik reálných možností, jak sebe - své vlohy využít a to přesně.

Naproti tomu můžete podstupovat a to raději na sobě, než na svém dítěti, pokusy se strefit, což Vás bude stát energii, čas, disciplínu a peníze. A výsledek, že uspějete je pouhou možností v nekonečné variantě. Daleko více pravděpodobné je, že se netrefíte. Proč? Těch důvodů je celá řada.

Ale nejnápadnější je ten, že dnešní doba je jiná, než ta za Vašeho mládí a dává jiné možnosti a nové směry jak se vyžít. Dá se říct, že děti jsou v proudu dění, jsou u zdroje, mezi dětmi a dospělými k tomu povolanými - pedagogy apod. Zatímco dospělí mají jiné důležité starosti, ano mají.

Za druhé je otázka, zdali to - co rodič dítěti zvolí, jestli mu nejde spíš o to, aby udělal radost sobě, že? To se děje velmi často a přitom se talenty z otců na syny jednoznačně a vždy vůbec nepřenáší. Jestliže se rodič nestrefí do možností a nadání svého potomka, nutí dítě realizovat a uskutečnit svou vlastní představu v jeho volném oddechovém čase! Pak bude dítě nešťastné a pochopitelně nevděčné, také za co! A to nechcete. Možná ze samé slušnosti Vám to ani neřekne.

Za poslední: tu existuje i opačná eventualita. Někteří lidé si o sobě myslí, že žádný talent nemají, že jim Shůry nebylo dáno a že byli ochuzeni. A že takový dar je jen výsadou těch, kteří si díky talentu vydělávají. Může si to myslet dítě samo anebo ho v tom utvrzovat jeho rodič, to je horší eventualita..

Kdepak bez nadání nikdo není: každý člověk má nějaký talent nebo jisté kreativní nadání a to zcela určitě. Snad jen pro své potěšení a pro radost pár přátel. Tato tvořivá činnost má obnovující sílu, když i dospělý si takto může dopřát to dětské: hrát si. A v ony volné chvíle může rozvíjet své záliby, k nimž má předpoklady dány. Nejde o práci, o výdělek. Naopak na své koníčky vydáváme. Naše malé kratochvíle jsou však těmi chvilkami, pro něž stojí zato žít. Vždyť povinnosti je tolik pro malé lidičky i velké dospěláky. A to si pomyslete z pohledu každého jiného člověka, jimž se pokuste nyní na okamžik stát. I ostatní lidi tvoří či konzumují tvůrčí výsledky rádi (hudby, zahrádky..), proto jim přejte “pohrát si a potěšit se” podle nich.

HO odkryje tendence a talenty jen tak pro radost a to i ty, o nichž zatím nevíte a které by člověk léta hledal a některý jedinec by je ani nenašel.

Jaké rozradostněné plesající echo tryská z duše, plné uspokojení, které přináší zábavná činnost, to vědí ti, kteří mají to štěstí, že vědí, co je tím oním.

Ačkoliv se jinému člověku toto počínání a radování může zdát zcela marné anebo dokonce zbytečné, není tomu tak. Mimo chvil radostí napumpuje člověka vitalitou, zdravím a vehementní chuti žít. Léčí tělo i ducha, lehce a přirozeně podle “genů” nám vložených od Tvořivého stvořitele, který stále činí, jen tak. Jsme-li k Jeho obrazu učinění, pak jsme tvůrčí jako On. Pak jsme zdraví jako On..

 
  Zdravíme Vás, jste 71885 odwiedzający (289478 wejścia) pojďte dál, přejeme Vám suprovní den.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=