aon-teanga-high

Aon Teanga: Un Çhengey – Aachruinnaght Ghaelgagh

Aon Teanga: Un Çhengey – cre erbee yn aght t’ou lettraghey ee, t’ee sheeanal yn un red, she y cheeal cheddin t’eck. Tree coraaghyn bingey voish ny tree ashoonyn Gaelgagh ayns un choraa, aachiangley Gaeil Vannin, Nalbin as Nerin. Son y chied cheayrt rish keeadyn dy vleeantyn, ta Aon Teanga: Un Çhengey jannoo ardeailley er kianglaghyn kiaullee as culturagh ny Gaelgey myr un çhengey mastey ny co-ashoonyn.

She voish meeiteilys haghyr trooid taghyrt ayns seyrlanyn ard-ghooagh Watercolour ayns Ard ny Goair (Nalbin) ayns 2013 daase y çhalee. She ayns-shen veeit Mary Ann Kennedy, co-hellooder y teyrlan ta mastey ny kiaulleyderyn as creeleyderyn smoo cummaghtagh ayns Nalbin, rish Ruth Keggin, ard-arraneyder mastey sheeloghe aeg aavioghey ny Gaelgey. Va Ruth er jeet gys Loch Abar dy yannoo recoyrtys jeh’n chied albym eck, Sheear, as v’ee er chur lhee Gael aeg elley – Eoghan Ó Ceannabháin, arraneyder sean-nós ard-ghooagh jeh sluight kiaullee voish Conamara. B’leayr veih’n chowag v’ayn er yn oie shen, dy row yn graih cheddin ec y troor da’n arraneydys gaelgagh – shenn as noa. Va’n coorse jeerit as va Aon Teanga: Un Çhengey aarloo dy hiaulley.

Lesh cooney veih Coonseil ny h-Ellynyn (Mannin), as shalee ‘Beyond Borders’ liorish Undinys Sheshaght Kiartyn Cloie son Kiaull, ta Comar as Watercolour Music er nyannoo boodeeys rish ynnyd ellynyn gaelgagh Veeal Feirshtey, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, as Culture Vannin dy choyrt caa da Ruth, Mary Ann as Eoghan dy chroo albym as turrys bio jeh arraneyn as kiaull tradishoonagh as noa-chummit ayns Gaelg, Yernish as Gaelg Albinagh. Myr s’cooie da pobble va’n vooir rieau myr ard-raaidjyn oc, cha nel yn keayn rieau foddey veih’n chiaull, my vees eh ayns bannagyn marrinee, ayns dobberan doo-skeealagh mychione baih, ayns arraneyn mychione beiyn marrey ny ayns coontey jeh’n aght ta’n sheelnaue goaill ro-foays ass çhymbyllaght ny marrey.

Marish y troor dy arraneyderyn, ta’n cloieder gitar voish Oirr ny Gaeil, Finlay Wells, yn fidleyr voish Coontae y Chlaair, Ultan O’Brien, as Gordon MacLean voish Comar er y viol injil. Ta Aon Teanga: Un Çhengey cur booise da Treealys Kiaullee Nalbin as Colmcille (Shalee Cholum Keeilley) son pohlldal cloie bio ayns Mannin, Nerin as Nalbin.