Albancite sobiraat pari za oru`je

Spored francuskiot vesnik "Poan", "Kosovskoto narodno dvi`ewe" centralno dvi`ewe na kosovsko-albanskata dijaspora vo Evropa, ~ija cel e nezavisno Kosovo i sozdavawe "Golema Albanija", o`ivuva. Spored vesnikot, na ~elo na ova dvi`ewe e 56 godi{niot Fazli Veliu.

Vesnikot pi{uva deka kanalite preku koi na Zapad se sobiraat pari so koi se kupuva oru`je za albanskite separatisti i teroristi na Kosovo, povtorno o`iveale i precizira deka sekoe albansko semejstvo na Zapad ima obvrska mese~no "dobrovolno" da izdvoi po 4.000 franci.

Tetovci se selat vo Bitola

Makedoncite od Tetovo sekoj den se selat vo Bitola, a kupuvaat stanovi i vo Prilep i Resen. Istoto, samo vo obratna nasoka, go pravat i Albancite od Bitola, tvrdi Dime Trifunovski eden od sopstvenicite bitolskata agencija za nedvi`nosti "Vizioner".

Tetovci, koi ve}e stanaa gra|ani na Bitola, otvoreno velat: "N# ima preku 200 semejstva vo Bitola. S# znaeme, s# gledame i se sre}avame na ulica. Nie sme predvesnici na golemata preselba i etni~ka podelba na Makedonija do koja neminovno }e dojde. Vo Tetovo ve}e ne se `ivee. Makedonija e gotova, podelena. Toa go sfatija i na{ite rodnini {to ostanaa vo Tetovo i sekojdnevno n# molat da im najdeme stanovi vo Bitola", tvrdat nekoi tetovci.

Nema sredba me|u Bu{-Trajkovski

I pokraj serioznite najavi za sredba me|u pretsedatelot na SAD, Xorx Bu{ i pretsedatelot na Makedonija, Boris Trajkovski, sepak do ovaa sredba nema da dojde.

Spored prvi~nite informacii od diplomatski krugovi vo Skopje, Trajkovski treba{e da ostvari sredba so Bu{, no nekade nadvor od Makedonija i Kosovo, za potoa da stane s# poverojatna varijantata deka dvajcata lideri }e se sretnat za vreme na posetata na Bu{ na amerikanskiot kontingent vo Kosovo, Bondstil.

Spored dobroinformirani diplomatski izvori, postoela varijanta {efovite na Makedonija i SAD da se sretnat za vreme na odr`uvaweto na Samitot na G-8 vo Xenova.

Pri~inata {to ne dojde do ovaa sredba e, navodno, dosega{niot neuspeh na pregovorite koi se odvivaat vo Makedonija, so posredstvo na olesnuva~ite, specijalniot pratenik, Xejms Perdju i pretstavnikot na EU, Fransoa Leotar.

Dijalog

Pregovara~kite timovi se soglasile da ne se ~epkaat to~kite za koi e postignata soglasnost i se definirani kako nesporni. Sugestijata na Leotar i Perdju, vo koja se smetaat za zavr{eni 95 otsto od razgovorite, e prifatena i se bara alternativa samo za trite sporni momenti: upotrebata na albanskiot jazik, ustavnata Preambula i koncipiraweto na lokalnata policija.

Re{enieto za albanskiot jazik }e se bara vo toa toj da bide slu`ben samo vo lokalnata samouprava so dominantno albansko naselenie i vo komunikacijata so dr`avnite institucii. Se predlaga fakultativna upotreba vo Sobranieto, {to bi zna~elo pratenicite-Albanci na sednicite da govorat na maj~iniot jazik, a stenogramite i dokumentite da bidat isklu~ivo na makedonski.

Pregovara~ite rabotat i na alternativen predlog na ustavnata deklaracija vo koja treba da se preto~i ustavnata Preambula, bidej}i za Albancite e neprifatliv i takov dokument.

Deklaracii

[est mladinski nevladini organizacii i sedum podmladoci na parlamentarnite politi~ki partii na Tretoto generalno sobranie na Svetskiot makedonski mladinski kongres, {to se odr`a na 22 juli vo Ohrid, sklu~ija i potpi{aa pet deklaracii: Deklaracija za sorabotka me|u mladinskite nevladini organizacii i podmladocite na politi~kite partii vo RM; Deklaracija za formirawe makedonski mladinski forum; Deklaracija za odbrana na makedonskiot identitet; Deklaracija za svikuvawe na me|unarodna mladinska konferencija za Jugoisto~na Evropa; Deklaracija za polo`bata i pravata na decata i mladite.

Pette deklaracii se od izvonredno istorisko zna~ewe vo aktuelniot moment.

Filmski ep za Aleksandar Makedonski

Re`iserot na "Gladijator", Ridli Skot, se podgotvuva da snimi filmski ep posveten na Aleksandar Makedonski. Ovaa vest toj ja otkril za vesnikot "Skrin dejli", a po nea italijanska "Republika" javuva deka producent na toj film bi bil Dino de Laurentis. Toj kontaktiral so Entoni Hopkins za da igra i toj vo idniot spektakl.

Scenarist na ova delo bi bil "majstorot na peroto" od hororot "Hanibal", Ted Tali, a toj bi go koristel narativniot roman na italijanskiot pisatel Valerio Masimo Manfredi.