Tworzenie dokumentacji więźby drewnianej za pomocą ArCADia-ARCHITEKTURA

Tworzenie dokumentacji więźby drewnianej to bardzo ważna funkcja programu ArCADia-ARCHITEKTURA, która, pomimo, iż jest już dostępna od dawna, to często jest pomijana przez użytkowników. Może z tego powodu, iż dostęp do tej funkcji jest troszkę ukryty i nie zawsze użytkownicy, nawet pracujący w programie od kilku lat od razu na to wpadają. Od czego zatem zacząć? Oczywiście od zainstalowania programu ArCADia-ARCHITEKTURA, no to jest oczywiste, ale oprócz systemu ArCADia należy również zainstalować program R3D3-Rama 3D, a to nie jest już takie oczywiste. Po zainstalowaniu programów rozpoczynamy pracę i definiujemy połać dachową. Po jej zdefiniowaniu i zaznaczeniu dachu, pojawi się okienko:

 

Na tym oknie znajduje się opcja „edytuj więźbę dachową” (pierwszy przycisk od prawej strony). Po kliknięcie na tą funkcję system ArCADia próbuje uruchomić program R3D3-Rama 3D. I tutaj pojawia się zagadka: „ale przecież ja nie mam licencji na R3D3-Rama 3D”. Nic nie szkodzi – do eksportu połaci wystarczy wersja demo. Po uruchomieniu R3D3-Rama 3D wczytuje się nasza połać i od razu widzimy propozycję rozłożenia elementów konstrukcji drewnianej. Mamy oczywiście pełną możliwość edycji zarówno geometrii jak również przekrojów.

Jeżeli użytkownik posiada licencję na program R3D3-Rama 3D, to oprócz zamodelowania geometrii układu może również zadać obciążenia i zaprojektować więźbę pod względem wytrzymałościowym. Ale zakładamy, że ograniczymy się jedynie do geometrii. Po zakończeniu edycji więźby wystarczy uruchomić funkcję „ArCADia-eksport dachu” i nasza więźba zostaje wysłana do ARCHITEKTURY. Tam pojawi nam się ona na rzucie dachu. Będzie również dostępna funkcja wykonania zestawienia elementów więźby drewnianej (funkcja „wstaw wykaz drewna”). I w ten oto sposób mamy wykonaną dokumentację więźby drewnianej.