YAZARLAR Hayriye Gönen
12
14
16
18
30/07/2018 18:22
Her başarılı kadının arkasında ailesi ve kendisi vardır

Yaz günleri geldi çattı ve siz okurlarım için Ağustos ayında girişimci öykülerimde farklı bir rota çizmeye karar verdim.  Yaz aylarının en sıcak günlerinde yüreğimizi serinleten kariyerinde başarıları ile gurur duyduğumuz kadınların öykülerini de sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ve bu ay ki yazımı Istanbul da otelcilik sektöründe herkesçe çok sevilen sevgili Pınar Kartal Timer hanıma ayırmaya karar verdim.  Turizm sektörü ülkemizde kriz ile boğuşurken ve herkes sektörde iş  ararken Sevgili Pınar hanım görev aşkı ile krizde fark yaratan olmayı başararak  Dubai Madinat Jumeirah’nın içindeki Jumeirah Al Qasr ve Dar Al Masyaf otellerine Genel Müdür olarak atandı ve halen bu görevi başarı ile sürdürmektedir.

Boğaziçi Turizm Bölümü mezunu olan Pınar hanım evli ve 2 çocuk annesi ve de kariyerinde zirvede olan bir bayan iş kadınımız

Pınar hanım neden başarılı? Sorusuna yanıt almamız iş hayatına yeni atılacak genç bayanlarımıza çok yararlı olacak. Birlikte bu başarının yol haritasına göz atalım.

Ben sevgili Pınar hanımı kendisi ile iş hayatında da çalıştığım için; öncelikle kendi gözlemlerimi siz genç bayanlar ile paylaşmak isterim: İşini çok seviyor…  Ekibini çok iyi eğitiyor… Çok titiz çalışıyor… İşinin takipçisi… Yenilikçi projeler uyguluyor… Her zaman güler yüzlü zarif ve kibar tam bir İstanbul Hanım efendisi… İnsan ilişkilerinde mütevazi … Egosu yok  … Makam sevdalısı değil… Ailesine düşkün… ve Sanata düşkün…

Pınar Hanımın kendi ağzından başarısının kilit noktaları şunlar :

Doğru kişileri doğru pozisyonlarda işe almak, 

İhtiyaçları öngörmede vizyon ve sezgiye sahip olmak,

Doğru stratejilere karar vermek,

Süreci iyi takip etmek,

Çalıştığı kurumlarda yaratıcılığı teşvik etmek.

Pınar hanıma göre bir iş liderinin sahip olması gereken özellikler: Takım üyelerini güçlendirmek ve herkese başarı şansı yaratmak. Bir iş lideri, yaptıklarının en iyisi olan biri olmalı, kibirli olmamalı,  dürüst olmalı, işi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalı, kendinden emin olmalı,  kolay karar verebilmeli, zor zamanlarda riskli kararlar alabilmeli, devamlı yeni şeyler öğrenmeli ve araştırmalı, ekibindeki çalışanları kendilerini geliştirmeye hevesli olmaları için teşvik etmeli, görevleri delege etmeli, ancak her zaman bir şeylerin yanlış olması durumunda sorumluluğu üstlenmeli, ekibine  'Ben sana sahip çıkıyorum'  diye göstermelidir. Bir iş lideri tüm bu özelliklerle ekibine davranırsa kendisine ekibi tarafından saygı duyulur ve başarılı bir ekip oluşur.

Sevgili Pınar Hanımın genç bayanlara kariyer yolculuklarında başarılı olmaları için tavsiyeleri :

Sabırlı olmalılar

Hatalarından ders almalılar

Dürüst olmalılar

Ailelerine de zaman ayırmalılar

Kendilerini hep geliştirmeliler

Yabancı dil öğrenmeliler

Rakiplerini iyi izlemeliler

Yeniliğe açık olmalılar

Bol bol mesleki dergi ve kitap okumalılar

Teknolojiyi iyi takip etmeliler

Sektörlerindeki gelişmelerden haberdar olmalılar

Pınar hanım başarısının arkasında anlayışlı bir eş ve çocukları olduğunu vurgulayarak kendisinin en önemli başarısının, bir kadın olarak, iki çocuk sahibi olarak kariyerine odaklanırken ailesini ihmal etmemek olduğunu,  ekibine koçluk yaparak onların fark yaratan bireylere dönüşmesini sağladığını ve ekibine iş lideri olarak ilham vermeyi kendisine ilke edindiğini vurguluyor.

Evet bu ay Turizm sektöründen gurur kaynağımız olmuş sevgili Pınar Kartal Timer hanımdan bir bayanın başarı yolculuğu hakkında çok değerli bilgiler paylaştım hepimize kariyerimizde ışık tutacağına eminim önümüzdeki ay iş dünyamızın önde gelen duayen başka başarılı bir iş kadınımızın başarı öyküsünde buluşmak üzere hepinize sımsıcak mus mutlu tatil diliyorum. Yeni yazımda buluşmak üzere hepinize sevgiler … 

BEHIND EVERY SUCCESSFUL WOMEN  IS HER FAMILY AND HERSELF

Summer days came and I decided to set a different path for my readers in August in my entrepreneurial stories. I have decided to share with you the stories of the successful business women who we are proud of, in the hottest days of summer to refreshen our hearts. And I decided to write this month's letter to my dear Pınar Kartal Timer lady who is very popular in the hotel industry in Istanbul. While the tourism sector is struggling with the crisis in our country and everybody is looking for a job in the sector, Dear Pınar Kartal Timer has been appointed as General Manager of Jumeirah Al Qasr and Dar Al Masyaf hotels in Dubai Madinat Jumeirah by making a difference in the crisis with duty love and still continues this task successfully.

Pınar Kartal Timer who is a graduate of Tourism Department of Boğaziçi is married and is a mother of 2 children and a female business woman who is in the top of her career

Why is Pınar Kartal Time successful? Her success story will be very helpful toour young business ladies who are new in the business life. Let's take a look at the roadmap of this success story together.

Firstly I would like to share with you my observations with you because I work with my dear Pınar Kartal Timer in her business life as well:  She loves her job very well ... she trains her team very well ... she works very meticulously ... she is a follower of her work ... she applies innovative projects ... she is always elegant and polite an Istanbul Lady ... humble in human relations ... has no ego ... not fond of titles  ... fond of her family ... and fond of Art ...

Key points of success from Pınar Kartal Timer's own mouth are:

Recruiting the right people in the right positions,

Having vision and intuition in anticipation of needs,

Deciding on the right strategies,

Following the process well.

To encourage creativity in the institutions that she works.

According to Pınar Kartal Timer, a business leader should have the following features:  Strengthening team members and creating a chance of success for everyone. A business leader must be one of the best of what he does, not be arrogant, be honest, possess enough knowledge about the business, be self-confident, make easy decisions, take risky decisions in difficult times, learn new things constantly and research, encourage his team to be enthusiastic, delegate their duties, but always the take responsibility if something goes wrong and show his/her team 'I am taking care of you'. If a business leader acts with all of these features, he or she will be respected by the team and a successful team will emerge.

Dear Pınar Kartal Timer's advice for young ladies to be successful in their career journeys:

They must be patient

They should learn from their mistakes

They must be honest

They should also make time for their families

They should always improve themselves

They should learn foreign languages

They should keep track of competitors

They must be open for innovation

They should read plenty of business magazines and books

Must follow technology well

They must be aware of the developments in their sector

Mrs. Pınar emphasize that behind her success there is an understanding husband and her children while her most important success is, as a woman, not to ignore her family while having two children, transform her team to individuals who are making differences by coaching them and she takes, inspiring her team as a business leader, as her principle.

Yes this month I shared valuable information about a woman’s success journey who is our source of pride dear Mrs. Pınar Kartal Timer, I’m sure it will shed light to all of us in our careers. I will see you with another successful business woman from our business world next month. I wish you all a happy holiday. Until we meet in my new writing, best regards…

جاءتأيامالصيفوقررتأنأضعمسارًامختلفًالقرائيفيشهرأغسطسفيقصصتنظيمالمشاريعالخاصةبي. لقدقررتأنأطلعكمعلىقصصسيداتالأعمالالناجحات. فيالوقتالذينقرأفيه

عنالنساءبفخرونجاحاتفيمسيرةالإنعاش،سنشعربالبرودةفيقلوبنافيأشدالأيامحرارةفيأشهرالصيف. وقررتأنأكتبخطاباهذاالشهرإلىالسيدةبيناركارتالالموقتالتيتحظىبشعبيةكبيرةفيصناعةالفنادقفياسطنبول. فيالوقتالذييعانيفيهقطاعالسياحةمنأزمةفيبلدنا،ويبحثالجميععنوظيفةفي هذاالقطاع،تمتعيينالعزيزةبيناركارتالتيمرمديراًعاماًلشركة"جميراالقصر"و"دارالمصيف"فيدبيفيمدينةجميرابإحداثفرقفيالأزمةمعالحبواجبومازالتمستمرةهذهالمهمةبنجاح.

بيناركارتال  تيمر ،هيخريجةقسمالسياحةفيجامعة بوغازي،متزوجةوأملطفلةوهي سيدةأعمال،وهيفيصدارةمسيرتهاالمهنية.

لماذانجحتبيناركارتالتايم؟ستكونقصةنجاحهامفيدةجدًالسيداتالأعمالالشاباتاللاتييبدأنمنجديدفيالحياةالعملية. دعونانلقينظرةعلىخارطةالطريقلقصةالنجاحهذهمعاً.

أودأنأشاطركمملاحظاتيأولالأننيأعملمعالعزيزةبيناركارتالبينار كارتال  تيمر  فيحياتهاالمهنية: إنهاتحبعملهابشكلجيدجدا... إنهاتعلّمفريقهابشكلجيدجدا... تعملبشكلدقيقجدا... هيمنأتباععملها... إنهاتطبقمشاريعمبتكرة... إنهادائماأنيقةومهذبة،السيدةالأولىفياسطنبول... متواضعةفيالعلاقاتالإنسانية... ليست مغرورة... ليست مولعةبالعناوين... مهتمةبعائلتها... ومولعةبالفن...

النقاطالرئيسيةلنجاحفمبيناركارتالالموقتهي:

توظيفالأشخاصالمناسبينفيالمناصبالمناسبة،

وجودالرؤيةوالحدستحسبًاللاحتياجات،

اتخاذالقراربشأنالاستراتيجياتالصحيحة،

هذهالعمليةهيمتابعةجيدة.

لتشجيعالإبداعفيالمؤسساتالتيتعمل.

وفقًالـبينار كارتال  تيمر ،يجبأنيتمتعقائدالأعمالبالميزاتالتالية: تقويةأعضاءالفريقوخلقفرصةللنجاحللجميع. يجبأنيكونقائدالأعمالمنأفضلمايفعله،لاأنيكونمتكبرًا،أنيكونصادقًا،يمتلكمعرفةكافيةعنالعمل،أنيكونواثقًامننفسه،يتخذالقراراتبسهولة،يتخذقراراتمحفوفةبالمخاطرفيأوقاتصعبة،يتعلمأشياءجديدةباستمرارويبحثشجعهمعلىأنيكونوامتحمسينوأنيفوضواواجباتهم،ولكنعليهمدائمًاتحملالمسؤوليةإذاحدثخطأماويظهروالفريقهم'انا أعتنيبك'. إذاتصرفقائدالأعمالبكلهذهالميزات،فسوفيتماحترامهمنقبلالفريقوسيكونفريقناجح.

نصيحةبيناركارتال  تيمر للسيداتالشاباتللنجاحفيحياتهنالمهنية:

يجبأنيكونواصبورين

يجبأنيتعلموامنأخطائهم

يجبأنيكونواصادقين

كماينبغيأنيقضواوقتًامع آبائهم

يجبعليهمدائماتحسينأنفسهم

تعلملغةالأجنبية

متابعةالمنافسين

يجبأنتكونمتحمسةللإبداع

هناكالكثيرمنالمجلاتوالكتبالمتخصصةللقراءة

يجبأنتتابعالتكنولوجياجيدا

يجبأنيكونواعلىدرايةبالتطوراتفيقطاعهم

وإذتشددعلىأنأهمنجاحلهاكامرأةهوتجاهلالأسرةمعالتركيزعلىحياتهاالمهنيةكطفلين،تؤكدأنهازوجةودودةوأطفالهاوراءنجاحهاوأنهاجعلتفريقهايتحولإلىصناعةالفرق،وأنهاهيالمبدألإلهامفريقهاكقادةأعماليؤكدذلك.

نعمهذاالشهرشاركنابفخرالقائدةالنسائية،السيدةبيناركارتالتيمر،وهيالقائدةالشهيرةفيقطاعالسياحة. لقدشاركتمعلوماتالسيدةبيناركارتالتيمرالقيّمةحولرحلةنجاحالمرأةفيالمساراتالمهن. إننيعلىثقةمنأنالعديدمنسيداتالأعمالسوفيلقينالضوءعلىحياتهنالمهنية. سوفألتقيبكممعسيدةأعمالرائدةأخرىفيعالمالأعماللدينامعقصةأعمالأخرىناجحةفيالشهرالمقبل. أتمنىلكمعطلةسعيدةوترغبونفيمقابلتنافيقصةنجاحسيداتالأعمال. أحبكموألتقيبكم فيقصةنجاحجديدةلنساءالأعمالالناجحات

Önceki Yazılar :

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :