ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāyamakavaggo
           cūḷagosiṅgasālasuttaṃ
   [361]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā nādike viharati
giñjakāvasathe  .  tena  kho  pana samayena āyasmā ca anuruddho
āyasmā  ca  nandiyo āyasmā ca kimilo 1- gosiṅgasālavanadāye
viharanti  .  atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  gosiṅgasālavanadāyo  tenupasaṅkami  . addasā kho dāyapālo
bhagavantaṃ  dūratova  gacchantaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  mā
samaṇa  etaṃ  dāyaṃ  pāvisi  santettha tayo kulaputtā attakāmarūpā
viharanti mā tesaṃ aphāsumakāsīti.
   {361.1} Assosi kho āyasmā anuruddho dāyapālassa bhagavatā
saddhiṃ  mantayamānassa  sutvāna  dāyapālaṃ  etadavoca  mā  āvuso
dāyapāla  bhagavantaṃ  vāresi  satthā  no  bhagavā  anuppattoti .
Atha  kho  āyasmā  anuruddho  yenāyasmā  ca nandiyo āyasmā
ca  kimilo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantañca  nandiyaṃ
āyasmantañca    kimilaṃ    etadavoca    abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto   satthā   no   bhagavā  anuppattoti  .
@Footnote: 1 Yu. kimbiloti dissati.
Atha  kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimilo  bhagavantaṃ  paccuggantvā  eko bhagavato pattacīvaraṃ paṭiggahesi
eko  āsanaṃ  paññāpesi  eko  pādodakaṃ  upaṭṭhapesi . nisīdi
bhagavā  paññatte āsane nisajja [1]- pāde pakkhālesi . tepi
kho āyasmanto bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [362]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ bhagavā
etadavoca  kacci  vo  anuruddhā  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci
piṇḍakena 2- na kilamitthāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā na ca
mayaṃ  bhante  piṇḍakena kilamimhāti 3- . kacci pana vo anuruddhā
samaggā   sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ
piyacakkhūhi  sampassantā  viharathāti . taggha mayaṃ bhante 4- samaggā
sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi
sampassantā  viharāmāti  .  yathākathaṃ pana tumhe anuruddhā samaggā
sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi
sampassantā viharathāti.
   [363] Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti lābhā vata me suladdhaṃ vata me
yohaṃ  evarūpehi  sabrahmacārīhi  saddhiṃ viharāmīti tassa mayhaṃ bhante
imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvī  ceva
raho ca mettaṃ vacīkammaṃ ... mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ āvī ceva
raho  ca  tassa  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti yannūnāhaṃ sakaṃ cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. kho bhagavā. 2 Po. piṇḍapātena. 3 Ma. kilamāmāti. 4 Po. tayo
@mayaṃ bhante bhagavā.
Nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vatteyyanti
so  kho ahaṃ bhante sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃyeva āyasmantānaṃ
cittassa  vasena vattāmi nānā hi kho no bhante kāyā ekañca
pana maññe cittanti.
   {363.1} Āyasmāpi kho nandiyo .pe. āyasmāpi kho kimilo
bhagavantaṃ etadavoca idha mayhampi kho bhante evaṃ hoti lābhā vata me
suladdhaṃ vata me yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmīti tassa
mayhaṃ  bhante  imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ
āvī ceva raho ca mettaṃ vacīkammaṃ ... mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
āvī  ceva raho ca tassa mayhaṃ bhante evaṃ hoti yannūnāhaṃ sakaṃ
cittaṃ  nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena
vatteyyanti  so  kho ahaṃ bhante sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃyeva
āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vattāmi nānā hi kho no bhante
kāyā  ekañca  pana  maññe  cittanti  . evaṃ kho mayaṃ bhante
samaggā   sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ
piyacakkhūhi sampassantā viharāmāti.
   [364]  Sādhu  sādhu  anuruddhā  kacci  pana  vo anuruddhā
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharathāti  .  taggha mayaṃ bhante
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharāmāti  .  yathākathaṃ  pana
tumhe  anuruddhā  appamattā ātāpino pahitattā viharathāti . idha
pana  1- bhante amhākaṃ yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati so
@Footnote: 1 Po. Ma. panasaddo na dissati.
Āsanāni  paññāpeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti 1- avakkārapātiṃ
upaṭṭhapeti  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  sace
hoti  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati  bhuñjati  no  ce ākaṅkhati
appaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake  vā udake opilāpeti so
āsanāni  paṭisāmeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  avakkārapātiṃ
paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ  vā
paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā  rittaṃ tucchaṃ so upaṭṭhapeti 1-
sacāssa hoti avisayhaṃ hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghikena
upaṭṭhapema  2-  na  tveva  mayaṃ  bhante  tappaccayā  vācaṃ
bhindāma  pañcāhikaṃ  kho  pana  mayaṃ  bhante  sabbarattikaṃ  dhammiyā
kathāya  sannisīdāma  evaṃ  kho  mayaṃ  bhante appamattā ātāpino
pahitattā viharāmāti.
   [365]  Sādhu sādhu anuruddhā atthi pana vo anuruddhā evaṃ
appamattānaṃ  ātāpīnaṃ  pahitattānaṃ  viharataṃ  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti . kiṃ hi no siyā
bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharāma  ayaṃ  kho  no  bhante  amhākaṃ appamattānaṃ
ātāpīnaṃ  pahitattānaṃ  viharataṃ  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti  .  sādhu  sādhu  anuruddhā
@Footnote: 1 Ma. upaṭṭhāpeti. 2 Ma. upaṭṭhāpema.
Etassa  pana vo anuruddhā vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa
paṭippassaddhiyā   atthañño   uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso adhigato phāsuvihāroti . kiṃ hi no siyā bhante idha
mayaṃ  bhante  yāvadeva  ākaṅkhāma  vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāma  etassa  bhante  vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  ayamañño  uttari
manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.1} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma pītiyā ca
virāgā  upekkhakā ca viharāma satā ca sampajānā sukhañca kāyena
paṭisaṃvedema  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharāma etassa bhante vihārassa samatikkamāya
etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  ayamañño  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.2} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sukhassa ca
pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharāma  etassa  bhante vihārassa samatikkamāya etassa
vihārassa   paṭippassaddhiyā   ayamañño   uttari   manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.3} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
rūpasaññānaṃ   samatikkamā   paṭighasaññānaṃ   amanasikārā   ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāma  etassa bhante
vihārassa  samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā ayamañño
uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.4} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharāma   .pe.   sabbaso
Viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharāma  .pe.  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharāma  etassa  bhante
vihārassa   samatikkamāya   etassa   vihārassa   paṭippassaddhiyā
ayamañño  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato
phāsuvihāroti.
   {365.5}  Sādhu  sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā
vihārassa  samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā atthañño
uttari  manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharāma  paññāyapassa  1-  disvā  āsavā  parikkhīṇā
honti  etassa  bhante  vihārassa  samatikkamāya  etassa vihārassa
paṭippassaddhiyā   ayamañño   uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti  .  imasmā ca mayaṃ bhante
phāsuvihārā  aññaṃ  phāsuvihāraṃ  uttaritaraṃ  vā  paṇītataraṃ  vā  na
samanupassāmāti  .  sādhu  sādhu  anuruddhā  etasmā  anuruddhā
phāsuvihārā  añño  phāsuvihāro  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā
natthīti.
   [366]  Atha  kho bhagavā āyasmantañca anuruddhaṃ āyasmantañca
nandiyaṃ   āyasmantañca  kimilaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā
@Footnote: 1 Ma. paññāya ca no.
Samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi .
Atha  kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimilo  bhagavantaṃ  anusaṃyāyitvā 1- tato paṭinivattitvā āyasmā ca
nandiyo  āyasmā  ca  kimilo  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  etadavocuṃ
kinnu  kho  mayaṃ  āyasmato  anuruddhassa  evamārocimhā imāsañca
imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  mayaṃ  lābhinoti  yaṃ  no  āyasmā
anuruddho  bhagavato  sammukhā  yāva  āsavānaṃ  khayā pakāsetīti .
Na  kho  me  āyasmanto  evamārocesuṃ  imāsañca  imāsañca
vihārasamāpattīnaṃ  mayaṃ lābhinoti apica kho 2- āyasmantānaṃ cetasā
ceto  paricca  vidito  imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ
ime  āyasmanto  lābhinoti  devatāpi  me  etamatthaṃ ārocesuṃ
imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  ime  āyasmanto  lābhinoti
taṃ me 3- bhagavatā pañhābhipuṭṭhena byākatanti.
   [367] Atha kho dīgho parajano yakkho yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhito kho dīgho parajano yakkho bhagavantaṃ etadavoca lābhā [4]- bhante
vajjīnaṃ  suladdhalābhā  bhante  vajjīnaṃ  pajāya yattha tathāgato viharati
arahaṃ  sammāsambuddho  ime  ca  tayo  kulaputtā  āyasmā  ca
anuruddho  āyasmā  ca  nandiyo  āyasmā ca kimiloti . dīghassa
parajanassa  yakkhassa  saddaṃ  sutvā  bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ
@Footnote: 1 Po. anusāvetvā. 2 Ma. api ca me. 3 Ma. tamenaṃ. 4 Ma. vata.
Lābhā  vata  bho  vajjīnaṃ  suladdhalābhā  vata  bho  vajjīnaṃ pajāya
yattha  tathāgato  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho  ime  ca  tayo
kulaputtā  āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimiloti  .  bhummānaṃ  devānaṃ  saddaṃ  sutvā  cātummahārājikā
devā ... tāvatiṃsā devā ... Yāmā devā ... Tusitā devā ...
Nimmānaratī devā ... Paranimmitavasavattī devā ... Brahmakāyikā devā
saddamanussāvesuṃ  lābhā  vata  bho  vajjīnaṃ  suladdhalābhā  vata bho
vajjīnaṃ  pajāya  yattha  tathāgato  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho
ime  ca  tayo  kulaputtā  āyasmā  ca  anuruddho āyasmā ca
nandiyo āyasmā ca kimiloti.
   [368]  Itiha tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā
saddā viditā ahesuṃ evametaṃ dīgha evametaṃ dīgha yasmāpi dīgha kulā
ete  tayo  kulaputtā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā tañcepi kulaṃ
ete  tayo kulaputte pasannacittaṃ anussareyya tassapassa 1- kulassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  kulaparivaṭṭā  ete tayo
kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  so  cepi kulaparivaṭṭo
ete  tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa
kulaparivaṭṭassa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  gāmā
ete  tayo  kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitā so cepi
gāmo  ete  tayo  kulaputte  pasannacitto anussareyya tassapassa
@Footnote: 1 Ma. tassapāssa. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Gāmassa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya yasmāpi dīgha nigamā ete tayo
kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā so cepi nigamo ete
tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  nigamassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya yasmāpi dīgha nagarā ete tayo kulaputtā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  tañcepi  nagaraṃ  ete  tayo
kulaputte  pasannacittaṃ  anussareyya  tassapassa  nagarassa  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  janapadā  ete  tayo  kulaputtā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  so  cepi  janapado ete tayo
kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  janapadassa  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  sabbe  cepi  dīgha khattiyā ete tayo kulaputte
pasannacittā  anussareyyuṃ  sabbesaṃpassa  khattiyānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya
sukhāya sabbe cepi dīgha brāhmaṇā .pe. Sabbe cepi dīgha vessā ...
Sabbe cepi dīgha suddā ete tayo kulaputte pasannacittā anussareyyuṃ
sabbesaṃpassa  suddānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya sadevako cepi dīgha
loko  samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā  sadevamanussā
ete  tayo  kulaputte  pasannacittā  anussareyya  sadevakassapassa
lokassa   samārakassa   sabrahmakassa  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya passa dīgha yāvañcete tayo
kulaputtā   bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  lokānukampāya
atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  dīgho  parajano  yakkho bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷagosiṅgasālasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 386-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=7808              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=7808              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=361&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=31              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=361              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3643              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3643              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com