Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

MAART 2002

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Bankrekening: 321511220

Rabobank Kollum

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

29 mei 2002

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,

Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

E-mail: m.wiersma01@chello.nl

De volgende inleverdata zijn:

21 augustus 2002

20 november 2002

Jaargang: 13 Nummer: 1

Beste dorpsgenoten

Wanneer deze uitgave van de Foestrumer bij u in de bus valt, heeft de lente zijn entree alweer gemaakt. De winter is weer voorbij. Een winter waarvan we nou niet zeggen van "wauw". Nee, hij was zeer nat en de sneeuw en ijs, wat we gezien hebben was niet dusdanig veel dat je ervan in een hoera stemming ging raken, maar ja het weer hebben we niet in de hand. Laten we maar hopen dat de volgende winter beter zal zijn, we gaan eerst genieten van de lente.

Voor veel verenigingen is ook het winterseizoen voorbij voor wat betreft hun activiteiten, waar een ieder weer aan kon meedoen. Hoe dit allemaal weer gelopen is de afgelopen maanden kunt u ook nu weer lezen in deze uitgave van uw eigen dorpskrant, maar ook wat betreft de activiteiten voor de komende maanden wordt u nu weer van op de hoogte gesteld. Van wat er allemaal weer georganiseerd zal worden en waar van verwacht wordt dat u er allemaal weer van de partij zult zijn.

Verder een woord van dank aan al onze adverteerders welke ook nu weer zich van de goede kant hebben laten zien door met een advertentie de Foestrumer te sponseren. Ook willen we Algemene belangen Westergeest en de Culturele commissie voor hun gift bedanken. We hopen dat meer verenigingen hun voorbeeld zullen volgen, nogmaals onze dank voor de giften.

Verder is er van redactie zijde niets bijzonders te melden, rest ons ook nu weer u veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de Foes-trumer.

De Redactie.

AGENDA

Maart:

16 Hobbybeurs in de Fokkema's Pleats . (Culturele Commissie)

26 Algemene ledenvergadering Feestcommissie in de Fokkema’s Pleats. Aanvang 20.00 uur

April:

1 Paaseieren zoeken op het Ljeppershiem (Feestcommissie)

5 Talentenjacht / Playbackshow van de Culturele Commissie.

20 Darten in de Fokkema’s Pleats ( Culturele Commissie)

30 Koninginnedag. Pannenkoeken bakken. Orienteringsrit (Feestcommissie).

Familieberichten

Geboren:

December:

25 Bartele, zoon van Anne en Janke Kempenaar

Januari:

2 Kristine, dochter van Klaas en Sjoukje Posthmus-Boersma

Februari:

7 Dieuwkje, dochter van Henk en Tea Rienewerf

"HET FEEST"

Verslag van "het feest" rond oud en nieuw
gehouden in de Fokkema’s Pleats,

Het hele verhaal begint eigenlijk al veel eerder, als Marten Bijlsma met de vraag komt kan er ook iets meer gebeuren tijdens de jaarwisseling dan het na twaalf uur bijeenkomen in de Fokkema’s Pleats.
Logische vraag is dan wat had u in gedachten?
Marten gaf aan dat er een aantal mensen gestrikt waren om een recordpoging paal zitten te wagen en hij zou dan zelf een aanval doen op het record muziek draaien.
Hieromheen had Marten al een voorlopig programma in elkaar gestoken. Met dit verhaal kwam hij bij het bestuur van de Fokkema’s Pleats.
Het bestuur was unaniem van mening dat het een prachtig idee was, wat op onderdelen misschien nog enigszins aangepast moest worden, maar er verder veelbelovend uitzag.
Voor het bestuur waren er eigenlijk maar twee zaken die een eventuele belemmering zouden kunnen zijn voor het doorgaan van het feest.
Ten eerste moest er van de gemeente een vergunning gevraagd worden en ten tweede wenste het bestuur dat er op elk moment van dit weekend ofwel een vrijwilliger of iemand van het bestuur aanwezig moest zijn naast een nog te vragen andere vrijwilliger.
Het overleg met de gemeente verliep dusdanig positief dat er zonder problemen een vergunning werd afgegeven.
En waar een klein dorp dan groot in kan zijn, ook de vrijwilligers waren binnen een recordtijd geregeld.
Zowel van de kant van de Fokkema’s Pleats als wel anderzijds. Hierdoor was het mogelijk om gedurende het lange feestweekend ruim voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten.
Eigenlijk was toen het weekend (feest) al geslaagd, immers waar vind je heden ten dage nog een gemeenschap waarop zo’n korte termijn zoveel mensen hun toezegging geven om mee te werken aan een dergelijk gebeuren.

Na de voorbereidende fase kwam al snel aan de orde waar de recordpogingen en het feest daaromheen in beslag moesten krijgen. Op voorspraak van alweer Marten Bijlsma werd besloten om het gebeuren te laten plaatsvinden in de grote zaal, die echter voor deze gelegenheid enigszins verkleind zou moeten worden om zodoende toch een gezellige sfeer te creren
Het uiteindelijke resultaat heeft u kunnen aanschouwen. Marten op het toneel met zijn poging muziekdraaien, de vier "paalzitters" daar recht tegen over, de stallen afgescheiden middels wat palen, een dansvloer ertussenin en daaromheen voldoende ruimte om te staan en naast de paalzitters de ruimte om te darten.
Om de dansvloer van de Pleats enigszins te beschermen in de vorm van platen, geschikt om op te dansen en vloerbedekking voor die platen waar de mensen zouden kunnen staan en lopen.
Op de zaterdagmiddag 29 december is een grote groep vrijwilligers gestart met de opbouw. In werkelijk een recordtijd was het een en ander gerealiseerd en stond het geheel er prachtig voor en was het wachten op de matadoren die vanaf zo’n tien uur ‘s avonds zouden starten met hun recordpogingen.
Marten Bijlsma begon die avond om klokslag tien uur met zijn poging continu muziekdraaien.
Hij zou tot nieuwjaarsmorgen 5 uur moeten draaien om een record te vestigen.
Met de start van zijn recordpoging was ook meteen een aanvraag genomen van de feestelijkheden eromheen. De eerste avond zou een gezellige disco avond moeten worden,
met rond de klok van elf uur de start van de recordpoging paalzitten.
Voor deze recordpoging hadden zich gemeld, Keimpe Hoekstra, Andre van Kammen, Sjouke de Jong en last but not least Froukje Timmermans.
Zij beklommen even voor elf uur de steiger met daarop vier autostoelen, geleverd door demontagebedrijf Keizer.

Was de belangstelling bij de start van Marten Bijlsma zijn recordpoging nog enigszins mager bij de start van de poging van Keimpe, Andre, Sjouke en Froukje was de belangstelling al groot te noemen.
Vermoedelijk leefde men in de veronderstelling dat beide pogingen tegelijk om elf uur zouden starten, hiervan kunnen we rustig stellen dat de eerste avond al bere-gezellig was.
Zo rond de klok van drie werd het aanzienlijk rustiger en braken de moeilijke tijden voor de deelnemers aan.

Op zondagmorgen 30 december stond er op het programma een gratis lunch voor alle 55 plussers in het dorp.
Voor deze gelegenheid had Johannes naast broodjes ook een heerlijke pan met soep klaargemaakt. Jammer genoeg kwamen hier niet veel mensen op af. Heel anders was dat met het programma onderdeel welke voor de middag was uitgedacht door mensen van de feestcommissie.
Een spelletjes middag voor de kinderen. Oud Hollandse spelletjes en Spijkerhangen stonden op het programma.
Een en ander zou om twee uur beginnen en rond de klok van vier uur weer aflopen.
Echter gelet op de geweldige opkomst en de dito sfeer liep een en ander behoorlijk uit en achteraf kunnen we rustig stellen dat deze middag zeker een van de hoogte punten was op het totale programma.
De lol en het enthousiasme van de kinderen was prachtig.
Maar ook de sfeer er omheen, de vele ouders die hun kinderen kwamen aanmoedigen en de vrijwilligers bij de spelletjes ondersteunden zorgden voor een geweldige gezellige sfeer. De prijs bij het spijkerbroekhangen was voor Jo-Janneke Dijkstra.
De prijzen voor de overige spelletjes waren er voor:

- Jacob van der Velde
- Rudmer Loonstra
- Herre Hoekstra

Ondertussen bleef Marten zijn muziek draaien en zaten de vier paalzitters het geheel vanaf hun kant te bekijken.
De spelletjesmiddag liep bijna naadloos over in het volgende programma onderdeel te weten een dart wedstrijd.
Ook hiervoor hadden zich een fors aantal mensen zich aangemeld, zo rond de dertig personen.
Op de beide opgestelde dartborden werd onder leiding van Siepie en Wierd de Vries.
de wedstrijd gespeeld. De belangstelling voor dit onderdeel was groot.

Tussen alle onderdelen door werden we zondag 29 december blij verrast met het weerpraatje van Piet Paulusma.
Het was leuk en interessant om de opname van zijn weerpraatje voor SBS 6 eens mee te maken, kennelijk dachten veel mensen er zo over want de belangstelling voor Piet was groot.
Jammer van de opnames was alleen dat een aantal mensen meenden leuk te moeten zijn, los hiervan een zeer geslaagd programma onderdeel.

Eigenlijk zou het darten van acht tot tien uur zijn beslag moeten krijgen, echter al snel bleek dat er dusdanig veel animo was voor het dartspelletje dat het onmogelijk was om een en ander voor de klok van tien af te ronden, vandaar dat het doorliep tot de klok van een uur.

Ondertussen was Marten al gestart met zijn geplande piraten muziekavond en werd er al vrolijk gedanst.
De uitslag bij het darten was:

 1.  
 2. Siepie de Vries
 3. Harry Kempenaar
 4. Hilco Rekker
 5.  

De nacht die daarop volgde was voor onze doorzetters toch wel de moeilijkste. Zo midden in de nacht als er weinig of geen publiek is werd het moeilijk om bij de les te blijven, maar ook hier hebben zij zich kranig doorheen geslagen met behulp van partners.

De maandag ochtend 31 december was er het leuke maar vooral ook gezellige inloopcaf doorlopend in het middagprogramma onderdeel disco voor de jeugd.
Ook hier kwam veel jeugd op af die zich prima hebben vermaakt.
De oudejaarsavond werd door velen gebruikt om thuis enigszins weer op verhaal te komen en hebben de mensen van de recordpogingen het rustig in de Pleats uitgezeten, waarna de traditionele oudejaarsfeest na de klok van twaalf los kon barsten.
Het werd een gezellig feest waarbij de aanwezigen elkaar een goed jaar toewensen.
Klokslag 1 uur op 1 januari zat de recordpoging van de paalzitters erop, zij hadden met z’n vieren hun 50 uren paalzitten erop zitten. Hiervoor werden zij gehuldigd met een krans en blijvend stuk ere metaal en de nodige champagne.
Zij zouden deze poging zeker niet hebben kunnen volbrengen zonder de steun van het publiek maar vooral van hun thuisfront en de masseuse.
Voor Marten zat de klus er nog niet op. Zijn poging zou rond de klok van vijf uur pas geslaagd zijn, dat zou dan betekenen dat hij 55 uur non stop muziek zou hebben gedraaid.
Om vijf uur ’s morgens werd dan ook onder nog grote belangstelling Marten voor deze recordpoging in het zonnetje gezet.
Ook hij werd gehuldigd met een krans en champagne maar vooral ook met een standaard met een microfoon daarop.
Naast Marten werd ook Anja in het zonnetje gezet, zij heeft Marten deze afgelopen dagen door dik en dun gesteund.
Steun heeft Marten nat als de anderen gehad van het publiek, de vrijwilligers en de masseuse (Sjoukje Adema)

Terugblikkend kunnen we met elkaar rustig vaststellen dat het een bijzonder geslaagde jaarwisseling is geworden, waar we het met elkaar nog lang over zullen hebben.
Naast Marten die het hele idee heeft bedacht wil ik vanaf deze plaats alle vrijwilligers, de beheerder en zijn vrouw, alle partners en familieleden van de recordhouders, de besturen van de feestcommissie, de culturele commissie, dorpsbelang en alle deelnemers bedanken voor hun inzet en hun betrokkenheid voor dit prachtige weekend zonder wanklanken.

BERICHTEN UIT 'IT PJUTTERSPLAK'

Het lijkt al weer lang geleden, maar we willen u toch vertellen dat de peuters een leuke Sinterklaas gehad hebben. Om het niet al te spannend te maken is de echte Sint niet langs gekomen. Nee de Pieten hadden de avond van tevoren de door de moeders zelfversierde tasjes gevuld met snoepgoed en een mooi houten memory-spelletje. Voor elke peuter weer een ander tasje.
In de week voor kerst had juf het extra gezellig gemaakt. Toen kwam de vakantie.
Na de vakantie hebben we samen al het speelgoed goed schoongemaakt zodat we weer een schoon begin van het nieuwe jaar hadden.
Er zijn weer wat nieuwe peuters bijgekomen en wat oude weggegaan. Dat blijft gelukkig zo wat doorgaan....
Rond valentijnsdag werden de ouders verrast door een mooi kado: beplakte en gekleurde hartjes door de kinderen zelfgemaakt.
Verder zijn de voorbereidingen voor de bekende Paasbrodenactie weer in volle gang. U kunt ons dus ook dit jaar weer steunen door een heerlijk paasbrood van een van de ouders te kopen!
Tenslotte willen we een ieder uitnodigen voor onze open ouderavond, 9 april om 20.00 uur in de Pleats. We hebben tot een open avond besloten omdat er iemand van de Brandwondenstichting ons komt vertellen hoe te voorkomen en te handelen bij brandwonden bij kinderen. Voor iedereen belangrijk dus. We hopen op een goede opkomst en u bent van harte uitgenodigd.

Het bestuur.

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Poppentheater
Op 3 januari organiseerde de Culturele Commissie een poppentheater in de Fokkema’s pleats voor de jongere jeugd. Hiervoor was een grote belangstelling. Na afloop was er voor iedereen een kleine traktatie en gingen de kinderen voldaan naar huis

Voor 18 januari stond er een kartavond gepland, maar door te weinig opgave kon dit helaas niet doorgaan.

Disco-avond
15 februari. Discoavond voor de jeugd. Hiervoor was ook een grote belangstelling, alleen de oudere jeugd liet het afweten.

Hobbybeurs
Op 16 maart wordt er een hobbybeurs georganiseerd, ’s middags van 13.30 uur- 18.00 uur. Er is een rijk assortiment te bewonderen. Er is voor iedereen wel iets te bekijken of te kopen. Deelname is niet meer mogelijk, want alles is vol. De toegang is deze middag gratis, dus geen belemmering om al dit moois eens te bekijken .

Talentenjacht/ playbackshow
Op 5 april zal er een talentenjacht/ playbackshow worden gehouden.
Opgave hiervoor bij Minke Adema voor 14 maart ( tel. 441485).
Er wordt door enkelen gemeend, dat het playbacken in het gedrang komt, maar dat is de bedoeling niet. We hebben gemeend dat met deze opzet ook deelnemers, die niet kunnen of willen playbacken een kans te geven.

Darten
Op 20 april is er darten in de Fokkema’s Pleats voor de inwoners van Westergeest en triemen. ‘s Middags voor de jeugd tot en met 15 jaar. De kosten zijn € 1,00.
‘s Avonds 16 jaar en ouder. De kosten hiervoor bedragen € 3,00. Er zijn voldoende borden aanwezig. Bij genoeg deelname is het mogelijk om een aparte klasse voor de dames te spelen. Opgave voor 11 maart bij J.A. Bremer ( tel 445737).

Het bestuur.

Nieuws van Gymvereniging "Wij blijven fit"

Hier weer eens een berichtje van de gymvereniging "Wij blijven fit" ( MBVO).
Niet dat we zo veel nieuws hebben, maar we moeten toch eens wat van ons laten horen. We hebben elke dinsdagmiddag heel veel " nocht en wille" en dat kunnen we beslist niet missen.
Onze leidster is een paar weken afwezig geweest, in het ziekenhuis gelegen. Maar de gym moest doorgaan en dus toen zelf maar aan de slag en het ging prima.
Volgende week komt ze weer is de bedoeling en kan ze zelf het heft weer in handen nemen.
55 –plussers, wie nu denkt ik zou het ook wel willen proberen zo’n uurtje gymen. Kom langs op dinsdagmiddag van half 4 tot half 5.
Het verplicht u tot niets, maar dan kunt u zelf zien hoe gezellig het is en misschien gaat u zelf meteen meedoen. En dat zou helemaal mooi zijn.

Het bestuur.

NIEUWS VAN VISCLUB " DE DOBBER"

Het nieuwe visseizoen begint straks weer en daarom een berichtje van onze Visclub "de Dobber".
Allereerst willen wij de jeugd bedanken voor de grote opkomst en niet te vergeten ‘de hulp van de ouders".

Er werd vorig jaar voor het eerst gevist in drie groepen, n.l.
Groep 1: 0 tot en met 7 jaar
Groep 2: 8 tot en met 10 jaar
Groep 3: 11 tot en met 15 jaar.

De uitslag was als volgt:
Groep 1:
1. Ype Gerben Poortinga 255 cm
2. Jilles Bijlstra 253 cm
3. Riemkje Zuidersma 55 cm

Groep 2:
1. Ester Bloem 407 cm
2. Herre Hoekstra 345 cm
3. Alie de Jong 100 cm

Groep 3:
1. Marjan Bloem 717 cm
2. Bauke Annema 257 cm
3. Jan Steenstra 216 cm

Na afloop van de drie wedstrijden kreeg iedereen patat en drinken in caf Foestrum. De prijswinnaars kregen allemaal een beker en de overige deelnemers een medaille uitgereikt.
Voor dit jaar staan er ook weer drie wedstrijden gepland, namelijk op woensdagavond 12 juni, 19 juni en 26 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Voor de dames zijn er in de bouwvakvakantie weer drie wedstrijden en wel op 17 juli, 24 juli en 31 juli van 18.30 uur tot 21.00 uur. Vooraf kun je kaarten afhalen in Caf Foestrum.
Op zaterdag 6 juli is er weer de traditionele boottocht. Het plan is om weer richting Bergumermeer te varen en daar een wedstrijd te houden. We vertrekken ’s morgens om 6.00 uur met de boot van Toon vanaf camping oan ‘e Swemmer. Men kan zich opgeven bij S. van der Veen, tel. 0511-45 2533 te Kollum, of bij n van de bestuursleden.
Wil je ook nog meedoen aan de competitie, dan kun je je opgeven als lid van onze vereniging bij R. de Jager, Kalkhuisweg 26. Ook steunende leden zijn van harte welkom.
Verder wensen wij iedereen een goed visseizoen toe.

Het bestuur

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Wanneer u deze Foestrumer leest is de winterstop voorbij en zijn er al weer enkele wedstrijden gespeeld, laten we hopen.
Er zijn voor de senioren in de winterstop wel veel oefenwedstrijden gepland, maar deze hebben meerdere malen geen doorgang gevonden in verband met de toestand van de velden.
Er is veel regen gevallen en we hebben vrijwel geen winter gehad.
De jeugd heeft in de FVVK-zaalvoetbalcompetitie goede resultaten geboekt, maar hierover straks meer.

Bekercompetitie:

Er zijn nog steeds twee teams, die mee doen in de bekercompetitie, namelijk de E-1 pupillen onder leiding van Gooi Steenstra en de C-junioren onder leiding van Johannes Bethlehem en Gerrit Kempenaar en Minze van der Velde. Binnenkort zullen hier weer wedstrijden voor gespeeld moeten worden.

De competitie:

WTOC 1:

In de winterstop zijn er twee wedstrijden gespeeld:
De wedstrijd tegen Friese Boys op 8 december is met 3-0 verloren. De wedstrijd op 16 februari tegen SC Veenwouden is met 2-0 gewonnen. Verder zijn er in de 3e klasse B wel inhaalwedstrijden gespeeld, waardoor WTOC op de ranglijst daalde , terwijl ze er zelf geen aandeel in hebben gehad. WTOC moet op dit moment nog twee wedstrijden inhalen, namelijk tegen Veenhuizen en Marum. We hopen, dat we van af nu weer iedere zaterdag aan de bak kunnen. Anders moeten de wedstrijden straks ingehaald worden op een doordeweekse avond of op feestdagen. Op dit moment staan we op de 5e plaats met 19 punten uit 12 wedstrijden. Op de eerste plaats staat Wykels Hallum met 12 wedstrijden en 29 punten. Daarna volgen Friese Boys, Oostergo en Haulerwijkse Boys.
We wensen ons eerste team veel succes in de tweede helft van de competitie en "as it in bytsje kin der noch in perioade tslepe, hear". Dan hebben we in mei nog een extraatje in het vooruitzicht.

WTOC 2:

Ons tweede team staat in de bovenste gelederen. Zij staan namelijk op de vierde plaats met 24 punten uit 13 wedstrijden. Zij moeten op dit moment Buitenpost 3, Blauw Wit’34 5, Grijpskerk 3 voor laten gaan. Maar er is nog van alles mogelijk. Het bestuur wenst ook jullie veel succes de komende maanden.

WTOC 3:

Ons derde team heeft inmiddels 7 punten verzameld uit 12 wedstrijden. Dit is een beter resultaat dan vorig jaar, maar we hopen dat er de komende tijd nog meer punten bij komen.
Met zo’n gezellig team onderleiding van Johannes en Inge van der Veen moet er nog wat meer in zitten. Een paar jaar geleden was het moeilijk om iedere zaterdag weer een elftal op de been te krijgen, maar die tijd is voorbij. Soms gaan ze met een man of 15 naar een wedstrijd, dat is geweldig.

WTOC DAMES 1:

Onze dames kampen steeds met personeelkrapte door blessures enz. We hopen, dat dat binnenkort weer opgelost is, want anders wordt een nog een " drege" periode tot aan de zomer. Verder gaan er geluiden op, dat er nogal wat speelsters zijn, die hebben aangegeven er mee te willen stoppen aan het einde van het seizoen. We willen jullie vragen hier nog eens over na te denken, want het zou toch jammer zijn, dat dit damesteam verloren gaat.
Vorig seizoen zo’n groot succes door kampioen te worden. Dat het nu allemaal wat moeilijker gaat in de 3e klasse is logisch, maar we houden de moed erin.
Dames 1 staat met 11 punten uit 13 wedstrijden op de 10e plaats.
Dames 1 succes gewenst!

WTOC DAMES 2:

Het gaat nog steeds goed met Dames 2, in vergelijking met vorig seizoen.
Ze staan op dit moment op de 8e plaats met 15 punten uit 13 wedstrijden.
Er zijn nog veel wedstrijden te gaan, er staan namelijk nog 9 wedstrijden op het programma.
We hopen dan ook, dat er nog wat puntjes verzameld worden.
Ook succes voor de komende tijd.

Bij de jeugd is er niet gevoetbald op het veld.
Wel is er meegedaan aan de FVVK. Dit zijn zaalvoetbalwedstrijden in de sporthallen in de Gemeente Kollumerland. Samen met Friese Boys, Kollum en de Lauwers wordt er een onderlinge competitie gespeeld.

WTOC A:
WTOC A is op de derde plaats geindigd.

WTOC D:

In Poule D2 kan WTOC D zich de grote kampioen noemen. Zij hebben maar liefst 32 punten behaald uit 12 wedstrijden. Gevolgd door Kollum D3 met 14 punten uit 12 wedstrijden en Kollum D4 met 12 punten en Friese Boys D2 met 7 punten.
Een geweldig resultaat!

WTOC E1:

In Poule E1 heeft WTOC E1 beslag gelegd op de eerste plaats met 25 punten uit 12 wedstrijden. Kollum volgde met 17 punten uit 12 wedstrijden. Daarna volgden Friese Boys en de Lauwers.

WTOC E2 en E3:

In poule E2 domineerde WTOC E3, het meisjesteam van WTOC. Zij zijn dan ook de terechte winnar geworden.

WTOC E4 en E5:

In poule E3 was het spannend tot de laatste wedstrijd. Grote rivaal van WTOC E4 was Friese Boys E3, maar door op de laatste speeldag alle wedstrijden in punten om te zetten werden ze de terechte winnaar. Op de voet gevolgd door Friese Boys E3 met maar slechts 1 punt minder. WTOC E5 werd in deze poule 3e.
Ook jullie van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

WTOC F:

In poule F1 had WTOC F het wat lastiger. Zij behaalden de op een na laatste plaats , maar wel met 17 punten uit 20 wedstrijden.

WTOC H:

Voor de H-pupillen is er weer een onderlinge competitie georganiseerd. Met 6 andere teams worden er op de vrijdagavond onderlinge wedstrijden gespeeld.
Het bestuur van WTOC wenst alle teams een sportieve en succesvolle voortzetting van het seizoen toe!

Rommelmarkt

Hallo dorpsgenoten
Het ligt in de bedoeling dit jaar weer een rommelmarkt te organiseren. Maar dan hebben we wel "rommel" voor nodig. Al uw goede, overtollige spullen kunt u brengen naar de familie B. Dijkstra, Weerdebuorsterwei 4 te Westergeest. Ook kunt u oud ijzer brengen naar familie H. Hoekstra, Bumawei 17, Westergeest. De opbrengst is voor de gebouwen van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest.

Telefoonnummers van de Commissie Geldwerving zijn:
Fam. B. Dijkstra 0519-518436
Fa. H.Hoekstra 0511-442104
Nicolette Vlaming 0511-450404
Minke Adema 0511-441485
De Commissie Geldwerving

BAZUINKLANKEN

In mijn laatste bijdrage aan de Foestrumer meldde ik, dat we druk bezig waren ons voor te bereiden op de Nederlands Brassband Kampioenschappen te Hardenberg. De resultaten op het Bondsconcours waren veelbelovend geweest. Hardenberg werd een grote teleurstelling. Allereerst al de Evenementenhal waar we moesten spelen. Er was totaal geen akoestiek. We behaalden slechts 82 punten, wat een zevende plaats betekende (op n na laatste in onze afdeling).
Dan denken we met meer genoegen terug aan ons kerstconcert in de N.H. Kerk met medewerking van het Vocaal Ensemble "Intermezzo" uit Gerkesklooster/Strobos. Een goed gevulde kerk en veel positieve reakties. De begeleiding van de samenzang was bij Pietsje Adema-de Bruin in goede handen. Al met al een mooie avond.
Onze jaarvergadering werd weer gehouden op de derde maandag in januari. Tot 21.00 uur bliezen we onze instrumenten warm en vervolgens was er een genoeglijk samenzijn, waarbij de gebruikelijke zaken werden afgehandeld. De muzikale activiteiten voor het komende jaar worden besproken evenals die om de kas op peil te houden. Helaas verdwijnt er nog veel oud papier naar de gemeente. Er moet een nieuw euphonium aangeschaft worden.
Kosten meer dan f 10.000,00.
Dan moet er heel wat snert verkocht en oud papier opgehaald worden.
Nu wordt er weer gestudeerd voor het Solistenconcours en Federatie Festival te Kollum. Hoe dit is afgelopen? Dat hoort u naar ik hoop een volgende keer van mij.

Tot wederhoren.

Westergeest-Polen

Het oude jaar 2001 ligt al weer een poosje achter ons, maar begin november denk je al, hoe komen we weer aan kerstbomen. Maar gelukkig Tuincentrum Nauta uit Kollum werkte ook dit jaar weer mee, voor de hulp naar Polen. Zo zie je maar weer, iedereen werkt mee. De kerstkaarten uit Polen heeft ons heel goed gedaan, maar ook de brieven met bedankjes en natuurlijk Tot ziens. Dan moet je er even niet aan denken, want de winter moet nog komen, maar dan krijg je telefoon van een textielwinkel uit de omgeving. Willen jullie even langskomen. Dan ben je even stil en pik je een traantje weg. Dat moet en mag dan ook en weer zeggen we dan dat er zoveel vertrouwen in ons is. Daar zijn we de Lieve Heer dankbaar voor. We zijn dagen bezig geweest met sorteren van de nieuwe kleding. Op het laatst zie je het even niet zitten. Willem Keizer, een grote fan van ons is even komen kijken. Even was hij stil en het eerste wat hij zei: " Ik bewonder jullie inzet, maar wat een werk".
Maar we gaan er weer voor, de juiste datum weten we nog niet, maar begin juni als alles goed gaat. Wij moeten jullie zeggen tot juni hebben we kledingstop. Maar levensmiddelen zoals rijst, macaroni, thee enz. dat kunnen we heel goed gebruiken. De eerste sponsor heeft zich al weer aangemeld. Denk er over na, misschien komt uw naam de eerst volgende keer in de Foestrumer te staan.
Mensen uit Foestrum, maar vooral uit de wijde omgeving, heel hartelijk dank voor het vertrouwen in ons.

Groetjes van

Geert en Griet Postma

Jappie en Annie Postma

Cultureel Weekend

Een dorp als Westergeest is het waard om duidelijk te worden neergezet en niet alleen maar een stip te zijn op de kaart van Friesland.
Daarom leek het een aantal personen een goed idee een promotiecampagne in de vorm van een Cultureel Weekend op te zetten met als thema Open Deuren Open lucht / Westergeest - Geestverruimend.
Westergeest heeft immers meer dan voldoende te bieden aan creatief talent en culturele objecten om dit initiatief te rechtvaardigen. De bedoeling is de drempel naar kunst, cultuur, theater en muziek te verlagen. Het een en ander geschiedt uiteraard in overleg met de plaatselijke feest- en culturele commissies.
Dit weekend is gepland op 10 en 11 augustus van dit jaar en staat geheel in het teken van kunst, cultuur, theater en muziek.
Zo heeft Fokkema’s Pleats de ruimte ter beschikking gesteld als expositieruimte voor allerlei kunstenaars uit de regio en komt er een fototentoonstelling van een aantal markante plekjes in ons dorp en ook een show van dameskleding.
Onze kerk opent de deuren voor bezichtiging waar tevens kan worden genoten van een heus orgelconcert. Het houdt niet op, …………..elders in het dorp wordt een theatervoorstelling voor kinderen gegeven, afgewisseld met muziek en ‘s avonds is er een groot popconcert met meerdere bands uit het dorp en de regio.
Uiteraard zijn de plaatselijke galeries tijdens deze dagen ook geopend. Daarnaast gunnen de inwoners van Westergeest ons een mogelijkheid hun werken en creaties te bewonderen. Weinig mensen hebben besef van het huidige boerenleven……………..dat ook dit leven een kunst blijkt in zijn huidige vorm, kunt u in een educatief centrum in het buitengebied zelf ervaren. Uiteraard is ook hier aan de kinderen gedacht, er wordt een rommelmarkt op deze locatie gehouden. Ook straatartiesten zoals troubadours, mimespelers en schminkers zullen in dit weekend het straatbeeld sieren.
Verder zijn er mogelijkheden te genieten van onze prachtige omgeving door middel van kano c.q. fietsverhuur met de diverse prachtige routes.
Kortom, op alle mogelijke manieren wordt in dit weekend getracht alle verschillende leeftijdsgroepen erbij te betrekken en te vermaken.
Mocht u na alle indrukken, hongerig en vermoeid, even achterover willen leunen, dan kunt u voor een hapje en een drankje terecht bij diverse locaties in het dorp.
Dit zijn globaal de plannen voor het culturele weekend, te zijner tijd ontvangt u uiteraard meer informatie d.m.v. folders, krantenberichten etc. Het weekend is bedoeld als promotieweekend voor ons dorp, er worden dan ook veel mensen uit de regio verwacht…………uiteraard gaan we met z’n allen in ieder geval zelf genieten van alles wat er wordt geboden..

Kortom, een Westergeestverruimend weekend !

Indien er mensen zijn die nog iets creatiefs willen toevoegen, dan kunnen zij dit tot 31 maart kenbaar maken aan de organisatie via het centrale adres:

Ted van der Geest tel. 447199
Hennie de Jong tel. 442175

Westergeest……………………geeft uw geest de ruimte !!!!

In ferhaaltsje om foar te lzen

foar de bern

 • Yn ’t ferkearde kielsgat
  Jehannes dy hldt net fan koarsten.
  Hy fynt se te hurd en te taai!
  Hy krijt fan syn mem in stik ble
  En yt dr de midden t wei.
  Dan sjocht er fan mem nei syn boardsje
  En prottelt: ‘ Us bakker is dom!’
  De bakker by s yn ‘e buorren,
  Bakt ble mei koarsten derom!’

  Mem seit: ‘Earst dy ble opite
  En earder komst net fan ‘e stoel!!’
  Jehannes wol danich graach boartsje,
  Hy is hjoed in protte fan doel.
  Hy boartet wat om mei syn koarsten.
  Dy falle op ’t lst oer de grn
  En drwei ferdwine se hastich,
  Yn ’t kielsgat fan Fike, de hn

  ‘De koarsten binn’ op!’ ropt Jehannes
  Hy komt fan ‘e stoel mei in sprong.
  ‘Ho,ho’, seit mem, ‘ stoute jonge’,
  Ik ha hiel goed sjoen hoe’t dat gong
  Foar’t Fike him fn hiest dy koarste
  Wol opkrije kind, doe’t er foel!’
  ‘Wol nee, mem, dat koe net’, sei Jehannes,
  ‘Doe mocht ik noch net fan ‘e stoel!’

 • Herinneringen (Uit de oude doos) II

  Tweede herinnering

  Mijn tweede herinnering is de nacht van 3 op 4 november 1925, door een logeerpartij van n nacht bij 'Pietrom' en tante 'Jantsjemoi', toen mijn broer Tjalling werd geboren. De bedstee waar ik in terecht kwam was mij niet vreemd, want die leek nog het meest op mijn eigen kooi waar ik alle nachten in doorbracht, alleen het plafond was veel hoger.
  Wel had ik nu een mooi uitzicht langs het deurtje dat op een kier stond en me in staat stelde de door een petroleumlamp verlichte kamer in te kijken waar Pietrom de ‘Hepkema’ zat te lezen en Jantsjemoi bezig was met sokken te stoppen.
  De knusse gezelligheid die het geheel uitstraalde verzoende me met het vreemde gebeuren.
  De volgende dag moest ik in een grote mand kijken, die op 'de bank’ stond, en daar moest dan iets in liggen, wat aan mij helemaal niet was besteed, want ik begreep er toen niets van.
  De ‘bank’, eigenlijk waren het er twee, was een soort vaste houten kist met een afneembaar houten deksel die achter in de roef stond, in iedere hoek n. Ze waren van binnen, op het ‘vlak’, bekleed met losse plankjes en deden dienst als berging en dienden als camouflage van de spanten die daar boven de vloer uitkwamen door de rondingen en de veeglijnen van het achterschip.
  Ze stonden tegen de achterwand van de roef en ertussen was een ruimte van ongeveer 70 centimeter, waar je tussendoor verder naar achteren kon, naar de ‘slaapkamer’, die met een schot gescheiden was van de roef en in het midden kon worden afgesloten met een schuifdeur. Als je er door ging kwam je tussen de beide slaapkooien terecht.
  De linkse kooi, vanuit de roef gezien, dus met het gezicht naar achteren, had twee piepkleine deurtjes (40 bij 20 cm) in het schot, die uitkwamen in de roef en was bestemd voor mijn ouders. De rechter kooi had die voorziening niet, want daar schoof de schuifdeur tussen de dubbele wand en daar sliep ik toen met mijn oudste broer Jan.
  De bovenste helft van de schuifdeur was van glas, beplakt met dun doorzichtig papier met een structuur van ruitjes en figuurtjes in rood, goud en groen, waar een klein beetje licht doorkwam vanuit de roef.
  Het enige directe daglicht in de ‘slaapkamer’, kwam van twee vierkante patrijspoortjes (20 x 20 cm) achterin, aan iedere kant van het roer n. Ze stonden bijna altijd open en zorgden voor een heel klein beetje frisse lucht. Onder de patrijspoortjes was een kastje gemaakt en daarvoor weer een ‘bank’.
  Onder de kooien, afgesloten door een plank, was nog een lage ruimte en die werd meestal gebruikt voor aardappelopslag onder de ene kooi en onder de andere weer andere dingen. Alle hoekjes en dat gold voor het hele schip, werden benut voor berging van allerlei dingen en waren in de winter vaak erg vochtig door het condenswater.
  Ons gezin bestond vanaf toen uit mijn ouders, mijn oudste broer Jan, die op 28 september 1919 geboren was en vanaf 1 april 1926 bij pleegouders in de kost ging vanwege het verplichte schoolbezoek, mijzelf en mijn jongere broer Tjalling.

  Onverwachte zwemles
  Mijn volgende eigen herinnering is van mei 1926, mijn vader was aan het kleiladen aan de Nieuwe Zwemmer met oom Jan van der Veen, de man van tante Tsjits (een zuster van mijn moeder), en ik zat met wat kleizand en een theekopje zonder oor in het aardappelschilbakje te spelen. Ik had een ‘taartje gebakken' dat ik wou laten zien aan mijn vader, die om de paar minuten met een kruiwagen vol klei de plank opkwam en die dan in het ruim leeg kieperde. Het duurde even en ik wou gaan zitten op het boeisel. (afneembare grenen plank die met stalen pennen op de rand van het schip stond en daardoor de reling verhoogde) dat er vanwege het laden was afgenomen en dus afwezig en ik viel achterover in het water aan de binnenkant van het schip.
  Een wonderlijk mooie ervaring: eerst was alles geel en dat ging later geleidelijk via oranje over in rood. Vreemd genoeg was ik helemaal niet bang en toen mijn vader mij eruit gevist had, hij had mij gemist toen hij toevallig even mijn kant op keek en zag toen het borrelen naast het schip, was het eerste wat ik zei: "Wat bin ik swier heit" omdat mijn kleren vol water zaten.
  Ze waren slap van het lachen, zeker van de spanning. Ik moest daarna een hele tijd in de ‘kakstoel’ van Tjalling zitten met een gloeiend turfkooltje erin, om de ‘kou’ eruit te krijgen denk ik.

  De molen op het 'Langln'
  Voorzomer 1928, de eerste en enige keer ging ik dat jaar een dag naar school, toen mijn vader, weer met oom Jan van der Veen, de watermolen op het ‘Langln’ bij Westergeest aan het afbreken was. Ik werd, door de kinderen van de familie de Boer die daar in de buurt woonde (later is de Boer nog jaren gemeentebode geweest in Kollum), meegenomen, een loopje van 12 km heen en terug. De school stond toen namelijk precies in het midden van de Triemen, een gezellig streekje tussen Westergeest en Oudwoude (waarover later meer).
  De molen moest de hele Warren tot aan de Zomerweg en langs Oudwoude op peil houden en daar hij, zoals alle andere windmolens, nogal onderhoudsgevoelig en de bemaling arbeidsintensief en daardoor duur was, zinde men op een andere oplossing.
  Omdat er aan het Langln geen elektriciteit voorhanden was, werd er ongeveer in 1927 een elektrisch gemaal gebouwd aan de Zomerweg/Trekvaart bij de Bonte Houn, waar dat wel het geval was. Bovendien lag de Warrenpolder daar een twintig cm lager.
  De molen is direct met het graven van de Nieuwe Zwemmer (eind negentiende eeuw) gebouwd en heeft niet eens zo heel lang dienst gedaan. Nu was hij helemaal overbodig geworden en daarom gedoemd te verdwijnen. De afbraak werd in het voorjaar van 1928 dan ook uitbesteed en mijn vader was de 'gelukkige' die dit mocht doen.
  In tegenstelling met wat later in het gedenkboek van de renie van Westergeest in 1992 beweerd wordt hebben de wagenmakers/timmerlui Berend noch Pieter van der Haak enige bemoeienis gehad met de afbraak van de molen. De enige tijdelijke hulp die mijn vader destijds heeft gehad, waren twee mannen uit Oudwoude/Wijgeest die iedere morgen schuin door het land vanaf de Wijgeest naar het Langln kwamen lopen. Vermoedelijk via de Zwarte weg en ongeveer langs dezelfde route waar nu een fietspad loopt.
  Wat zij meenamen waren een paar voorhamers en een lang breekijzer dat gemaakt was van de aandrijfas van een T-ford, waaraan door de plaatselijke smid in Oudwoude (de meesterknecht van Jan Sangers: Albert Brouwer) aan n eind een platte kant was gesmeed en geslepen. Volgens de mannen was het staal ideaal, steenhard, taai en bijna onbreekbaar. Ze gebruikten hem om de steenklippen en muurtjes van de molen kapot te maken.
  Daar ik toen nog niet leerplichtig was scharrelde ik de rest van de tijd rond de molen en volgde de sloop op de voet. Toen de gietijzeren molenas naar beneden kwam, maakte hij een diep gat en sloeg hij dwars door de dikke balken heen die mijn vader er onder had gelegd.
  Men probeerde de as in stukken te slaan met de zware voorhamers, (een enorm karwei, waarbij de stelen van de hamers geregeld stuk gingen en essenhout de enige goede houtsoort was hiervoor, volgens oom Jan). Dit lukte maar ten dele en mijn vader is toen nog met een stuk contragewicht van de scheepsmast (40 kilo) bezig geweest.
  Ze trokken het op tot in de top van de molen en lieten het dan op de as vallen. Het is tenslotte wel gelukt maar het heeft wel veel tijd gekost. De stukken werden later afgevoerd met een praam, aan n stuk was hij veel te zwaar geweest (ettelijke tonnen).
  Op een dag sloeg ik mijn gietijzeren hamertje (uit een gereedschapsetje met hamer en nijptang, op een kaart voor een dubbeltje, dat ik een paar weken eerder had gekregen) stuk op de stalen.

  Ut us ferline

  Grietje de Jong.

  s beppe!

  Hja waard yn Westergeast geboaren op 16 novimber 1902 as famke fan Jan de Jong en Sjoerdje Korf. Griet hat in swier libben hawn.

  Har mem, Sjoerdje Korf, kaam op 1 desimber 1906 te ferstjerren: "Een zorgzame Moeder van vijf kinderen, waarvan de oudste 7 jaar, de jongste 10 maanden, op 29 jarige leeftijd weggenomen. 't Veroorzaakt ons een onbeschrijfelijke smart" sa stiet er yn'e rou-advertinsje te lzen. Sjoerdje rekke wei troch in nierfer-giftiging wylst Grietje noch mar in pjut wie; in famke tusken fjouwer broers.

  Al rillegau naam Jan de Jong in suster fan Sjoerdje as hshldster yn tsjinst om foar de fiif bern te soargjen. Hja wie in leave soarchsume styfmoer en hja soarge op in bysndere wize foar de bern. It duorre net sa lang, of hja moast op 22 jannewaris 1910 trouwe mei Jan. 'Tante' Martsje, geboaren op 22 july 1879, waard frou de Jong mar soe 'tante Martsje' bliuwe.

  Heit Jan de Jong hie al 20 jier de tarring (TB). In stadige mar wisse dea yn dy dagen. Hy kaam te ferstjerren op 21 maaie 1915 doe 't er 40 jier wie.

  Mar der moast wol iten komme, en sadwaande krigen de bern allegearre wurk. Griet moast op saterdeis har beppe Griet helpe mei it skjin meitsjen yn Westergeast. Hja moast de hsketonne oer de wei tille nei de kolk fan Ate en Hil. Yn'e middei moast hja in pot stampte ierdappels nei twa broers yn'e Wlden bringe, dy't dr oan it wurk wiene by in boer. Te gean fansels.

  Har broers binne fset nei Amearika, mar Griet woe hjirre bliuwe. Hja kaam yn Grins by in omke Steven en muoike Wiepk' te wenjen. En dr wie gench wurk foar hannen, want omke wie bakker. Mar Griet koe net wenne oan in std en kaam wer werom nei Westergeast as tsjinstfaam by frou Fokkema, njonken de Fokkema's Pleats.

  Hja hie in freondinne, Froukje van Assen, t de Dlle. In dochter fan Heine Jans van Assen en Geertje Postma. De broer fan Froukje wenne by syn beppe yn it hs wr't no Roel Nicolai wennet. Dat wie sa kaam omdat de pake fan Froukje ferstoarn wie en beppe (sa tink ik) net allinnich wenje koe. Fansels kaam Froukje wol ris by har beppe. En Griet kaam dan wat graach mei want dy broer Gooitzen wie mar in kreaze keardel!

  Hja krigen mear as kunde oan elkoar en op 21 febrewaris 1925 binne hja troud.

  Gooitzen wie tsiismakker en letter molkepoeiermakker op Hsternoard, dat hy hie fst wurk. Hja krigen 10 bern: fjouwer jonges en seis famkes. De ldste (Heine fan Assen) wie 17 jier en de jongste (Auke van Assen) krekt twa, doe't Gooitzen in hertoanfal krige en kaam te ferstjerren.

  It wie 4 febrewaris 1943, midden yn in oarloch.

  No moasten hr bern der op t om jild yn'e ponge te krijen.

  Yn 1960 troude Griet mei Pieter Zijlstra, in fiskboer t Dokkum. Mei him hat hja 9 jier oan'e Kalkhswei wenne en koe hja har ek fine yn 'e hobbys fan har twadde man: blomkje en piken.

  Mar doe't Pieter kaam te ferstjerren hat se noch mar inkelde jierren oan'e kalkhswei wenne. Hja kaam yn in bejaardenhske te wenjen yn Westergeast.

  Noch jierren fytste hja troch Westergeast, mar doe't hja in kear kaam te fallen wie it oer en bleaun de fyts yn it hokje.

  By libben hie hja in tekst yn'e har keammerke te hingjen: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

  Hja hat by it iepen grf stien fan har beide manlju, mar ek fan eigen bern. Grietje de Jong hat foar wier net in kalme reis hawn, doe't hja op 18 oktober 1995 kaam te ferstjerren, yn 'e wisse oertsjging fan it Ivige libben.

  Ybele Steenstra.

  fryske wiisheden

  Der besteane in protte fryske wiisheden oer froulju

  ‘De klok skyt oeren’, sei de faam ‘ as ik in frijer ha!’

  Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje

  In faam en in jirpel kiest sels

  It is sa’t it falt, krekt as mei it aldwiif har noasdrip

  It falt net ta, sei de jonge, s heit is mei s mem troud, mar ik moat allinne.

  In frouljusrk lkt mear as in span hynders

  Gjin mlder guod as froulju; men kin der net mei oerwei en men kin der net snder

  ‘It gemak giet foar de eare’, sei de faam, en se sliepte by de boer, dat skeelde har yn it bdopmeitsjen.

  Maitydsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei, se droegje gau wer op.

  In man is sa ld as er him fielt, in frou sa ld as se der tsjocht

  Riden is toarstich wurk’, sei it ldwyfke en se stie mei ien foet op it iis

  ‘Dat sit’, sei it ldwiif en se siet mei it gat yn ‘e brannettels

  Mei stikeltrie en froulju moat men tige oppasse.

  As de lde wiven op it iis komme, wol’ t waar omslaan

  In wiif dat de bek op ‘e team hat is in wonder

  In goed wiif is it bste stik hsrie

  De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip en in lilk wiif

  Alle bytsjes helpe’, sei it wiif en hja treau it skip oan mei de stopnuddel

  It wiif by de kij, de boer by de brei, dat jout in ferkearde buorkerij

  It sil allegearre wol wier weze, mar dizze lste sizwize makket alles ddlik,

  ‘Ik bin de baas’, sei de man, ‘mar ik doch wat myn wiif seit’.

  Frysk Damjen (1)

  Noch altiten wurdt der yn Frysln op ferskate plakken oars damd as bten Frysln.
  Sa binne der yn Hallum, Blauhs, Jorwert, Lollum, Aldegea-W., Wurdum, Hartwert, De Gaastmar en Skearnegoutum damklups dr’t men Frysk damd.
  Eartiids waard dit ‘Oer Alles’ neamd en it oare spul, it saneamde Hollnske of Poalske spul, waard oantsjutten mei ‘Oer Hoeks’.
  It nderskied sit him yn de wize fan slaan. By it Frysk damjen mei men sawol skean, rjochtt as oerdwers slaan (oer alles dus) en by it ‘gewoane’damjen allinne skean (oer hoeks).
  Nei it oprjochtsjen fan it Dambn Frysk Spul yn 1932 binne de nammen Oer Alles en Oer Hoeks stadichoan ferdwn. Men sprekt no fan Frysk en Hollnsk (as ‘gewoan’) damjen.
  It is wis dat der yn s provinzje al foar 1700 damd waard en doedestiids die men dat allinne op de wize dy’t we no Frysk damjen neame. Kastleins skreaunen wedstriden t mei moaie prizen, lykas mei it reedriden, om ek folk nei harren kroegen te krijen.
  Mei it oprjochtsjen fan it Bn feroare dat. Al hast 70 jier binne der no persoanlike en klupkampioenskippen dy’t op provinsjaal nivo organisearre wurde.
  Frysk damjen spilet men op it selsde boerd as it ‘gewoane’damjen en swart en wyt ha elts
  20 skiven. En ek it skowen, striken is eins in moaier wurd, is it selsde. Wat is dan oars?

  1.  
  2. In skiif mei skean, rjocht en oerdwers slaan.
  3. Mei in daam mei mar trije kear efterinoar strusen wurde. Drnei moat de daam frij makke wurde troch in slach (eventueel mei deselsde daam) as set fan in oar stik. Hat men allinne dammen, dan bestiet dizze beheining fan de daam net.
  4. As in daam en in skiif in like grutte wearde slaan kinne, giet daamslach foar.
   Oars giet mearslach (dat stik dat de grutste wearde slaan kin) foar.
  5. Hat men twa dammen (en de tsjinstanner mar ien), dan moat it spul yn sn setten t wze.

  6. Oars is it kamp (remise).

  Troch dizze regels kinne de moaiste kombinaasjes tfierd wurde.
  Boppedat is de kns op in kampspul lyts. Twa dammen tsjin ien is hast
  altiid wn.

  Hjirnder folget in foarbyld fan it Frysk damjen. Under it diagram stiet de oplossing.

  De sifers komme oerien mei in fekje fan it boerd. In ‘-‘ betsjut bgl. 16-21, in streek fan fjild 16 nei fjild 21. In ‘x’ betsjut bgl. 46x26, in slach fan fjild 46 nei fjild 26.
  De nmering fan de fjilden rint fan linksboppe n 1, nei rjochtsnder n 50. Yn ‘e begjinstn fan in partij steane de swarte skiven op 1 o/m 20 en de wite skiven op 31 o/m 50.
  Swart (23, 29, 41) dit betsjut skiven op de neamde fjilden. Wyt (35, 42, 43) wint troch 43-49 Swart kin slaan 29x49, mar moat slaan (mearslach) 41x34. No slacht wyt alle swarte skiven 35x22 (fia de fjilden 33 en 24 nei 22).

  Oare kear mear!

  Raksjes nei Folkert Groenveld, Jutryp (0515-424517)
  e-mail: groenveldf@hotmail.com
  Website Frysk damjen: www.cybercomm.nl/~dfs