K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema Her kan man stille spørgsmål om rehabiliteringsteams og rehabiliteringsskemaer dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 09-10-2017, 01:20   #61
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.097
Blog Indlæg: 1
Styrke: 6
vasen er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=174377 "Gældende"

2. Rehabiliteringsteamet – sammensætning og opgaver

Rehabiliteringsteamets sammensætning

Efter reglerne skal rehabiliteringsteamet altid bestå af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Herudover skal undervisningsområdet være repræsenteret, når teamet behandler sager, hvor borgerne er under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Endelig skal der være en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion i rehabiliteringsteamet.

Osv, osv, osv......

phhmw

Et Rehabiliteringsteam, hvor formanden for kommunens Pensionsnævn også kan sidde og indstille til sig selv, når formanden går over i kommunens Pensionsnævn og afgører en social sag.

Retssikkerhed og inhabilitetet nævnes ikke med et eneste ord i denne skrivelse.


Hilsen Peter
Ombudsmanden går ind for denne praksis og henviser til en dom fra 1986. Længe før der var noget der hed jobcenter.
Det er altså godkendt af ombudsmanden ,og så kan man ikke komme længere. Egen erfaring.
Jeg stoler ikke på Danmark længere i forhold til rettigheder og demokrati. Rend mig!
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-11-2017, 16:29   #62
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Besked til arbejdsløse: Din mentor? Det er da din sagsbehandler

https://www.avisen.dk/besked-til-arb...sa_354969.aspx

Arbejdsløse i flere forskellige kommuner oplever at få tildelt deres egen sagsbehandler som mentor. Men den dobbeltrolle kan give problemer, siger forskere.

Da arbejdsløse Dorthe Frimann fik at vide, hvem der skulle være hendes mentor, blev hun mildest talt forbløffet. Det var nemlig chefen for det team i kommunen, som afgør borgernes sager om førtidspension - herunder Dorthe Frimanns.

- Hvordan skal jeg kunne snakke fortroligt med en mentor om nogle dybt private problemer, hvis hun samtidig har en rolle, hvor hun kan bruge det imod mig? Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være lovligt, siger Dorthe Frimann, som har været syg i systemet, siden hun blev ramt af et piskesmæld i en bilulykke i 2008.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-12-2017, 14:13   #63
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Sundhedskoordinatorens opgaver etc. Vejledning

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=186180

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

1. Indledning

2. Sygedagpengesager

2.1.1 Helbredsoplysninger ved vurdering af uarbejdsdygtighed

2.1.2. Helbredsoplysninger ved opstarten af en sygedagpengesag

2.1.3. Helbredsoplysninger til brug ved første opfølgningssamtale (LÆ 285)

2.1.4. Helbredsoplysninger på revurderingstidspunktet

2.2. Sundhedsfaglig rådgivning

3. Sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet

3.1. Rekvirering af helbredsoplysninger

3.1.1. Hvilken helbredsdokumentation skal typisk med i sagen

3.1.2 Særligt om rekvirering af journaloplysninger og statusattester fra sygehus eller speciallæger

3.1.3. Særligt om helbredsoplysninger i sager om jobafklaringsforløb og sager om sygedagpenge i kategori 3

3.1.4. Særligt om helbredsoplysninger fra psykolog

3.2. Sundhedsfaglig rådgivning

3.2.1. Sundhedskoordinators rolle og opgaver i rehabiliteringsteamsager

3.2.2. Sundhedskoordinators adgang til helbredsoplysninger i sundhedsvæsnet


4. Løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

4.1. Rekvirering af helbredsoplysninger

4.1.1. Særligt om journaloplysninger og statusattester fra sygehus eller speciallæger og helbredsoplysninger fra psykolog

4.1.2. Særligt vedrørende sygeopfølgning i løbende sager

4.2. Sundhedsfaglig rådgivning

4.2.1. Sundhedskoordinators rolle og opgaver

4.2.2. Samtale inden 4 år i jobafklaringsforløb

5. Særligt om sager om førtidspension, der behandles uden forelæggelse

for rehabiliteringsteamet

5.1 Dokumentation for, at det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne

5.2 Sundhedsfaglig rådgivning

6. Sager om revalidering

6.1. Helbredsoplysninger i revalideringssager

6.2. Sundhedsfaglig rådgivning i revalideringssager

7. Sager om kontanthjælp, som ikke er rehabiliteringsteamsager

7.1. Helbredsoplysninger i kontanthjælpssager

7.2. Sundhedsfaglig rådgivning i kontanthjælpssager

8. Sager, hvor borgeren afviser lægebehandling

9. Samarbejdet med den praktiserende læge

10. Klageadgang3.2.1. Sundhedskoordinators rolle og opgaver i rehabiliteringsteamsager

Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning om en borgers muligheder for arbejde eller uddannelse i de sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet. Det vil sige i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpenge (kategori 3), jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering m.v.

I de sager om jobafklaringsforløb, hvor rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om, hvorvidt borgeren skal tilbydes endnu et jobafklaringsforløb, skal sundhedskoordinator endvidere bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i forhold til, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Sundhedskoordinatoren kan med borgerens skriftlige samtykke drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgerens praktiserende læge. Sundhedskoordinatoren kan endvidere drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgeren efter forudgående aftale med kommunen, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering m.v.

Sundhedskoordinator har en særlig opgave i forhold til at understøtte kommunens sagsbehandler samt borgerens praktiserende læge i forhold til sager, der behandles i rehabiliteringsteamet. Dette gælder både før og efter teamets behandling af sagen. Sundhedskoordinator skal have særligt fokus på sager, hvor borger og/eller den praktiserende læges vurdering i sagen afviger fra teamets og sundhedskoordinators vurdering.

Sundhedskoordinators opgaver inden mødet i teamet

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-02-2018, 17:38   #64
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
GUIDE Hvordan får jeg førtidspension?

https://www.avisen.dk/hvordan-faar-j...on_483415.aspx

Førtidspension er den livsvarige sociale ydelse, hvor man ikke skal leve op til de krav om aktivering og uddannelse, der normalt hører med, hvis man ikke kan forsørge sig selv.

Der er i bund og grund tre krav, som man skal opfylde for at kunne få førtidspension.

Først og fremmest skal man være fyldt 40 år.

Dernæst skal alle andre aktiveringsforsøg i beskæftigelsessystemet have slået fejl. Det betyder typisk, at man har været igennem et længere forløb med både aktivering, uddannelsesforløb, fleksjob og et rehabiliteringsforløb, før man overhovedet kan komme i betragtning til førtidspension.

Endelig skal ens arbejdsevne være varigt nedsat i en sådan grad, at man ikke kan arbejde. Listen over sygdomme er her alenlang og beslutningen beror på individuelle skøn.

Eksempler på sygdomme der kan føre til førtidspension, kan være svær autisme, kræft, svær gigt eller diskusprolapser

phhmw

Diskusprolapser?? som Ankestyrelsen i deres Principafgørelse 108-13 har erklæret disse operationer for risikofrie

Principafgørelse 108-13
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Pensionsnævnet som bør læses!
https://www.k10.dk/showthread.php?t=32798

Den sidste sten på vejen til førtidspension er det såkaldte pensionsteam- eller udvalg, hvor fagpersoner skal træffe en endelig beslutning på baggrund af erfaringer fra ens tidligere forløb. Pensionsteamet består som udgangspunkt af læger, socialrådgivere eller andre fagpersoner med den fornødne ekspertise.

phhmw

Hvem har oplevet at der sad en læge i Pensionsnævnet?

Hvor kommer den læge fra? Regionerne? Kommunens lægekonsulent?

Fagpersoner? Det er kontorchefer, medarbejdere hvis navne du ikke på forhånd har mulighed for at få oplyst. Fagpersoner med hvilken baggrund og uddannelse?


Indlæg til artiklen

SPØRGSMÅL: Hvor ofte sidder der en læge i en kommunes Pensionsnævn?

Det er vist en forkert oplysning. Formanden for Pensionsnævnet kan også sidde i Rehabiliteringsteamet og indstille til sig selv!


Rehabiliteringsteamet sammensætning.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338

Pensionsnævnet.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=32798

Hvor formanden dels kan blive en borgers Mentor.

Hvor formanden ved sygdom alene kan afgøre en social sag.

Skal en "Sundhedskoordinator" være læge?

Lad os få mere fokus på disse 2 nævn og teams.

Hvorfor kan man ikke, før man møder Pensionsnævnet, opkyses navnet på dette nævns medlemmer?

Hvordan staver man til retssikkerhed?..... og inhabil?


Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-03-2018, 13:44   #65
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Rehabiliteringsteamet vs Sundhedskoordinator samme person som lægekonsulent

Spørgsmål fra Facebook som jeg vil undersøge, når jeg får overskud:

Spørgsmål

Må kommunens lægekonsulent som både arbejder fast sammen med kommunen og har gjort det gennem min 10 år og som også arbejder på klinisk fonktion Frederiksberg må lægen her være til stede til møder på rahabliternings møde ??
Jeg spurte direkte og lederen sagde at det måtte hun godt !!
Snart er et nyt møde og jeg vil gerne vide hvordan jeg skal forholde mig


Hilsen Peter

Bilag

https://www.avisen.dk/Pages/Guests/A...6&shareAgID=0#

Vibeke Manniche var både lægekonsulent og sundhedskoordinator

Vibeke Manniche var både lægekonsulent og sundhedskoordinator i Mariagerfjord Kommune i en periode i 2013. På daværende tidspunkt var det ikke ulovligt. OBS: Artiklen er rettet efter den oprindelige publicering.

Sidst redigeret af phhmw; 21-03-2018 kl. 15:09.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-03-2018, 16:19   #66
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Spørgsmål til DUKH ref #65

Kære DUKH.

VEDR.: Rehabiliteringsteamets sammensætning vs kommunens administrative lægekonsulent vs regionale “Sundhedskoordinator”

Vi ved, at den kommunale administrative ansatte lægekonsulent, ikke må sidde i Rehabiliteringsteam,

Vi ved, at formanden for kommunens Pensionsnævn, må sidde i Rehabiliteringsteam og være med til at indstille til sig selv, når denne sidder i Pensionsnævnet.

Ref. Tidligere svar fra DUKH og STAR

Vi ved, at formanden for Pensionsnævnet kan være en patients Mentor.

Med baggrund i følgende:

"Må kommunens lægekonsulent, som både arbejder fast sammen med kommunen og har gjort det gennem min 10 år og som også arbejder på klinisk funktion Frederiksberg, må lægen her være til stede til møder på rahabliternings møde ??
Jeg spurte direkte og lederen sagde at det måtte hun godt !!
Snart er et nyt møde og jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal forholde mig


SPØRGSMÅL til DUKH:

Må en kommunal administrativ ansat lægekonsulent, som også er ansat, som regional “Sundhedskoordinator” sidde i Rehabiliteringsteamet, i samme kommune, som denne også er lægekonsulent? Men nu som “Sundhedskoordinator"

Lægekonsulenten har ikke adgang til møder i Rehabiliteringsteamet.

Men hvis man skifter kasket til “Sundhedskoordinator” i samme kommune, hvor man også er lægekonsulent, virker både retssikkerhed og inhabilitet vedkommende, at spørge ind til.


Med venlig hilsen

Venligst ingen debat da tråden bruges som vidensbank
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-04-2018, 10:17   #67
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Svar fra DUKH. Sundhedskoordinator vs Kommunal lægekonsulent.

Hej Peter

Tak for din henvendelse til DUKH.

Du har i din henvendelse skrevet flg.:

”VEDR.: Rehabiliteringsteamets sammensætning vs kommunens administrative lægekonsulent vs regionale “Sundhedskoordinator”

Vi ved, at den kommunale administrative ansatte lægekonsulent, ikke må sidde i Rehabiliteringsteam,

Vi ved, at formanden for kommunens Pensionsnævn, må sidde i Rehabiliteringsteam og være med til at indstille til sig selv, når denne sidder i Pensionsnævnet.

Ref. Tidligere svar fra DUKH og STAR

Vi ved, at formanden for Pensionsnævnet kan være en patients Mentor.

Med baggrund i følgende:

"Må kommunens lægekonsulent, som både arbejder fast sammen med kommunen og har gjort det gennem min 10 år og som også arbejder på klinisk funktion Frederiksberg, må lægen her være til stede til møder på rahabliternings møde ??
Jeg spurte direkte og lederen sagde at det måtte hun godt !!
Snart er et nyt møde og jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal forholde mig”


SPØRGSMÅL til DUKH:

Må en kommunal administrativ ansat lægekonsulent, som også er ansat, som regional “Sundhedskoordinator” sidde i Rehabiliteringsteamet, i samme kommune, som denne også er lægekonsulent? Men nu som “Sundhedskoordinator"

Lægekonsulenten har ikke adgang til møder i Rehabiliteringsteamet.
Men hvis man skifter kasket til “Sundhedskoordinator” i samme kommune, hvor man også er lægekonsulent, virker både retssikkerhed og inhabilitet vedkommende, at spørge ind til
.”

DUKH svar.

Jeg vil i det følgende forsøge at besvare dit spørgsmål omkring, hvorvidt en lægekonsulent (ansat i kommunen) samtidig kan være sundhedskoordinator (ansat i regionen)?

Reglerne omkring lægekonsulent er nærmere beskrevet i Bek. nr. 1556 af 23/12/2014 - Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=166827

Flg. fremgår af bekendtgørelsens § 6:

§ 6. Den sundhedsperson, der yder sundhedsfaglig rådgivning, må ikke via en anden funktion have kendskab til den borger, som sagen vedrører. Personen kan således eksempelvis ikke yde sundhedsfaglig rådgivning, hvis personen aktuelt er eller tidligere har været borgerens praktiserende læge, aktuelt behandler eller har behandlet borgeren i sundhedsvæsnet i øvrigt eller varetager andre behandlings- eller genoptræningsopgaver i forhold til borgeren.

Reglerne omkring sundhedskoordinator er nærmere beskrevet i Bek. nr. 1092 af 03/08/2016 - Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183532

Flg. fremgår af bekendtgørelsens § 12 stk. 2:

Stk. 2. Den sundhedskoordinator, der yder sundhedsfaglig rådgivning efter dette kapitel, kan ikke yde sundhedsfaglig rådgivning i en sag, hvis sundhedskoordinatoren er eller tidligere har været borgerens praktiserende læge, aktuelt behandler eller har behandlet borgeren i sundhedsvæsenet i øvrigt eller varetager andre behandlings- eller genoptræningsopgaver i sundhedsvæsenet i forhold til borgeren.

Ud fra ovenstående kan det læses, at hverken sundhedskoordinator eller lægekonsulent tidligere må have været borgerens praktiserende læge eller været aktuel behandler eller have behandlet borgeren i sundhedsvæsenet.
Samtidig fremgår det, at lægekonsulenten ikke må have kendskab til borgeren via en anden funktion, og hvor der er givet eksempel omkring praktiserende læge.

Det fremgår ikke tydeligt i lovgivningen, at sundhedskoordinatoren ikke samtidig må være lægekonsulent og der foreligger ikke praksis fra Ankestyrelsen på området herom. Der kan således ikke gives et klart svar, men det du kan forsøge er, at argumentere for, at lægen har et kendskab til borgeren via en anden funktion som beskrevet i bekendtgørelserne. Endvidere kan du henvise til pkt. 3.2 i Vejl. nr. 10378 af 23/12/2016 - Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (gengivet nedenfor).

http://www.socialjura.dk/content-sto...-af-2312-2016/

3.2. Sundhedsfaglig rådgivning

I rehabiliteringsteamsager kan kommunerne efter de gældende regler i organiseringslovens § 15, stk. 1, nr. 1, alene benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion og fra borgerens praktiserende læge. Det vil sige i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpenge (kategori 3).

Det betyder bl.a., at sundhedsfaglig rådgivning fra andre sundhedspersoner, f.eks. kommunalt ansatte sundhedspersoner ikke må tillægges betydning i behandlingen af de typer af sager, der er nævnt i § 15, stk. 1. Det gælder også sundhedsfaglig rådgivning fra andre sundhedspersoner, der er indhentet på et tidspunkt, hvor sagen ikke hørte til de typer af sager, der er nævnt i § 15, stk. 1.


Som nævnt i ovenstående kan DUKH ikke give et klart svar på om hvorvidt sundhedskoordinator og lægekonsulent kan være den samme person.

Held og lykke med det videre forløb.

Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXX
Socialfaglig konsulent

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 - 6000 Kolding | Tlf. 76 30 19 30

phhmw.

Som borger, i sit livs krise, med alvorlige diagnoser og usikker økonomi og mulige afskedigelser i tillæg, skal den syge også have kræfter til at forstå, hvad der sker omkring en, i den sociale sagsbehandling.

Livet i Danmark, som syg borger, er ikke let.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 13-04-2018 kl. 10:29.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-04-2018, 14:48   #68
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.097
Blog Indlæg: 1
Styrke: 6
vasen er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
Hej Peter

Tak for din henvendelse til DUKH.

Du har i din henvendelse skrevet flg.:

”VEDR.: Rehabiliteringsteamets sammensætning vs kommunens administrative lægekonsulent vs regionale “Sundhedskoordinator”

Vi ved, at den kommunale administrative ansatte lægekonsulent, ikke må sidde i Rehabiliteringsteam,

Vi ved, at formanden for kommunens Pensionsnævn, må sidde i Rehabiliteringsteam og være med til at indstille til sig selv, når denne sidder i Pensionsnævnet.

Ref. Tidligere svar fra DUKH og STAR

Vi ved, at formanden for Pensionsnævnet kan være en patients Mentor.

Med baggrund i følgende:

"Må kommunens lægekonsulent, som både arbejder fast sammen med kommunen og har gjort det gennem min 10 år og som også arbejder på klinisk funktion Frederiksberg, må lægen her være til stede til møder på rahabliternings møde ??
Jeg spurte direkte og lederen sagde at det måtte hun godt !!
Snart er et nyt møde og jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal forholde mig”


SPØRGSMÅL til DUKH:

Må en kommunal administrativ ansat lægekonsulent, som også er ansat, som regional “Sundhedskoordinator” sidde i Rehabiliteringsteamet, i samme kommune, som denne også er lægekonsulent? Men nu som “Sundhedskoordinator"

Lægekonsulenten har ikke adgang til møder i Rehabiliteringsteamet.
Men hvis man skifter kasket til “Sundhedskoordinator” i samme kommune, hvor man også er lægekonsulent, virker både retssikkerhed og inhabilitet vedkommende, at spørge ind til
.”

DUKH svar.

Jeg vil i det følgende forsøge at besvare dit spørgsmål omkring, hvorvidt en lægekonsulent (ansat i kommunen) samtidig kan være sundhedskoordinator (ansat i regionen)?

Reglerne omkring lægekonsulent er nærmere beskrevet i Bek. nr. 1556 af 23/12/2014 - Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=166827

Flg. fremgår af bekendtgørelsens § 6:

§ 6. Den sundhedsperson, der yder sundhedsfaglig rådgivning, må ikke via en anden funktion have kendskab til den borger, som sagen vedrører. Personen kan således eksempelvis ikke yde sundhedsfaglig rådgivning, hvis personen aktuelt er eller tidligere har været borgerens praktiserende læge, aktuelt behandler eller har behandlet borgeren i sundhedsvæsnet i øvrigt eller varetager andre behandlings- eller genoptræningsopgaver i forhold til borgeren.

Reglerne omkring sundhedskoordinator er nærmere beskrevet i Bek. nr. 1092 af 03/08/2016 - Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183532

Flg. fremgår af bekendtgørelsens § 12 stk. 2:

Stk. 2. Den sundhedskoordinator, der yder sundhedsfaglig rådgivning efter dette kapitel, kan ikke yde sundhedsfaglig rådgivning i en sag, hvis sundhedskoordinatoren er eller tidligere har været borgerens praktiserende læge, aktuelt behandler eller har behandlet borgeren i sundhedsvæsenet i øvrigt eller varetager andre behandlings- eller genoptræningsopgaver i sundhedsvæsenet i forhold til borgeren.

Ud fra ovenstående kan det læses, at hverken sundhedskoordinator eller lægekonsulent tidligere må have været borgerens praktiserende læge eller været aktuel behandler eller have behandlet borgeren i sundhedsvæsenet.
Samtidig fremgår det, at lægekonsulenten ikke må have kendskab til borgeren via en anden funktion, og hvor der er givet eksempel omkring praktiserende læge.

Det fremgår ikke tydeligt i lovgivningen, at sundhedskoordinatoren ikke samtidig må være lægekonsulent og der foreligger ikke praksis fra Ankestyrelsen på området herom. Der kan således ikke gives et klart svar, men det du kan forsøge er, at argumentere for, at lægen har et kendskab til borgeren via en anden funktion som beskrevet i bekendtgørelserne. Endvidere kan du henvise til pkt. 3.2 i Vejl. nr. 10378 af 23/12/2016 - Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (gengivet nedenfor).

http://www.socialjura.dk/content-sto...-af-2312-2016/

3.2. Sundhedsfaglig rådgivning

I rehabiliteringsteamsager kan kommunerne efter de gældende regler i organiseringslovens § 15, stk. 1, nr. 1, alene benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion og fra borgerens praktiserende læge. Det vil sige i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpenge (kategori 3).

Det betyder bl.a., at sundhedsfaglig rådgivning fra andre sundhedspersoner, f.eks. kommunalt ansatte sundhedspersoner ikke må tillægges betydning i behandlingen af de typer af sager, der er nævnt i § 15, stk. 1. Det gælder også sundhedsfaglig rådgivning fra andre sundhedspersoner, der er indhentet på et tidspunkt, hvor sagen ikke hørte til de typer af sager, der er nævnt i § 15, stk. 1.


Som nævnt i ovenstående kan DUKH ikke give et klart svar på om hvorvidt sundhedskoordinator og lægekonsulent kan være den samme person.

Held og lykke med det videre forløb.

Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXX
Socialfaglig konsulent

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 - 6000 Kolding | Tlf. 76 30 19 30

phhmw.

Som borger, i sit livs krise, med alvorlige diagnoser og usikker økonomi og mulige afskedigelser i tillæg, skal den syge også have kræfter til at forstå, hvad der sker omkring en, i den sociale sagsbehandling.

Livet i Danmark, som syg borger, er ikke let.

Hilsen Peter
Det er ikke bare svært, det er håbløst.
Loven er tilegnet de raske og de med stort økonomisk råderum.
Smart.
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-04-2018, 07:13   #69
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Sundhedskoordinatoren har ordet ( LÆ 265 )

http://www.socialmedicin.rm.dk/sitea...dam-hansen.pdf

Om LÆ 265, rehabiliteringsteam og sundhedskoordinatorfunktion

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-05-2018, 15:15   #70
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.414
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Møder skal IKKE nødvendigvis være på Jobcentret.

Her understreger ministeren, at hverken lovgivningen eller en principafgørelse fra Ankestyrelsen hindrer, at møde med det såkaldte rehabiliteringsteam kan foregå andre steder end på Jobcenteret.

https://stiften.dk/aarhus/Minister-s...artikel/515885

- Det er vigtigt for mig at gøre det helt klart, at det er et kommunalt valg, hvor mødet i rehabiliteringsteamet afholdes, og at lovgivningen ikke forhindrer fx borgere med angst i at kunne deltage i møder i rehabiliteringsteamet ved at stille krav om, at møder i rehabiliteringsteamet kun kan afholdes i jobcenteret
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 12:04.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension