Biletgalleri for DJF
  Prosjekt/Diverse
 

Trykk på bileta for å få dei større, og heldt du pila over bilete får du fram info om bilete.Prosjekt/Diverse

Lakseparr frå Daleelva. Klekkeriet på Dale produsere mange tusen lakseyngel og smolt. Foto: Arne R Sandven  Gytefisktelling er med på å kartlegge viktige gyteområde og bestanden i elva. Tore Wiers t.v og Inge Sandven iført dykkardrakt. Foto: Arne R Sandven Rognplanting (utlegging av augerogn) er eit viktig tiltak for opretthalda laksestama i elva. Foto: Arne R Sandven

Smoltfella i resttilsiget til elva er med på å kartlegge smoltproduksjonen. Foto: Arne R Sandven

Plommesekkyngel produsert ved klekkeriet på Dale. Foto: Arne R Sandven  Storflaum 2005


Stor vassføring i elva. Foto: Ole Andreas Dale

 Veihølen vart det gjort skadar på vegen, og store steinmassar vart ført vekk med elva. Foto: Ole Andreas Dale

Bilete frå Botlestien. Foto: Ole Andreas Dale

I Hagahølen regnar ein med at det passerte godt over 350m3 i sekundet! Foto: Ole Andreas Dale

Eit mektig bilete av Storefossen! Foto: Ole Andreas Dale

Revabrua under storflaumen! Elva slo oppi brua. Foto: Ole Andreas Dale

 
  Antall besøkande på sida er: 19434 visitors  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=