CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj
Le site du CDELI en français

www.CDELI.org | Aktivecoj en CDELI | Français

www.cdeli.org - Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-FondsEventoj en CDELI

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Konstantaj eventoj:

La sabatoj de CDELI - studo kaj praktikado de Esperanto
organizitaj de CDELI por la lernantoj uzantaj la perkorespondan kurson, partoprenantoj de la vesperaj kursoj, lernejanoj, memlernantoj.

Loko: CDELI - Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33


Pasintaj eventoj:

Kultura vespero de la Amikoj de CDELI
Vendrede, la 19an de aŭgusto 2016, 18h30 - 21h

Bernhard TUIDER
Bernhard TUIDER, gvidanto de la bibliotekista teamo en la
Kolekto por Planlingvoj (eo, de, en) kaj Esperantomuzeo (eo, de, en) de la Aŭstria Nacia Biblioteko,
fine de sia semajna esplorlaboro en CDELI, La Chaux-de-Fonds, prelegos pri la temo:
"Kolekto por Planlingvoj de la Esperantomuzeo,
historio kaj evoluo, havaĵo, celoj kaj nunaj projektoj"

Venu profiti la okazon por renkonti lin vendrede, 19an de aŭgusto 2016, ekde la 18h30, dum amika vespero kun vespermanĝo,
kaj sekve, ekde la 19h45, ĉeesti lian prezentadon!
Loko: Restoracio Ganesha, Rue Daniel-Jeanrichard 14,
La Chaux-de-Fonds, Svislando.

Detalaj informoj, kontaktoEsperanto-Tago, tago de lingva justeco
26-a de julio 2016

Informagado en La Chaux-de-Fonds, Svislando, organizita de la

Asocio Amikoj de CDELI

kun la subteno de Svisa Esperanto-Societo

Fotoj
Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI
sabate, la 5-an de marto 2016, ekde 10h30.


Prelegantoj kaj temoj de la kultura programo

1. Claude GACOND:
Ĉu esperanto progresis?

Claude GACOND preleganta en CDELI, 2015 januaro. Foto de Stefano KELLER Claude Gacond estas (i.a.) la kreinto de Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI), prezidanto de la Asocio Amikoj de CDELI.

Ĉu esperanto progresas? Jen ripetata demando fare de ne-esperantistoj. Claude Gacond, eklerninta la lingvon en 1946, raportos pri siaj spertoj kaj travivaĵoj dum 70-jara esperanto-vivo. Kio ŝanĝiĝis, kio stagnas, kio progresis? Pri tio li donos siajn impresojn. Liaj konoj etnologiaj kaj natursciencaj helpis lin objektivigi la interlingvistikajn fenomenojn de esperanto mem kaj de la esperantismo. Vidon de optimisto li akiris.


2. Mireille GROSJEAN:
ILEI, tutmonda Ligo kun gigantaj taskoj

Mireille GROSJEAN, ILEI, parolanta dum la 100a UK en Lillo, 2015. Mireille Grosjean estas prezidanto de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj kun-prezidanto de Svisa Esperanto-Societo (SES).

Unua tasko de ILEI estas lertigado kaj diplomigo de geinstruistoj, por "liveri" ilin al la movado, provizi la movadon... Pro la variaj lokaj kondiĉoj, pro la malnoviĝo de la lernolibroj, pro la rapidega evoluo de la teknikaj helpiloj, jam tiu tasko estas malfacila. Temos ankaŭ pri Internacia Pedagogia Revuo, Juna Amiko, konferencoj, eldonoj, projektoj.


3. Nicole MARGOT:
Pri Etnismo kaj etnaj liberecoj

Nicole MARGOT, IKEL/Etnismo, en Unuiĝintaj Nacioj, Ĝenevo, 2015 Nicole Margot estas vicprezidantino de la Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) kaj redaktisto de la revuo Etnismo.

Ni ekscios kiam kaj kial kreiĝis Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj. Ni rapide vidos la celojn de IKEL kaj la Deklaracion por Etnista humanismo, kiu precizigis la teorian bazon de tiu agado. Per kelkaj vortoj ni provos kompreni kion signifas etnoj kaj etnismo por IKEL. Redakti esperantan revuon: la redaktistino de Etnismo rakontos pri siaj diversaj taskoj. Eblecoj, limoj kaj loko de tia agado en Esperantio.

PDF-versio
Ĉi tiuj prelegoj aperos artikole en la venonta eldono de
Kulturaj Kajeroj de la Asocio Amikoj de CDELI
.
Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI
sabate, la 28-an de novembro 2015, ekde 10h30.

Invito al la membroj de la Amikaro de CDELI,
al kursanoj, esplorantoj kaj vizitantoj de CDELI.
Kunvoka letero (tagordo, prelegoj)
Protokolo de la Asembleo de la
Asocio Amikoj de CDELI (28 marto 2015)

Bonvenon kaj
dankon por ĉies subteno - IBAN: CH57 0900 0000 1022 7495 0


Kultura parto de la programo:
(La prelegojn akompanintaj prezentaĵoj troviĝas sur la paĝo
Kulturaj Kajeroj de la Asocio Amikoj de CDELI)
.

1. Martine Schneller:
Kiel trafe uzi la informadikan katalogon?
Martine Schneller

2. Richard Schneller:
La esperanto-kolekto Karl Jost
en Zentralbibliothek Zürich.
Foto de Richard Schneller

3. Stefano Keller:
Kunkreskintaj ĝemeloj.
Stefano Keller

4. Claude Gacond:
Kultura maturiĝo esperantlingva.

(Tiu ĉi prelego ne okazis pro tempomanko)
Claude Gacond, fotita de Stefano Keller
Claude Gacond preleganta en CDELI, 2014 majo 03 - klaku por grandigi la foton (nova fenestro) - cliquer pour agrandir la photo (nouvelle fenêtre) Gaconda Metodo:
Kleriĝo pri la utiligo de la Didaktika afiŝaro

Prelegserio de Claude Gacond.

Venontaj datoj: 2015 - februaro 7, junio 6.
Okazintaj: 2014 - aprilo 5, majo 3, decembro 6.

Afiŝo: programanonco, aliĝo
André Cherpillod - klaku por grandigi la foton (nova fenestro) - cliquer pour agrandir la photo (nouvelle fenêtre) Kultura semajnfino de CDELI
kun
André CHERPILLOD.


Je sabato-dimanĉo,
6-a kaj 7-a de septembro 2014,
en La Chaux-de-Fonds kaj La Sagne,
Svislando.

Prelegtemoj:
1. La eksterordinara diverseco de la lingvoj.
2. Gaston Waringhien, la lumturo de Esperanto.
3. De mazdaismo al katarismo: la dualismaj religioj.


→ Detala programo .pdf | .docx | .doc | .rtf
Libroj de André Cherpillod → en la Libroservo de CDELI
(je 2014 aŭgusto 22, listo en pdf. La cifero post la titolo indikas la kvanton da tiu libro en nia stoko).


Claude Gacond preleganta en CDELI, 2014 majo 03 - klaku por grandigi la foton (nova fenestro) - cliquer pour agrandir la photo (nouvelle fenêtre)
Gaconda Metodo:

Kleriĝo pri la utiligo de la Didaktika afiŝaro

Prelegserio de 3 Kulturaj Sabatoj.

2014 aprilo 5, majo 3, decembro 6.


Prof. dr. Ilona Koutny, Interlingvistikaj Studoj, Finn-Ugra Katedro, Universitato Adam Mickiewicz, Poznano, Pollando - cliquer pour agrandir la photo (nouvelle fenêtre) Speciala gastpreleganto de la evento je majo 3:
Prof. dr Ilona Koutny,
Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj kaj de la Finn-Ugra Katedro en Universitato Adam Mickiewicz (UAM), Poznano, Pollando, kiu

alterne kun la prelego de Claude Gacond pri la Didaktitka Afiŝaro
prelegos pri jenaj temoj:

1) Universitata formado de esperanto-instruistoj. Unika oferto de la Interlingvistikaj Studoj de UAM
La prelego skizos kion devas scii bona kaj kvalifikita instruisto de esperanto kaj kiel eblas tion akiri. La prelegantino - iama studentino kaj posteulo de prof. István Szerdahelyi en la Esperanto-fako de la ELTE universitato en Budapeŝto, fondinto de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando) - prezentos la universitatan instruadon de interlingvistiko kaj esperantologio en UAM kaj kadre de ĝi la specialan instruistan trejnadon. | Vidu filmeton pri la prelego en nia Filmarkivo!

2) Instruado de vortoprovizo. La uzo de temvortaroj
La vortoprovizo plej efike instrueblas kaj lerneblas en temgrupoj. La prelegantino - lingvisto, leksikografo kaj lingvoinstruistino - prilumos diversajn rilatojn inter la vortoj kaj kiel tion temvortaroj povas prezenti. Interesaj leksikaj kaj komunikaj ekzercoj estos proponataj.

Afiŝo, programanoncoFestado de la 125- jariĝo de Esperanto
je sabato, la 1-a de septembro 2012,
en La Chaux-de-Fonds


Detala programo: en pdf

Prelegoj:

  • d-ro Christoph KLAWE: Impresoj kaj esploroj pri la romano
    "Kiel akvo de l' rivero" de Raymond Schwartz. (pdf)Festo honore al Claude Gacond 80-jariĝinta,
iniciatinto, fondinto kaj gvidanto de la planlingva arkivejo
Centro de Dokumentado kaj de Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI)


CDELI - Biblioteko de la Urbo
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33
27-29 aŭgusto 2011

INSTRUI - DOKUMENTI - ORGANIZI

Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude GACOND (Enhavtabelo, mendo) Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude GACOND (Enhavtabelo, mendo)

Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de
Claude GACOND

Enhavtabelo, mendo


Kultura Festo honore al L. L. Zamenhof
naskiĝinta antaŭ 150 jaroj (programo en pdf)


CDELI - Biblioteko de la Urbo
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 33
Sabaton, la 7-an de novembro 2009


Paĝsupro ↑ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015


© 2008-2016 | www.CDELI.org | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | Aktivecoj en CDELI | Paĝsupro ↑ | Français