|
EST
Vimased õppe uudised:
07 sep
05 jun
30 may
21 may

Püha Patricku päev

Õppetöö ei ole mitte ainult tunnid ja kodused ülesanded. Maardu Gümnaasiumis õppimine on huvitav ja mitmekesine tegevus, kus ühendatud on traditsiooniline ja mitteformaalne õpe. Erilist tähelepanu pööratakse alati rahvusvahelistele tähtpäevadele. Nii tähistatakse ka meie koolis Püha Patricku päeva, mis on levinud üle kogu maailma. 17.märtsil on selle päeva auks pidustused Iirimaal, Suurbritannias, Kanadas, USAs, Uus-Meremaal ja paljudes teistes paikades. Püha Patrick on eelkõige usu ja edu sümbol. Sel päeval kaunistatakse hooned rohelise värviga.

Eestis on Püha Patricku päeva tähistamine järjest hoogu saamas. Ühelt poolt tähistab see päev Iirimaal kristluse vastuvõtmist, aga teisalt on see iiri rahva kultuuripärandi mälestusmärk. Tuntuimad Püha Patricku päeva sümbolid on ristikheinaleht, iiri lipp ja leprekonid. Päeva traditsiooniline värv on roheline.

Juba enne 17.märtsi toimusid meie koolis temaatilised tunnid, kus õpilased tutvusid selle tähtpäeva ajaloo ja tegevustega. Laste seas toimus loominguliste tööde konkurss. Kõikide laekunud tööde tase ja idee oli väga kõrge tasemega ning žüriil oli päris raske otsustada. Parimaid autasustati diplomitega.

16.märtsil toimus pidulik kontsert tihedqa programmi ja iiri tantsudega. Ürituse autorid ja teostajad olid võõrkeeleõpetajad. Kontserdist võtsid osa 10.-11.klasside õpilased. Eriline tänu huvijuht Esenia Antropovale.

Võib kindlalt öelda, et Püha Patricku päeva tähistati suure eduga ja nii õpilased kui õpetajad said meeldivate hetkete võrra rikkamaks.

 

 

  

Autor: infojuht

19 marts 2018 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

mst@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112